วันที่ จันทร์ มิถุนายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ว่าด้วยมรรคบริบูรณ์ด้วยความเจริญ


ว่าด้วยมรรคบริบูรณ์ด้วยความเจริญ

พระสูตรและอรรถกถาแปล

มัชฌิมนิกาย  อุปริปัณณาสก์

เล่มที่ ๓  ภาคที่ ๒

มหามกุฏราชวิทยาลัย

เล่มที่ ๒๓  หน้า ๕๐๓ - ๕๐๖

สฬายตนวิภังคสูตร

ว่าด้วยมรรคบริบูรณ์ด้วยความเจริญ

ขอบพระคุณ

ท่านเจ้าของภาพทุกภาพ

 

โดย อักษราภรณ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net