วันที่ พุธ พฤษภาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เร่งเครื่องโครงการระบบระบายน้ำพานทอง แก้ปัญหาน้ำท่วมรอยต่อฉะเชิงเทรา-ชลบุรี


กรมชลประทานเดินหน้าเร่งดำเนินโครงการระบบระบายน้ำพานทอง มูลค่ากว่า 500 ล้านบาท ให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝนปีนี้ มั่นใจช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจรอยต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา-ชลบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.ทองเปลว  กองจันทร์  อธิบดีกรมชลประทาน  เปิดเผยว่า  กรมชลประทานได้เร่งดำเนินโครงการระบบระบายน้ำพานทอง  ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าสู่ฤดูฝนปีนี้  เพื่อเพิ่มช่องทางระบายน้ำท่วมขังในเขตรอยต่อพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี ลงสู่แม่น้ำบางประกงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออก ล่าสุดมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 87  ของการดำเนินโครงการทั้งหมด

“สืบเนื่องจากพื้นที่ลุ่มน้ำคลองท่าลาด ลุ่มน้ำคลองหลวง ซึ่งเป็นลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำบางปะกง  ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี  ด้านล่างของลุ่มน้ำเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำติดชายฝั่งทะเลและเป็นแอ่งกระทะ โดยมีแม่น้ำบางปะกงเป็นเป็นแม่น้ำสายหลักเพื่อรับน้ำจากคูคลองต่าง ๆ ระบายลงสู่ทะเล  เมื่อมีฝนตกในพื้นที่มักจะเกิดปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำเกือบทุกปี โดยเฉพาะในเขตอำเภอพานทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เนื่องจากประสิทธิภาพในการระบายน้ำต่ำและอิทธิพลของน้ำทะเลหนุน อย่างเช่นการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ในพื้นที่อำเภอพานทอง อำเภอพนัสนิคม และเขตนิคมอุตสาหกรรม มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน เกิดผลกระทบเป็นบริเวณกว้างมากกว่า 44,000 ไร่ เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกมากกว่าเกณฑ์เฉลี่ยปกติประกอบกับอิทธิพลของน้ำทะเลหนุน สร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สิน พื้นที่การเกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจของภาคตะวันออก ดังนั้น กรมชลประทาน จึงเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำคลองท่าลาดและลุ่มน้ำคลองหลวง เพื่อเป็นการบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี   และดำเนินโครงการระบบระบายน้ำพานทอง  เป็นโครงการเร่งด่วน" อธิบดีกรมชลประทานกล่าว

สำหรับโครงการระบบระบายน้ำพานทอง ประกอบด้วยงานสำคัญ ๆ คือการก่อสร้างประตูระบายน้ำ ขนาดช่องระบาย  6.00 x 6.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที   ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ อัตราการสูบ 6 ลบ.ม./วินาที จำนวน 6 เครื่อง  ก่อสร้างทางระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงพร้อมเขื่อนป้องกันตลิ่ง  และก่อสร้างสะพานข้ามคลอง จำนวน 1 แห่ง  ใช้งบประมาณดำเนินโครงการทั้งสิ้น 514 ล้านบาท

เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ สามารถลดระยะเวลาการท่วมขังของน้ำในพื้นที่  และช่วยเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ตอนบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังสามารถช่วยบริหารจัดการน้ำที่เน่าเสียในพื้นที่ได้ระดับหนึ่ง  และที่สำคัญจะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่  ลดความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากภาวะน้ำท่วม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนอกจากจะเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งแล้ว ยังเป็นที่เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อีกด้วย ส่วนประชาชนในพื้นที่ จะได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวเช่นกัน คือสามารถลดความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตร และทรัพย์สิน  รวมทั้งลดผลกระทบด้านจิตใจที่เกิดจากภาวะน้ำท่วม

โดย โรสกีญ่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net