วันที่ อังคาร มิถุนายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มิวเซียมสยาม จัดประกวด Museum Thailand Awards 2019 ชูพิพิธภัณฑ์ชุมชนสู่สากล


มิวเซียมสยาม เปิดตัวอย่างเป็นทางการ สำหรับโครงการ  มิวเซียมไทยแลนด์ อะวอร์ด 2019 (Museum Thailand Awards 2019) พร้อมเปิดตัวคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสายงานพิพิธภัณฑ์  6 ท่าน รับหน้าที่ตัดสินรางวัลพิพิธภัณฑ์ดีเด่น ชูแนวคิด Perspective สื่อสารการมองภาพผ่านมุมมองจากจุดเล็กๆ ขยายไปสู่มุมมองที่กว้างขึ้น สื่อถึงภารกิจหลักของพิพิธภัณฑ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการเชื่อมโยงสังคมแต่ละท้องถิ่นเข้าหากัน ด้วยการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน  พร้อมเชิญชวนให้คนไทยร่วมส่งหัวใจมอบให้พิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน รางวัล Museum Thailand Popular Vote 2019 ผ่านเว็บไซต์ www.museumthailand.com อีกด้วย

นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) กล่าวว่า ในระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีพันธมิตรพิพิธภัณฑ์สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ภาพรวมของการพัฒนาและดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์มีความเคลื่อนไหวมากขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และส่งผลให้เครือข่ายของพิพิธภัณฑ์ไทยเข้มแข็งและก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาวงการพิพิธภัณฑ์มากขึ้นในอนาคต

สำหรับรูปแบบการตัดสินและกติกาในปีนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการประกวดให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเปิดตัวคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสายงานพิพิธภัณฑ์ทั้ง 6 ท่าน เป็นผู้พิจารณารางวัล หลักการเชิงจริยศาสตร์ทางวิชาชีพในสายงานพิพิธภัณฑ์จาก ICOM (International council of museums)  ประกอบด้วย ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ประธานคณะกรรมการ กรรมการบริหาร OKMD อดีตรองเลขาธิการสภาการศึกษา อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อาจารย์วิษณุ เอมประณีตร์ประธานที่ปรึกษาหอศิลป์พุทธะ  อาจารย์พัชรินทร์ กรูเนิร์ตอาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ดร.วีรานันท์ ดำรงสกุลอาจารย์ประจำหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล คุณบุณฑริก เขมาชีวะที่ปรึกษาด้านพิพิธภัณฑ์ มิวเซียมมายส์ และคุณพัฒนพงศ์ มณเฑียร  ศิลปิน/ ที่ปรึกษาด้านพิพิธภัณฑ์ มิวเซียมมายส์

ในส่วนของการประกวด "Museum Thailand Awards 2019" นั้น มีการจัดแบ่งหมวดหมู่พิพิธภัณฑ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่สมัครเข้าประกวดทั้ง 4 ประเภท ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม  พิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  พิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  พิพิธภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นโดยแยกออกเป็นประเภทตาม "อัตลักษณ์"ที่แตกต่างกันของแต่ละพิพิธภัณฑ์  เพื่อให้ครอบคลุมมิติที่หลากหลายของพิพิธภัณฑ์ไทยในปัจจุบัน และในปีนี้ได้มีการเพิ่มประเภทรางวัล "พิพิธภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น"เพื่อผลักดันให้ชุมชนได้มีบทบาทร่วมกันพัฒนามาตรฐานพิพิธภัณฑ์ในชุมชนสู่ระดับสากล

นอกจากรางวัลพิพิธภัณฑ์ดีเด่นในแต่ละประเภทแล้ว ทางโครงการยังจัดรางวัลพิเศษ นั่นคือรางวัลพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชนหรือ Museum Thailand Popular Vote 2019 ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมโหวตพิพิธภัณฑ์ที่เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว พร้อมร่วมส่งกำลังใจและสร้างพลังขับเคลื่อนของคนทำงานในวงการได้เดินหน้าพัฒนางานด้านพิพิธภัณฑ์ต่อไป โดยได้เปิดให้ร่วมโหวตได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ผ่านเว็บไซต์ www.museumthailand.com หมดเขตการโหวตในวันที่ 31 กรกฏาคม 2562 

สำหรับพิพิธภัณฑ์ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดในโครงการ สามารถส่งเอกสารเข้าร่วมประกวดได้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ www.museumthailand.com หรือโทร 02-225-2777 ต่อ 427 สำหรับการประกาศผลรางวัลงาน Museum Thailand Awards 2019 จะมีขึ้นในวันที่ 29 เดือนสิงหาคม  2562 นี้

 

โดย โรสกีญ่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net