วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทำประกันรถยนต์ ภาคบังคับแล้ว จำเป็นต้องทำประกันรถภาคสมัครใจอีกหรือไม่


                        

            การทำประกันภัยสำหรับรถยนต์นั้นมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่การทำประกันภัยสำหรับรถยนต์ภาคบังคับ และประกันภัยสำหรับรถยนต์ภาคสมัครใจ โดยการทำประกันภาคบังคับอาจเรียกอีกอย่างว่า  พร บ รถยนต์   ซึ่งได้มีการระบุเอาไว้ในเอกสารกฎหมายพระราชบัญญัติปี 2535 ได้ระบุเป็นข้อบังคับเอาไว้ว่ารถยนต์ทุกชนิดและทุกประเภทจะต้องทำเอกสาร พ.ร.บ.เสียก่อนจึงจะสามารถต่อทะเบียนรถยนต์ได้ เพราะกฎหมายเล็งเห็นว่า พ.ร.บ. นี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะรัฐจะกันเงินส่วนที่เจ้าของรถจ่ายเป็นกองกลางให้กับรัฐเอาไว้ เพื่อนำมาดูแลความปลอดภัยในชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนนทุก ๆ คน ถือเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ผู้ใช้รถใช้ถนนทุก ๆ คนควรได้รับ ซึ่งก็คือการดูแลการรักษาพยาบาลในทุก ๆ กรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนขึ้น เพราะความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถประเมินหรือคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ความคุ้มครองตามกฎหมายจึงมีความสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างมาก แต่ก็จะมี   ราคา ประกัน รถยนต์      ที่แน่นอนตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย แต่หากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็จะมีวงเงินค่าปรับสูงกว่า 10,000 บาท ยิ่งไม่ได้ทำการต่อทะเบียนรถยนต์ก็จะยิ่งมีค่าปรับในส่วนของการทำทะเบียนรถยนต์เพิ่มขึ้นอีก 400 – 1,000 บาท

            ส่วนการ   ทํา ประกัน รถยนต์  ภาคสมัครใจ คือการทำประกันที่เจ้าของรถจะทำหรือไม่ก็ได้ ซึ่งโดยมากจะมีหลายระดับตั้งแต่ประกันภัยสำหรับรถยนต์ชั้น 1, 2, 3 ซึ่งแต่ละประเภทของประกันก็จะให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกัน รวมทั้ง   ราคา ประกัน ชั้น 1    และ   ประกัน รถยนต์ ชั้น 2  ราคาประกันชั้น 3 ก็จะแตกต่างกันไป เพราะวงเงินคุ้มครองจะมีมากน้อยแตกต่างกันตามไปด้วย แต่เหตุผลที่ผู้ขับขี่รถยนต์ยังคงเลือกที่จะ ทำประกันรถยนต์ ภาคสมัครใจนี้ แม้ว่าจะได้ดำเนินการตามกฎหมายด้วยการทำ พร บรถยนต์ แล้วก็ตาม ก็เนื่องมาจากเหตุผลที่ดี ๆ ดังต่อไปนี้

                                   

