วันที่ ศุกร์ เมษายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สมาคมนักวิจัยฯสัมมนาวิชาการ Ganja Economy


นายธีรวัชร ภรสัมฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจ้ยแห่งชาติ (วช.)กล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการ "Ganja Economy : การวิจัย นวัตกรรม และการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย" พร้อมการเสวนาวิชาการ  “มาทอล์คกัญ : นโยบาย วิจัย และการพัฒนากัญชาเพื่อชาติ เสวนาเป็นพาแนลเรื่องเศรษฐกิจกัญชา” โดยภายในงานมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกัญชาซึ่งพร้อมให้ความรู้มากมาย  อาทิ

 

 

1. ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ “เศรษฐกิจกัญชา”

2. Dr. Aimon kopera นักวิจัยด้านกัญชา บรรยายในหัวข้อ “global cannabis economy”

3. น.อ.พิเศษ หญิง จินตนา มโนรมย์ภัทรสาร ประธานองค์กรแพทย์ รพ จุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บรรยายในหัวข้อ “การใช้กัญชาในผู้ป่วย”

4. พ.ต.ท.หญิง ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์บรรยายในหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชา”

5. ดร. อิศราฐ์ เชาว์ภิสิทธิ์ ผอ. ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ  “เทคโนโลยีการผลิตกัญชา”

 

ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช.1 ชั้น 2

โดย โรสกีญ่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net