วันที่ อังคาร มิถุนายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ความสำคัญและจำเป็นในการ ต่อพรบ คนมีรถต้องรู้


รถยนต์คือยานพาหนะที่ช่วยให้การเดินทางเป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากขึ้น แต่การตัดสินใจซื้อรถยนต์มาใช้งานในแต่ละคันนั้น เจ้าของรถต้องพิจารณาถึงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ดี เพราะการซื้อหารถยนต์มาใช้งานสามารถก่อภาระหนี้สินก้อนโตได้ ไม่ว่าจะเป็นภาระทางการเงินที่มีจากราคาของตัวรถยนต์เอง ราคาเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุก ๆ ปี ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และค่าใช้จ่ายที่เป็นข้อบังคับทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น ราคา พรบ รถยนต์ ภาษี และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องยนต์เมื่อครบตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ถูกบังคับตามกฎหมาย แต่จำเป็นต้องคำนึงถึงเพื่อสร้างความอุ่นใจในระหว่างการใช้รถใช้ถนนอย่างการพิจารณา ประกันรถชั้น 1 ที่ไหนดี เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของทรัพย์สินอย่างคาซ่อมแซมรถยนต์ที่ชำรุดเสียหาย ค่าชดเชยในกรณีที่รถถูกโจรกรรม น้ำท่วม หรือไฟไหม้อีกด้วย และเมื่อได้รับความคุ้มครองจากประกันภาคสมัครใจแล้ว ยังคงต้องรับผิดชอบ พรบ เป็นภาระค่าใช้จ่ายอยู่อีกหรือไม่ จึงขอชี้แจ้งว่า การ ต่อพรบ นั้น มีความจำเป็นและสำคัญต่อผู้ใช้รถใช้ถนนดังต่อไปนี้

  1. เงินสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ การชำระค่า พรบ รถยนต์ ตามที่กฎหมายกำหนดนั้นจะช่วยให้เจ้าของรถ ผู้โดยสารและคู่กรณีได้รับเงินสินไหมชดเชยในอัตราที่กฎหมายกำหนด ดังนี้ค่ารักษาพยาบาลตามจริงในอัตราเงินชดเชยเบื้องต้นไม่เกิน 30,000 บาท แต่หากมีการพิจารณาแล้วพบว่าเป็นฝ่ายที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎจราจรจะได้รับค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมอีก 80,000 บาท ส่วนกรณีที่เสียชีวิตเบื้องต้นทางครอบครัวจะได้รับเงินชดเชย 35,000 บาท แต่หากพบว่าเป็นฝ่ายที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎจราจรก็จะได้รับเงินชดเชยเพิ่มเป็น 300,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นเงินชดเชยที่นอกเหนือจากการเลือก ประกันรถยนต์ที่ไหนดี ถือเป็นวงเงินที่ช่วยสร้างความอุ่นใจให้กับเจ้าของรถได้เป็นอย่างดี
  2. ข้อบังคับตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากการ ต่อพรบ นั้น เป็นหน้าที่ที่เจ้าของรถทุก ๆ คนจะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความถูกต้องตามกฎหมาย และแม้ว่าการจ่าย ราคา พรบ รถยนต์ เกินระยะเวลา 1 ปี ที่กฎหมายกำหนดไว้จะไม่มีค่าอัตราเปรียบเทียบปรับเพิ่มเติมแต่อย่างใด แต่เจ้าของรถก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้เอกสาร พรบ ในการดำเนินการอื่น ๆ ตามกฎหมาย อย่างการจ่ายภาษีรถยนต์ ซึ่งหากไม่ชำระภายในระเวลาที่กำหนด ก็จะมีอัตราเปรียบเทียบปรับเพิ่มขึ้นในอัตรา 1% ต่อเดือน ทำให้การไม่ชำระ พรบ ที่นานเกินไปจะส่งผลต่ออัตราเปรียบเทียบปรับที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในส่วนนี้เป็นอย่างมาก อีกทั้งในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนย่อมมีโอกาสที่เจ้าหน้าที่ควบคุมงานจราจรจะขอตรวจสอบเอกสารนี้ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่พบว่าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วก็จะมีการคิดค่าปรับกับเจ้าของรถได้ ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เจ้าของรถไม่ควรจะละเลยเป็นอย่างมาก เพราะแม้จะได้รับความคุ้มครองจากการทำ ประกันรถยนต์ที่ไหนดี แล้ว แต่ข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ ก็ยังคงถูกควบคุมอยู่นั่นเอง
  3. เอกสารสำคัญที่ต้องใช้แสดงกับเจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าของรถมีความจำเป็นต้องดำเนินเอกสารใด ๆ กับกรมขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นการนำรถยนต์ไปขาย การเปลี่ยนแปลงขนาดเครื่องยนต์ หรือแหล่งพลังงานเชื้อเพลิง เจ้าของรถก็มีความจำเป็นที่จะต้องนำเอกสารการ ต่อพรบ ไปประกอบคำร้องเหล่านั้นด้วย ซึ่งหากเอกสารดังกล่าวยังไม่มีการชำระ ราคา พรบ รถยนต์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ก็อาจส่งผลให้การดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ เหล่านั้นไม่สามารถทำได้ ซึ่งในบางกรณีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย สถานที่ให้บริการ ประกันรถชั้น 1 ที่ไหนดี ก็จะสอบถามถึงการทำ พรบ. ของผู้ทำสัญญาด้วย เจ้าของรถอาจพิจารณาเลือกทำไปพร้อม ๆ กันเลย เพื่อป้องกันการลงลืมจนต่อเอกสารไม่ทันตามที่กฎหมายกำหนดได้
  4. การชำระ ราคา พรบ รถยนต์ ล่วงหน้าก่อนเอกสารหมดอายุ เนื่องจากตามกฎหมายได้กำหนดเอาไว้ว่าเอกสาร พรบ รถยนต์ จะต้องได้รับการต่ออายุในระยะเวลาทุก ๆ 1 ปี หากเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดก็ถือว่าผิดกฎหมาย และมีโอกาสที่จะต้องชำระค่าเปรียบเทียบปรับได้ ดังนั้นเจ้าของรถยนต์จึงควรดำเนินการต่อเอกสาร พรบ. ก่อนที่เอกสารดังกล่าวจะหมดอายุเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน เพื่อป้องกันในกรณีที่เอกสารจัดส่งล่าช้า หรือมีรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมจะได้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีนั่นเอง

