วันที่ พฤหัสบดี มิถุนายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

EEC คืออะไร และสำคัญอย่างไรต่อการลงทุนในยุค 4.0


เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจยุคใหม่กับการลงทุนด้านอุตสาหกรรมในประเทศไทย ก็คงไม่มีใครไม่รู้จัก “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor)” อย่างแน่นอน เพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือที่รู้จักกันในนามของ Eastern Seaboard เพื่อยกระดับการลงทุนและเศรษฐกิจในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นผ่านความร่วมมือและลงทุนจากทั้งไทยและต่างประเทศอีกด้วย แล้วเจ้า Eastern Economic Corridor หรือ EEC คืออะไร และสำคัญอย่างไรต่อการลงทุนในปัจจุบันนี้

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC คือ การลงทุนและการพัฒนาที่ต่อยอดมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยมุ่งหวังให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างเป็นระบบ โดยจะเริ่มจาก 3 จังหวัดทางภาคตะวันออกคือจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการจัดการและพัฒนาในด้านต่างๆ ที่อยู่ใน ซึ่งโครงการที่ทาง EEC คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพและสามารถเชื่อมต่อไปยังสถานที่ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมทั้ง 3 สนามบินทั้งสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และสนามบินอู่ตะเภา การสร้างรถไฟทางคู่เชื่อม 3 ท่าเรืออย่างท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ซึ่งอุตสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุนในพื้นที่ EEC คือ อุตสาหกรรมที่เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ แบ่งเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน คือ

- First S-Curve หรืออุตสาหกรรมเดิมที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจปัจจัยหลักของไทย คือ อุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

- New S-Curve หรืออุตสาหกรรมใหม่ที่จะเข้ามาช่วยให้เศรษฐกิจไทยสามารถพัฒนาไปได้อีกไกล คือ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การบินและโลจิสติกส์ การแพทย์ครบวงจร เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และอุตสาหกรรมดิจิทัล

ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้จะเป็นหมุดหมายใหม่ในการดำเนินการและขยายให้กลายเป็นจุดศูนย์กลางด้านการลงทุนระดับโลก เป็นฐานอุตสาหกรรมหลักทางด้านพลังงาน ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า และเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ตะวันออก-ตะวันตกอีกด้วย ทั้งนี้การพัฒนา EEC อย่างเป็นระบบนั้นจะเป็นตัวช่วยให้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมนั้นสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ สร้างคุณภาพชีวิตให้ดีต่อสังคม อีกทั้งฟื้นฟูธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

เรียกได้ว่า EEC คือหนึ่งในโครงการที่จะเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศไทยให้มีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมอุตสาหกรรมและการทำงานของคนในพื้นที่ รวมไปถึงพัฒนาพื้นที่ สิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้แล้ว ถ้าหาก EEC ประสบความสำเร็จ ภาครัฐก็ยังสามารถเอาแนวคิดนี้ไปใช้กับพื้นที่อื่นๆ ในอนาคตเพื่อต่อยอดได้อีกด้วย

โดย Digitalknowledge

 

กลับไปที่ www.oknation.net