วันที่ อังคาร พฤษภาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล "ศิลปาธร" ประจำปี 2562


ผลการคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ.2562 โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม

 

 

โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยรุ่นกลางที่ได้ทุ่มเทพลังความคิด สติปัญญา และจิตใจอันมุ่งมั่น สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าเป็นที่ประจักษ์ต่อวงการศิลปะร่วมสมัยและผลงานได้เผย แพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

 

ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล “ศิลปาธร” ปี 2562

  • สาขาทัศนศิลป์ นายนที อุตฤทธิ์ (ศิลปินไทยในระบบแกลอรี่ชั้นนำ)
  • สาขาสถาปัตยกรรม ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา (สถาปนิกไทยที่มีชื่อเสียงในระดับสากล)
  • สาขาวรรณศิลป์ นายวรพจน์ พันธุ์พงศ์ (นักเขียนอาชีพ)
  • สาขาดนตรี นายอานันท์ นาคคง (อาจารย์คณะดุริยางคศาสตร์ ผู้มีบทบาทด้านดนตรี)
  • สาขาศิลปะการแสดง นายดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ (ผู้กำกับละคร/ภาพยนตร์ อาจารย์วิชาศิลปะการละคร)
  • สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว นายสยมภู มุกดีพร้อม (ผู้กำกับภาพ)
  • สาขาศิลปะการออกแบบ รศ.สิงห์ อินทรชูโต (ผู้เชี่ยวชาญ-สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม)

 

รางวัลศิลปาธร เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ศิลปินร่วมสมัยสัญชาติไทย ผู้มีผลงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง และอายุตั้งแต่ 30-50 ปี จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม วัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยให้ก้าวไปในเส้นทางอาชีพได้อย่างมั่นคงและมีกำลังใจในการสร้างสรรค์งานอย่างอิสระ แบ่งออกเป็น 5 สาขาคือ สาขาทัศนศิลป์ สาขาวรรณศิลป์ สาขาคีตศิลป์ สาขาภาพยนตร์ และสาขาศิลปะการแสดง เริ่มมอบรางวัลครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2547

ที่มา : Pop สสส.Coworking Space Marketplace

โดย soultraveller

 

กลับไปที่ www.oknation.net