วันที่ พุธ พฤษภาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กรมทะเลฯจับมือนปส.รุ่นที่ 72 ปลูกป่าชายเลนกระบี่ ฟื้นระบบนิเวศชายฝั่ง


กรมทะเลฯจับมือนปส.รุ่นที่ 72 ปลูกป่าชายเลนกระบี่ ฟื้นระบบนิเวศชายฝั่ง

-----------------------------------

            นายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะโฆษกประจำกระทรวงฯ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 กระทรวงทส.ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9(จ.ภูเก็ต)ร่วมกับคณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง(นปส.)รุ่นที่ 72 สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 ณ บริเวณบ้านเกาะกลาง ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ในเนื้อที่กว่า10ไร่ ใช้พันธุ์กล้าไม้ชนิดโกงกางใบเล็กจำนวน7,000กล้าโดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง(นปส.)รุ่นที่ 72 , เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนในสังกัดสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประมาณ 450คน

            ในการนี้ นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เข้ารับการอบรมในรุ่นดังกล่าว ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของระบบนิเวศป่าชายเลนว่าพื้นที่ดังกล่าวเปรียบเสมือนอู่ข้าว อู่น้ำแหล่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนที่เป็นอาหารและสร้างรายได้ให้กับชุมชนประมงพื้นบ้าน และที่สำคัญป่าชายเลนเป็นเกราะกำบังคลื่นลมดังจะเห็นได้จากเมื่อคราวภัยพิบัติสึนามิพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ในแนวป่าชายเลนจะได้รับผลกระทบเสียหายน้อยกว่าพื้นที่โล่งแจ้งอย่างชัดเจน ด้านนายโสภณ ทองดี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในนามกระทรวงทส. อยากจะขอให้พี่น้องประชาชน ร่วมกันปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ชายฝั่งให้มากยิ่งขึ้นพร้อมกับช่วยกันปกป้องมิให้มีการบุกรุกแผ้วถางป่าชายเลนไปเป็นสมบัติส่วนตน มิฉะนั้น จะต้องถูกดำเนินคดีจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อย่างเฉียบขาด โฆษกทส.กล่าวย้ำ

โดย อานานนนนน

 

กลับไปที่ www.oknation.net