วันที่ พุธ พฤษภาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทรูสุดเจ๋ง คว้า 4 รางวัลไอเดียสร้างสรรค์ บนเวทีนวัตกรรมโลก ที่เจนีวา


ทรูคว้า 4 รางวัลไอเดียสร้างสรรค์ บนเวทีนวัตกรรมโลก ในงาน "The 47th International Exhibition of Inventions Geneva"

 

กลุ่มทรู ไอเดียเจ๋ง สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในระดับสากล คว้า 4 รางวัลจากเวที "The 47th International Exhibition of Inventions Geneva" งานแสดงสิ่งประดิษฐ์และผลงานนวัตกรรมระดับโลก ณ นครเจนีวา จัดโดย รัฐบาลสมาพันธรัฐสวิส และองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO)

 

 

 

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กลุ่มทรูได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมถึง 4 รางวัล จากงานแสดงสิ่งประดิษฐ์และผลงานนวัตกรรมระดับโลก ณ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva” ซึ่งนับว่าเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากผลงาน ทรู สมาร์ท ฟาร์มเมอร์ แพลตฟอร์ม, รางวัลเหรียญทองแดง จากผลงาน ทรู โรโบติกส์ แพลตฟอร์ม, รางวัลเหรียญทองแดง จากผลงานแอปพลิเคชั่นกู๊ดอายส์ และยังได้รับรางวัล The Best Invention Award จาก The 1st Institute Inventors and Researchers  ประเทศอิหร่าน อีกด้วย

 

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่มทรูให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี และได้ส่งผลงานร่วมแข่งขันในเวทีระดับโลก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้จากประเทศต่าง ๆ ทั้งนี้ นวัตกรรมที่กลุ่มทรูสร้างสรรค์ไม่ใช่เพียงเพื่อหวังผลประโยชน์เศรษฐกิจอย่างเดียว แต่ต้องมีส่วนช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย  

 

“ขอขอบคุณทีมงานนวัตกรของกลุ่มทรูทุกท่าน และขอขอบคุณคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่ได้คัดเลือกทรู ให้เป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศร่วมกับคณะนวัตกรจากองค์กรอื่น ๆ ซึ่งในปีนี้มีผลงานไปจัดแสดงและส่งเข้าแข่งขันรวม 1,200 ผลงานจาก 60 ประเทศทั่วโลก อาทิ เยอรมนี, เกาหลีใต้, สาธารณรัฐกินี, เปรู, ออสเตรเลีย, ฮ่องกง, แคนาดา และซาอุดิอะราเบีย นับเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยร่วมกัน”

 

 

 

ทั้งนี้ ผลงานที่ทรู ส่งประเข้าประกวดและได้รับรางวัล ประกอบด้วย

 

รางวัลเหรียญเงิน ในกลุ่มการเกษตร พืชสวน การทำสวน (Agriculture, Horticulture, Gardening) จากผลงาน ทรู สมาร์ท ฟาร์มเมอร์ แพลตฟอร์ม เป็นระบบ IoTs ช่วยให้เกษตรกรบริหารจัดการการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ตรวจวัดปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ เพื่อการวางแผนเพาะปลูก พร้อมองค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่จากปราชญ์เกษตร สามารถตรวสอบสภาพอากาศ แมลงศัตรูพืช ปัจจัยการผลิต ตลอดจนการขายผลผลิตจากเกษตรกรกับผู้บริโภคโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง  

 

รางวัลเหรียญทองแดง ในกลุ่มเครื่องกล เครื่องยนต์ เครื่องจักร (Mechanics, Engines, Machines) จากผลงาน ทรู โรโบติกส์ แพลตฟอร์ม คือ หุ่นยนต์บริการที่เคลื่อนที่ได้ ต่อยอดมาจาก Coffee Robot ที่ให้บริการเสิร์ฟกาแฟแก่ลูกค้า มีเว็บแอปพลิเคชั่น และส่วนที่ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน ปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นการใช้งานให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจได้ เช่น ธุรกิจร้านอาหาร สามารถรับรายการอาหาร ให้บริการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม หรือถ้าใช้ในธุรกิจโฆษณา สามารถเปลี่ยนเป็นบิลบอร์ด มีหน้าจอขนาดใหญ่ เพื่อใช้โฆษณาสินค้าหรือบริการ เป็นต้น ซึ่งการปรับเปลี่ยนทำได้ง่าย ๆ ภายใต้คอนเซ็ป “Service Robot Plug &Play”

 

รางวัลเหรียญทองแดง ในกลุ่มความปลอดภัย การช่วยเหลือ การเตือนภัย (Security, Rescue, Alarm) และรางวัล The Best Invention Award จาก The 1st Institute Inventors and Researchers ประเทศอิหร่าน จากผลงานแอปพลิเคชั่นกู๊ดอายส์ GoodEyes – ผิดกฎ เราถ่าย แอปพลิเคชั่นที่ช่วยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ชุมชน และสร้างวินัย ความตระหนักรู้ และสร้างจิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัย ซึ่งมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ผ่านการแจ้งข้อมูลผู้กระทำผิดหรือฝ่าฝืนกฎจราจร 

 

 

โดย Supanich

 

กลับไปที่ www.oknation.net