  1. ความคุ้มครองต่อทรัพย์สิน เนื่องจากความคุ้มครองของประกันภาคบังคับนั้นจะให้เฉพาะในส่วนของร่างกายในกรณีที่บาดเจ็บ เสียชีวิตหรือทุพพลภาพเท่านั้น ไม่ได้ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินอย่างรถยนต์ที่เสียหาย หรือสิ่งของมีค่าที่อยู่ในรถด้วย ซึ่งแตกต่างจากการทำประกันรถภาคสมัครใจนั้นจะมีวงเงินคุ้มครองทรัพย์สินต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย โดยในกรณีของการทำประกันชั้น 1 นั้นอาจมี ราคาประกันรถยนต์ ที่สูงกว่าประกันประเภทอื่น ๆ แต่จะให้ความคุ้มครองเป็นวงเงินสูงกว่า 500,000 บาทขึ้นกับ ราคาประกันชั้น 1 ที่เลือกใช้บริการ แต่ก็จะไม่มีเงื่อนไขในกรณีที่ต้องมีการแสดงตัวของคู่กรณีเหมือนกับการทำประกันชั้น 3 นั่นเอง เป็นความคุ้มครองเพิ่มเติมจากประกันรถภาคบังคับที่สร้างความอุ่นใจให้กับผู้ทำประกันได้ดี
  2. ความคุ้มครองในกรณีรถสูญหาย อันตรายที่จะเกิดกับรถยนต์ของผู้ขับขี่นั้น ไม่ได้มีแต่เฉพาะในกรณีของการเกิดอุบัติบนท้องถนนเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงอันตรายที่มาจากการโจรกรรมของมิจฉาชีพที่ทำให้รถยนต์สูญหาย ซึ่งแม้ผู้ทำประกันจะต้องการลดภาระค่าใช้จ่าย โดยเลือกใช้ ประกันรถยนต์ชั้น 2 แทน เนื่องจากมีราคาเบี้ยประกันที่น้อยกว่า แต่ให้ความคุ้มครองในกรณีรถยนต์สูญหายเช่นเดียวกัน
  3. ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก เมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ไม่ว่าจะเนื่องจากตัวผู้ขับขี่เองเป็นผู้กระทำผิดกฎการจราจรหรือไม่ก็ตาม ก็ย่อมเสี่ยงที่จะเกิดการกระทบกระทั่งกับบุคคลภายนอก อาจเป็นคู่กรณีหรือบุคคลที่ 3 ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งอาจเป็นความเสียหายทางทรัพย์สินนอกเหนือจากอาการบาดเจ็บทางร่างกายหรือชีวิตที่จะมีความคุ้มครองตาม พร บรถยนต์ อยู่แล้ว การเลือก ทำประกันรถยนต์ ซึ่งมีวงเงินชดเชยให้กับคู่กรณี หรือวงเงินสำหรับประกันตนในกรณีที่ถูกควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดีจากผู้รักษากฎหมายจราจรอีกด้วย
  4. การให้บริการรถยนต์ยก ในบางกรณีรถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนอาจได้รับความเสียหายรุนแรงจนรถยนต์ไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยตนเองได้ จำเป็นต้องใช้รถยกมาเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ ซึ่งหากผู้ขับขี่ต้องมาเสียเวลาหาสถานที่ให้บริการรถยกเอง ย่อมเสียทั้งเวลาและเงินเป็นจำนวนมากได้ แต่หากเลือกพิจารณาจาก ราคาประกันชั้น 1 แล้ว ก็จะได้รับความคุ้มครองในส่วนของรถยกด้วย เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่รถยนต์ทุก ๆ คนได้เป็นอย่างดี
  5. ความคุ้มครองในส่วนของผู้โดยสาร ในกรณีที่มีผู้โดยสารติดรถมาด้วย เมื่อรถประสบอุบัติเหตุจนผู้ที่โดยสารรถมาด้วยได้รับอาการบาดเจ็บ การเลือกพิจารณา ประกันรถยนต์ชั้น 2 ที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้โดยสารด้วยวงเงินสูงกว่า 100,000 บาทต่อคนเลยทีเดียว ถือเป็นการสร้างความอุ่นใจที่ดีต่อผู้ขับขี่และเลือกทำประกันภัยสำหรับรถยนต์ภาคสมัครใจได้เป็นอย่างดี

 

            จึงอาจกล่าวได้ว่าการทำประกันภัยสำหรับรถยนต์ภาคสมัครใจที่ต้องจ่ายเบี้ยตาม ราคาประกันรถยนต์ เพิ่มเติมเองนั้นแม้ว่าจะไม่มีบทลงโทษทางกฎหมาย แต่ก็สามารถสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนได้เป็นอย่างดี ยิ่งเลือกใช้บริการกับ DirectAsia ผู้ให้บริการประกันภัยทางรถยนต์ที่มีประสบการณ์ยาวนานจากประเทศสิงคโปร์ ถือเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงที่ดีทางการเงิน ซึ่งจะช่วยสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ใช้บริการได้ดี ยิ่งมีการพัฒนาระบบการประสานงานกับทีมงานประกันภัยที่รวดเร็วโดยบริษัทกล้าการันตีได้เลยว่าไม่มีทางเกิน 30 นาที หรือหากเกิดข้อผิดพลาดบริษัทยินดีมอบบัตรเติมน้ำมันในมูลค่า 1,000 บาทให้เลยทันที ผู้ใช้บริการจึงสามารถอุ่นใจได้ในทุก ๆ เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันบนท้องถนน

โดย Jusminey

 

กลับไปที่ www.oknation.net