วันที่ อังคาร เมษายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นิทรรศการ สัปดมราชา บรมราชาภิเษก


 

นิทรรศการหมุนเวียน  สัปดมราชา บรมราชาภิเษก  ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 24 เม.ย.62: พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน “สัปดมราชา บรมราชาภิเษก” ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

นางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

 

จากนั้น ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดนิทรรศการหมุนเวียน “สัปดมราชา บรมราชาภิเษก” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรรค์ สวัสดิวัตน์ (ประธานมูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี) รองศาสตราจารย์ ม.ร.ว.พฤฒิสาณ ชุมพล (รองประธานมูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี) และนางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร (นักวิชาการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว) ร่วมนำชมนิทรรศการ พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติร่วมชมนิทรรศการ ความรู้ทางเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าด้วย

 

เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่จะเกิดขึ้น ในเดือนพฤษภาคม 2562 นี้ สถาบันพระปกเกล้าตระหนักถึงความสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอันเป็นพระราชพิธีที่มีเรื่องราวความเป็นมาและประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า จึงเห็นควรนำเสนอเรื่องราวผ่านการจัดแสดง “นิทรรศการหมุนเวียน”ด้วยสื่อและโบราณวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตาลปัตรพัดรองที่ระลึกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชพิธีฯ และเติมเต็มความรู้ ความเข้าใจในเรื่องราวพระราชประวัติ พระจริยาวัตร และพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

  

นิทรรศการหมุนเวียน“สัปดมราชา บรมราชาภิเษก” จัดแสดงระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 (เวลา 9.00 – 16.00 น.) เปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถ.หลานหลวง กรุงเทพฯ

 หมายเหตุ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2468 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 4 ปีฉลู สัปตศก พระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวความว่า“ ดูกรพราหมณ์ บัดนี้เราทรงราชภาระครองแผ่นดินโดยธรรมสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและสุขแห่งมหาชนเรา แผ่ราชอาณาเหนือท่านทั้งหลายกับโภคสมบัติ เป็นที่พึ่งจัดการปกครองรักษา ป้องกันอันเป็นธรรมสืบไปท่านทั้งหลายจงวางใจอยู่ตามสบายเทอญฯ”

 

ติดตามอ่านเรื่องราว ได้ตามลิ้งค์....


โคลงลิลิตสุภาพบรมราชาภิเษก....จากโปสการ์ดหายากเล่ากรณีเลียบมณฑลพายัพ-ภูเก็ต

ของเก่าเล่าเรื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัชกาลที่ 7

#พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

#สถาบันพระปกเกล้า

โดย feng_shui

 

กลับไปที่ www.oknation.net