วันที่ ศุกร์ มิถุนายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เหรียญ หลวงพ่อเพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พระพุทธวิถีนายก .....บล็อคกษาปณ์


เหรียญ หลวงพ่อเพิ่ม วัดกลางบางแก้ว พระพุทธวิถีนายก .....บล็อคกษาปณ์

เหรียญพระบล็อคกษาปณ์ (เหรียญที่โรงกษาปณ์ใช้กำลังการผลิตที่เหลือจากการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนรับจ้างผลิตเหรียญพระและเหรียญที่ระลึกต่างๆ   งานส่วนใหญ่จะมีความสวยงามประณีต)

 

 

"ศีลเครื่องนำทางที่ประเสริฐ" 

" .. พุทธศาสนาสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้แปลความว่า "ศีลเป็นคุณรวมกำลังอย่างเลิศ ศีลเปรียบเป็นเสบียงทางอย่างสูงสุด ศีลเป็นผู้นำทางอย่างประเสริฐซึ่งเป็นเครื่องขจรไปทั่วทิศ" 

 ได้ฟังคุณของศีลแม้เพียงเท่านี้น่าซาบซึ่งถึงความอัศจรรย์ของศีล "ผู้มีปัญญาย่อมไม่ปฏิเสธศีล" แม้เคลือบแคลงสงสัยว่าจะไม่เป็นดังกล่าวก็ควรต้องลองทำศีลให้มีในตน "ทำตนให้เป็นผู้มีศีล เพื่อพิสูจน์ว่าศีลมีคุณวิเศษดังกล่าวจริงหรือไม่จริง" 

 "แต่ผู้ไม่มีปัญญาย่อมปฏิเสธทันที" โดยไม่มีโอกาศพิสูจน์ไม่ให้โอกาศตนเองได้รู้ได้เห็นด้วยตัวเองว่า ศีลมีคุณวิเศษจริงหรือไม่จริง "ย่อมพลาดโอกาศที่จะได้ใช้คุณวิเศษของศีลเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง" .. "

"แสงส่องใจ" ๕ธันวาคม๒๕๒๕ 

สมเด็จพระญาณสังวรฯ (เจริญสุวฒฺโน

 

 

 


ด้านหน้าเหรียญ

 

 

  

ด้านหลังเหรียญ

 

 

ประวัติหลวงปู่เพิ่ม  (พระพุทธวิถีนายก) วัดกลางบางแก้วศิษย์เอกหลวงปู่บุญ 

ท่านมีนามเดิมว่า "เพิ่ม" ท่านเกิดเมื่อวันที่ 28 มกราคมพ.ศ.2429 ที่ตำบลไทยวาสอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมโยมบิดาชื่อเกิดโยมมารดาชื่อวรรณท่านบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุได้ 8 ขวบสืบต่อมาจนอายุครบบวชจึงได้อุปสมบทในวันที่ 12 กรกฎาคมพ.ศ.2450 ณพัทธสีมาวัดกลางบางแก้วโดยมีสมเด็จพระสังฆราชแพครั้งยังดำรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระวันรัตวัดสุทัศน์เป็นพระอุปัชฌาย์พระอธิการจอมเจ้าอาวาสวัดตุ๊กตาเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูทักษิณานุกิจวัดสรรเพชญ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์

เมื่อท่านอุปสมบทแล้วก็ได้เล่าเรียนพระธรรมวินัยอยู่ที่วัดกลางบางแก้วตลอดมาและถือได้ว่าหลวงปู่เพิ่มท่านเป็นศิษย์ที่ใกล้ชิดหลวงปู่บุญมากที่สุดเพราะท่านบวชเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ 8 ขวบก็อยู่ปฏิบัติรับใช้มาตลอดจนกระทั่งหลวงปู่บุญมรณภาพเป็นเวลาถึง 39 ปีตลอดเวลานั้นท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ทั้งทางด้านคันถธุระและวิปัสสนาธุระตลอดจนเวทวิทยาคมต่างๆไว้มากมาย ท่านเป็นพระสงฆ์ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยศีลสมาธิและปัญญาธรรมเปลี่ยมล้นไปด้วยเมตตาธรรมหมดสิ้นกิเลสทั้งปวงหลวงปู่เพิ่มท่านเป็นพระที่พูดจาไพเราะอ่อนหวานสำเนียงของท่านนั้นมีแววความเมตตาผสานเอาไว้ใครได้ฟังแล้วจะรู้สึกชุ่มชื่นใจใครๆได้สนทนากับท่านแล้วจะรู้สึกเคารพศรัทธาท่านทุกคนไป

หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้วเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์พ.ศ.2481 ปีพ.ศ.2482  ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ปีพ.ศ.2483  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรีปีพ.ศ. 2489   ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่พระครูพุทธวิถีนายกปีพ.ศ.2495   ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นเอกในราชทินนามเดิมปีพ.ศ. 2503  ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีราชทินนามว่าพระพุทธวิถีนายกหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วท่านมรณภาพด้วยโรคชราด้วยอาการสงบเมื่อวันที่ 6 มกราคมพ.ศ.2526 สิริอายุได้ 97 ปีพรรษาที่ 76

 

 

 

ข้อมูล/ภาพ

https://www.tumsrivichai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5327381&Ntype=40

http://www.dhammathai.org/sila/dbview.php?No=17

http://www.nanacollections.com

https://th-th.facebook.com/tuKammatanclub

 

โดย opads

 

กลับไปที่ www.oknation.net