วันที่ เสาร์ มิถุนายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ฝูงลูกปลา 259 ตัวกลายเป็นฟอสซิลอายุ 50 ล้านปีก่อน


 
 
ฟอสซิล 50 ล้านปี ของพิพิธภัณธ์ญี่ปุ่น  แสดงฝูงปลา 259 ตัวกำลังแหวกว่าย
หนึ่งในตัวอย่างพฤติกรรมการรวมฝูงที่ค้นพบจากโบราณวัตถุ
Credit: Mizumoto et al./Proceedings of the Royal Society B
 
 

มีห้องนิทรรศการแสดงอาการลูกปลา  259 ตัว
กำลังแหวกว่ายน้ำร่วมกันเป็นฝูงเมื่อราว 50 ล้านปีก่อน
ผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Proceedings of the Royal Society B
ฟอสซิลยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้แสดงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่า
ฝูงปลาแหวกว่ายน้ำพร้อมกันเหมือนกับฝูงปลาในทุกวันนี้

ทีมงานนักวิจัยจาก  Arizona  ได้พบแผ่นฟอสซิลที่น่าทึ่งแผ่นนี้
ระหว่างเยี่ยมชม  Oishi Fossils Gallery of Mizuta Memorial Museum ใน Japan
ผลจากการเรียนรู้/สอบถามข้อมูลระหว่างพิพิธภัณฑ์
ฟอสซิลฝูงลูกปลาน่าจะอยู่ในช่วงการก่อตัว
America's Green River Formation
ซึ่งเป็นชั้นแร่ทางธรณีวิทยาในยุคปัจจุบัน
ที่  Colorado, Wyoming และ Utah
ที่มีซากดึกดำบรรพ์ช่วง 53 ล้านปีและ 48 ล้านปีก่อน

ฝูงลูกปลาเหล่านี้อยู่ในเผ่าพันธุ์ Erismatopterus levatus ซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้ว
และดูเหมือนว่าฝูงลูกปลาฝูงนี้ถูกฝังอยู่ด้วยกัน
ในท้องน้ำที่พวกมันแหวกว่ายกันเป็นประจำ
ท้องน้ำอาจจะถูกตัดขาด  ทำให้ระยะทางสั้นลงโดยหิมะ/หินถล่มลงในท้องน้ำ
มีอีกสองตัวกระจ้อยร่อยที่ว่ายน้ำแยกออกไป  แต่ว่ายไปในทิศทางเดียวกัน

2.
 
ที่มา  https://bit.ly/2JNCuWx
 
 

เพื่อพิสูจน์ว่าฝูงลูกปลาฝูงนี้
กำลังแหวกว่ายน้ำอยู่ในฝูงเดียวกัน
และไม่ใช่แค่ฟอสซิลที่เกิดขึ้นด้วยวิธีบังเอิญ
นักวิจัยจึงได้ทำการจำลองสถานการณ์
จำลองอาการเคลื่อนไหวของฝูงลูกปลา
ผลการจำลองแสดงให้เห็นว่า
ฝูงลูกปลาเหล่านี้ไม่เพียงแต่ว่ายน้ำไปในทางเดียวกัน
แต่ยังทำตามกฎพฤติกรรมที่ยังอนันตกาล
แบบที่ยังปรากฏให้เห็นอยู่ในทุกวันนี้

" เราพบร่องรอยของกฎสองข้อ
สำหรับการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่คล้ายกัน
จากบรรดาฝูงปลาที่ยังหลงเหลืออยู่ในทุกวันนี้
การผลักตนเอง(ว่ายหนี)ออกจากปลาที่ว่ายมาใกล้ชิด
และการดึงดูด(ร่วมกลุ่ม)เพื่อนบ้านที่ระยะไกลให้มารวมตัวกัน
กล่าวอีกนัยหนึ่งปลาแต่ละตัวว่ายเข้าด้วยกัน  แต่ไม่อยู่ใกล้กันจนชนกัน "
นักวิจัยเขียนไว้ในการศึกษาของพวกเขา 

ผลการศึกษาฝูงสัตว์ว่ายน้ำได้ในยุคโบราณ(ที่ตายไปนานแล้ว)
แสดงให้เห็นว่า ปลา (และสัตว์อื่น ๆ ที่ว่ายน้ำได้)
มีวิวัฒนาการพฤติกรรมของกลุ่ม/ฝูง
โดยมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดอย่างน้อยก็ 50 ล้านปีก่อน
การว่ายน้ำของฝูงสัตว์น้ำมีการประสานงานกันอย่างดี
ดูเหมือนว่า จะช่วยให้ปลาจะไม่ถูกกัดกินได้จากนักล่าอย่างง่าย ๆ

แต่ก็ไม่สามารถช่วยฝูงลูกปลานี้จากการอยู่ในพิพิธภัณฑ์
 
3.
 

เรียบเรียง/ภาพ ที่มา

https://bit.ly/2JMCKVu
https://bit.ly/2Qwg8Jz
https://bit.ly/2EHD5Vs
https://nyti.ms/2JHhTTu


4.-7.  ที่มา The Royal Society
 
4.

5.

6.

7.

8.
 
ที่มา   https://bit.ly/2MxkFNE

 
9.-13. ที่มา America's Green River Formation
 
9.
 
bony plates (scutes) of the crocodylian Borealosuchus from Wyoming

10.
 
The fossil comes from Icaronycteris index, a bat found in sediments of the Green River Formation

11.
 
a complete fossil of Knightia, a small fish common in Green River sedimaents.

12.
 
the gar Lepisosteus, a large predatory fish also common in the Formation.

13.
 
a sycamore leaf Platanus wyomingensis

 

โดย ravio

 

กลับไปที่ www.oknation.net