วันที่ พุธ มิถุนายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

"ศิลปะจีน" ปาฐกถาใน "พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี"


 

 หน้าปก

 ปกหลัง

 จารึก บทกวีของหลี่ไป๋ (ค.ศ.701-762)

กวีเอกสมัยราชวงศ์ถัง

บทกวีของหลี่ไป๋

ที่ประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมิน เขียนถวายพระองค์ท่าน

(ทรงเล่าน่าฟังน่าสนใจที่สุด เพื่อนๆ ต้องหาอ่านนะคะ)

 

 

 

ภาพเเขียนงดงามนี้ คล้ายแสตมป์จีน

 

 

 ภาพเขียนม้าของ สีว์เป่ยหง ที่พระองค์ท่านทรงโปรดมาก

 

"ศิลปะจีน" ปาฐกถาใน "พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ทรงบรรยายเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2548 มีความยาวประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ

แม้เวลาที่ทรงบรรยายจะไม่นานนัก แต่เนื้อหาสาระนั้นเปี่ยมด้วยคุณค่า ครอบคลุมศิลปะจีนแขนงต่าง ๆ ครบถ้วนทั้งด้านทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และวรรณศิลป์ ทั้งยังได้ทรงฉายภาพงานศิลปะประเภทต่าง ๆ ที่คัดสรรแล้วอีกประมาณ 130 ภาพ ประกอบการบรรยาย อันทำให้ผู้ฟังเข้าใจได้ซาบซึ้ง 

ปาฐกถาที่ทรงแสดงในครั้งนั้น มิใช่คำบรรยายของผู้ที่ศึกษาเนื้อหาความรู้จากตำราทั่วไป หรือจากการได้เห็นได้ชมมามากอย่างหนึ่งอย่างใด แต่เป็นคำบรรยายของผู้ที่ทั้งได้ศึกษา ได้เห็น และมีประสบการณ์ความเข้าใจศิลปะจีนอย่างแจ่มชัดพร้อมข้อมูล

- ศิลปะจีน
- จิตรกรรม
- การเขียนตัวอักษรจีน
- ประติมากรรม
- เครื่องกระเบื้อง เครื่องหยก
- สถาปัตยกรรม
- สวนจีนและเครื่องเรือน
- ดนตรี
- นาฎศิลป์และศิลปะการแสดง
- วรรณคดี
- ศิลปะพื้นบ้าน
- การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะจีน
- ภาคผนวก ก
- ภาคผนวก ข
- บรรณานุกรมภาพประกอบ

 

ศิลปะจีนเล่มนี้ มี ๑๖๘หน้า อ่านง่าย มีภาพสีศิลปะของจีนเป็นภาพประกอบจำนวนมากและมีคำอธิบายสั้นๆ

พิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตาใช้หมึกธรรมชาติจากถั่วเหลืองปลอดภัยต่อมนุษย์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จัดพิมพ์โดย นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น

พิมพ์ครั้งที่ ๕ - เมษายน ๒๕๖๑

จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม

ราคา ๑๙๕ บาท

 

 
 
 
ของเก่าจากบล็อกแม่
 
(ดิฉันเข้าใจว่า ฉบับใหม่นี้ มีเรื่องมากกว่าค่ะ)

จัดพิมพ์โดย บริษัทนานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์

พิมพ์ครั้งที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม

ราคา ๑๙๕ บาท ค่ะ

 

สิริสวัสดิ์วุธวาร สิริมานรมณีย์นะคะ

โดย vinitvadee

 

กลับไปที่ www.oknation.net