วันที่ จันทร์ มิถุนายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อ.อุสมาน ลูกหยี มุสลิมหัวใจปรองดองผู้ล่วงลับ..


 

หลักอธิปไตย ๓ ประการ..

๑.อัตตาธิปไตย..เอาความต้องการของตนเป็นใหญ่..

๒.โลกาธิปไตย..เอาโลกหรือสังคมเป็นใหญ่..

๓.ธรรมาธิปไตย..เอาธรรมเป็นใหญ่.. 

..................................................................................................................                                          

"ธรรมาธิปไตยไปอยู่ในไหนก็ได้..ในระบอบประชาธิปไตยถ้าไม่มีเนื้อหาของธรรมาธิปไตย

มันก็กลายเป็นตัณหาธิปไตย เป็นประชาธิปไตยแบบโลกียวิสัย"

(อ.อุสมาน ลูกหยี)

 

"สังคมที่ปรองดองไม่ได้เพราะขาดธรรมา ไม่มีปัญญาพอที่จะปรับตัวเข้าหากัน"

(อ.อุสมาน ลูกหยี)

 

"ธรรมะสอนให้ตำหนิตนเอง อธรรมสอนให้ตำหนิผู้อื่น"

(อ.อุสมาน ลูกหยี)

 

"เมื่อปรองดองไม่ได้ จะเรียกได้อย่างไรว่าบัณฑิต"

(อ.อุสมาน ลูกหยี)

..............................................................................

ขอไว้อาลัยแด่ท่าน อาจารย์อุสมาน ลูกหยี มาณ.ที่นี้ด้วยครับ

 

 

โดย สันติธาตุ

 

กลับไปที่ www.oknation.net