วันที่ เสาร์ พฤษภาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ผุดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ หอยนางรมใหญ้ ใหญ่ ที่เกาะเคี่ยมใต้ พังงา


จังหวัดพังงา เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่งดงาม โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความงดงามไม่แพ้จังหวัดอื่นๆในเขตภาคใต้ เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น

ชุมชนเกาะเคี่ยมใต้ ตั้งอยู่ที่ ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา เคยรวมตัวกันทำธุรกิจท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ แต่ด้วยปัญหาการรุกล้ำพื้นที่ชายฝั่ง และปัญหาทางด้านกฎหมาย ชุมชนจึงต้องล้มเลิกธุรกิจท่องเที่ยวดังกล่าวไป ศูนย์นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้ามาช่วยฟื้นฟูการทำท่องเที่ยวอีกครั้ง พร้อมทั้งได้เข้ามาจัดการพัฒนาคนให้พร้อมรับการท่องเที่ยวที่กำลังเป็นที่เช็คอินฮอตฮิตในขณะนี้

น.ส.ปัณฑธิดา ไชยจิตร ผู้จัดการศูนย์นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้ตอนบน บอกว่า หลายคนคุ้นเคยกับนวัตกรรมที่เป็นเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ แต่ศูนย์นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้ตอนบนคือการสร้างนวัตกรรมทางสังคม ให้คนในชุมชนพร้อมสำหรับการทำธุรกิจท่องเที่ยว ด้วยการเข้าไปจัดการเชิงพื้นที่

เพราะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั้นเป็นเรื่องของชุมชน เมื่อมีโครงการต่างๆ เข้าไปในชุมชน คนในชุมชนก็จะได้รับการพัฒนาด้านการจัดการมากขึ้น ดั่งเช่นหมู่บ้านที่ได้รับการโปรโมทจากทางการ นักท่องเที่ยวแห่ไปเยือน แต่คนในชุมชนรับแขกไม่เป็น ไม่มีจิตสำนึกในการบริการ มุ่งแสวงหาแต่กำไร และที่พักยังไม่กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม สุดท้ายนักท่องเที่ยวก็แค่ไปเยือน แล้วทิ้งภาระ ทิ้งขยะให้หมู่บ้าน โดยที่คนในหมู่บ้านไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ จากเหตุการณ์ดังกล่าวทางศูนย์ฯ จึงได้เตรียมความพร้อมให้ชุมชน โดยคุยกับคนในชุมชนว่าชุมชนต้องการสร้างแหล่งท่องเที่ยวแบบใด นักท่องเที่ยวกลุ่มไหน และให้คนชุมชนได้เข้าฝึกอบรมด้านการเงิน  บัญชีสำหรับท่องเที่ยว บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ การทำตลาดประชาสัมพันธ์ รวมถึงจัดทำแผนสำหรับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงช่วยดูเรื่องการกำหนดแนวทางท่องเที่ยวและการทำแผนธุรกิจให้สามารถดำเนินงานได้ต่อไป ในระหว่างนี้อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนา และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ที่เข้ามาช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

บ้านเคี่ยมใต้ เป็นหมู่บ้านที่เป็นเกาะคนในชุมชนนับถือศาสนาอิสลาม มีแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่น่าสนใจหลายอย่าง พื้นที่เกาะเคี่ยมใต้รายล้อมด้วยป่าชายเลน อาชีพเด่นๆของที่นี่คืออาชีพเลี้ยงหอยนางรม ที่ว่ากันว่าเป็นแหล่งผลิตหอยนางรมที่มีคุณภาพดีที่สุดในไทย หอยมีสีขาวนวลเป็นที่ต้องการของตลาด ในช่วงฝนตกหนักแหล่งเลี้ยงหอยนางรมที่อื่นจะได้หอยที่มีสีส้มแดง ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ชาวประมงในพื้นที่เกาะเคี่ยมใต้จะรับซื้อเพื่อมาเลี้ยงนาน 15 วัน เพื่อให้หอยเปลี่ยนเป็นสีขาวนวลและได้ราคาเพิ่มขึ้นเท่าตัว สำหรับสำหรับเลี้ยงหอยนางรมนั้นไม่ต้องออกแรงมาก เพียงแค่ล่อลูกหอยนางรมตามป่าชายเลนให้ไปเกาะล้อยางรถจักรยานยนต์ แล้วปล่อยให้โตขนาด 3 เซ็นติเมตร จากนั้นจึงแกะไปติดกับปูนแล้วแขวนไว้ในกระชัง เลี้ยงต่ออีก 6 เดือนโดยไม่ต้องให้อาหาร เพราะหอยจะกินแพลงก์ตอนที่อยู่น้ำ เมื่อโตประมาณ 4 นิ้วก็แกะออกไปจำหน่ายได้ในราคาตัวละ 12 บาท

นอกจากนี้ชาวบ้านยังมีการทำโฮมสเตย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่อยากใกล้ชิดกับป่าโกงกาง รวมถึงการทำกุ้งเสียบ ที่มีวิธีการทำแบบดั้งเดิมและหาดูได้ยากในปัจจุบัน การล่องเรือชมความงามแห่งท้องทะเลพังงาที่มีการทำการประมงแบบดั้งเดิม การหาปู หอย รวมถึงสัตว์น้ำอื่นๆที่คนรักการท่องเที่ยวในสถานที่ใหม่ๆไม่ควรพลาด

 

 

โดย โรสกีญ่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net