วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ณคร ฟาร์ม ฟาร์มโคนนมต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง


กรมปศุสัตว์โชว์ฟาร์มเกษตรกรโคนมต้นแบบ ณคร ฟาร์ม อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เน้นบริหารจัดการในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงวัวนมในรูปแบบธรรมชาติโดยปลูกพืชอาหารโคนมเองและปรุงอาหารในสูตรเฉพาะที่เหมาะสมกับโคนมแต่ละช่วงอายุ นอกจากช่วยลดต้นทุนการผลิตแล้ว หลักสำคัญทำให้วัวนมมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงให้น้ำนมดีและไม่ป่วย

นายนคร กาบขุนทด อายุ 38 ปี เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผันตัวเองจากพนักงานประจำช่างอิเล็กทรอนิกส์ มาสู่การทำอาชีพเกษตรกรรมเพียงเพราะเบื่อการทำงานเป็นพนักงานประจำ และอยากมีอาชีพเป็นของตนเอง เล่าว่า เดิมทีนั้นตนทำงานเป็นพนักงานประจำด้านอิเล็กทรอนิกส์ แต่ด้วยทำมามาเป็น 10 ปี ก็รู้สึกอิ่มตัวแล้วอยากกลับมาอยู่บ้านเกิดที่จังหวัดนครราชสีมา โดยศึกษาหาอาชีพก็มาสนใจอาชีพการเลี้ยงวัวนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน จึงได้ตัดสินค้าที่จะลาออกจากงานประจำมาศึกษาการทำโคนมอย่างจริงจัง โดยเริ่มต้นจากโคนม 7 ตัว และค่อยๆ เพิ่มมาเป็น 12 และตายไป 2 ตัว เหลือ 10 ตัวในปีแรก โดยวิธีการเลี้ยงก็ศึกษาตามอินเตอร์เน็ตเลี้ยงในแบบที่ตนเองเข้าใจ แต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะจากการทำบัญชีฟาร์มตัวเลขของรายรับและรายจ่ายใกล้เคียงกันมาก ทำให้ตนรู้สึกท้อถอยและอยากจะเลิกอาชีพนี้ แต่ด้วยความบังเอิญได้ไปรู้จักกับหมอที่รักษาวัวนมท่านหนึ่ง ท่านได้เข้ามาแนะนำวิธีการเลี้ยงวัวนมโดยเน้นเลี้ยงแบบธรรมชาติ เพื่อลดการเจ็บป่วยของโคนมให้น้อยลง เพราะต้นทุนการรักษาวัวนมค่อนข้างมีต้นทุนที่สูง ถ้าหากสามารถปฏิบัติดูวัวนมด้วยวิธีธรรมชาติได้ก็จะช่วยให้สุขภาพวัวนมดีและให้น้ำนมคุณภาพ

การเลี้ยงในแบบธรรมชาติสิ่งสำคัญก็คือการดูแลเรื่องอาหาร โดยฟาร์มจะเน้นทำอาหารให้โคนมเองด้วยการใช้พื้นที่กว่า 10 ปลูกหญ้าเนเปีย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ใช้ปุ๋ยมูลสัตวอย่างเดียว และมีระบบน้ำไว้ใช้ในแปลงตลอดทั้งปีด้วยการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ใช้แทนพลังงานน้ำมันในการสูบน้ำ แต่ถ้าเป็นในส่วนของกากถั่วเหลือง และถั่วอบ ฟาร์มจะซื้อจากตลาดเพราะไม่สามารถผลิตได้ แต่ก็อยู่ในปริมาณที่ไม่มา ซึ่งหลังจากตนได้หันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพของวัวนมด้วยการเน้นปลูกพืชอาหารสัตว์เอง ผสมอาหารให้วัวนมของฟาร์มเอง และไม่ใช้ยาปฏิชีวนะถ้าจำเป็นก็ใช้น้อยที่สุด ทำให้วัวนมให้น้ำนมดีทั้งคุณภาพและปริมาณ โดยมีสูตรเฉพาะการเลี้ยงโคนมที่ช่วยทำให้วัวนมมีน้ำนมดี มีสุขภาพแข็งแรง

ปัจจุบันเป็นปีที่ 3 ที่ได้เลี้ยงวัวนม ‘นคร ฟาร์ม’ มีวัวนมทั้งสิ้น 44 ตัว ตัวผู้ 10 ตัว รีดนมได้วันละ 380 กิโลกรัม เฉลี่ยปีหนึ่งรีดนมได้ 18 ลิตร/ตัว/วัน จากการคิดคำนวณต้นทุนการผลิตพบว่าต้นทุนการผลิตลดลงมาก ตัวเลขรายรับรายจ่ายมีสัดสวนที่น่าพอใจมีรายได้หลักกว่าแสนบาทต่อเดือน ทำให้ตนยังคงยืนอยู่ได้ในอาชีพพระราชทานการเลี้ยงวัวนมได้อย่างมั่นคง ซึ่งปัจจุบันก็มีเกษตรกรจากพื้นที่อื่นๆ เข้ามาศึกษาและขอคำแนะนำการเลี้ยงอยู่เสมอ

                                                         

 

โดย โรสกีญ่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net