 

ตามรายละเอียดดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น เชื่อว่าเจ้าของรถคงจะทราบแล้วการทำ พรบ รถยนต์ นั้นมีความสำคัญและจำเป็นต่อเจ้าของรถอย่างไรบ้าง เพราะ พรบ รถยนต์นั้นก็คือการทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามที่กฎหมายกำหนด เป็นเอกสารสำคัญที่ต้องใช้เพื่อการติดต่อประสานงานกับกรมขนส่งฯ หรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมความคุ้มครองต่อร่างกาย และชีวิตของผู้ขับขี่ ผู้โดยสารและคู่กรณี แต่ความคุ้มครองตาม พรบ นั้นจะไม่ได้รวมถึงความคุ้มครองต่อทรัพย์สินต่าง ๆ ด้วย แต่เป็นความคุ้มครองเฉพาะร่างกาย และชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนนเท่านั้น เจ้าของรถหลายท่านที่มีคำถามว่าควรเลือกเสริมความอุ่นใจด้วยการเลือก ประกันรถชั้น 1 ที่ไหนดี หรือ ประกันรถยนต์ที่ไหนดี ที่เพิ่มเติมเพื่อขยายความคุ้มครองในส่วนของทรัพย์สิน และรูปแบบของความคุ้มครองเพิ่มเติมจากการเกิดอุบัติเหตุเพียงอย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เกิดการโจรกรรมรถยนต์ กรณีที่รถยนต์ประสบอุทกภัยน้ำท่วมจนเสียหาย หรือกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ขึ้นกับรถยนต์ ก็สามารถเช็คเบี้ยประกันแบบทันใจ กับสายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ DirectAsia โทร 02 821 5791 หรือไปที่เว็บไซต์ https://www.directasia.co.th/

โดย Jusminey

 

กลับไปที่ www.oknation.net