วันที่ พฤหัสบดี มิถุนายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ข่าว ประชาชนปลาบปลื้มรับมอบบ้านจากตัวแทนกองทัพภาคที่ 1


รายงานข่าว 20 มิถุนายน 2562 สมศักดิ์ สารการ ,วีระยุทธ สารการ  จ.สระแก้ว 0870210815

ข่าว ประชาชนปลาบปลื้มรับมอบบ้านจากตัวแทนกองทัพภาคที่ 1

*****กองทัพภาคที่ 1 มีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสมอบมอบเตียงผู้ป่วยติดเตียงและมอบรถเข็นวิลแชร์ตามโครงการสนับสนุน ภายใต้โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ตามพระราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

*****เมื่อเวลา 11.30 น.ของวันนี้  พล.ท.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 มอบหมายให้ พล.ต.รังษี กิติญาณทรัพย์ ที่ปรึกษากองทัพภาคที่1 ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานมอบบ้าน ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส จำนวนรวม 5  หลัง และมอบเตียงผู้ป่วยติดเตียง และมอบรถเข็นวิลแชร์ โดยมี พล.ต.หทัยเทพ กีรติอังกูร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19 พล.ต.ต.สุรจิต ชิงนวรรณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วพ.อ.เฉลิม เนียมช่วย รอง กอ.รมน.จังหวัดสระแก้ว รอง ผบ.มทบ.19 ปลัดจังหวัดสระแก้ว นายทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชนเข้าร่วมให้การต้อน

*****พล.ต.รังษี กิติญาณทรัพย์ ที่ปรึกษากองทัพภาคที่1 กล่าวว่า โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เป็นความร่วมมือระหว่าง กองทัพภาคที่ 1 กับ มทบ.19 เป็นโครงการสนับสนุน ภายใต้โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ตามพระราโชบาย ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน สร้างสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชน บรรเทาความเดือดร้อน ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ส่งผลให้เกิดการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในชุมชนแออัด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้พักอาศัยในชุมชนแออัดเหล่านี้

*****พล.ต.รังษี กิติญาณทรัพย์ ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 1 ในฐานะผู้ดูแลโครงการนี้ กล่าวว่า แม่ทัพภาคที่ 1 ได้กำกับดูแลให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เป็นไปอย่างตรงจุด รวดเร็ว และ ยั่งยืน ซึ่งเรามีผู้อุปการคุณ ร่วมให้การสนับสนุนมากมาย ให้การสนับสนุนการซ่อมแซมและปรับปรุงที่พักอาศัย ขอขอบคุณทุกภาคส่วนและกำลังพลทุกคน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นอย่างดี จนทำให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โครงการนี้มีระยะเวลาดำเนินการ ระหว่าง 20-21มิ.ย 62 โดยตั้งเป้าหมายไว้จำนวน 5  หลัง ขณะนี้กำลังทยอยส่งมอบบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน อย่างยั่งยืน โดยจะมีการดำเนินการต่ออีกทั่วทั้ง

*****ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะเดินทางไปที่บ้านร่มทอง  ต.ตาพระยา จ.สระแก้ว มอบบ้านให้พลทหารสุพสิน ดวงศรี ที่ผู้ปกครองมีฐานะยากจน มาที่บ้านหัส บัวพล ผู้ป่วยติดเตียง บ้านเลขที่ 39/1 หมู่ 5 ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ พิธีมอบเตียงให้ผู้ป่วยติดเตียงและเครื่องอุปโภคบริโภคและ น.ส.สมใจ พรมสู รับมอบรถเข็นวิลแชร์ นางทองม้วน แดงสุวรรณ และนายสมศักดิ์ พนมบวร จากนั้นไปที่บ้านพลทหารสุนทร มะลิช้อน บ้านเขาดิน ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ เพื่อประกอบพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ จากนั้นเดินทางไปต่อที่บ้านนายสมหมาย ภูมิวิเศษ  ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น บ้านนางกิมบ๊วย แช่เอ็ง นายบุญรอด จันทร์ทับ พิธีมอบเตียงให้ผู้ป่วยติดเตียงและวันพรุ่งนี้ มอบอีก 4 ที่ จนจบภารกิจ  

*****พล.ต.หทัยเทพ กีรติอังกูร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19  กล่าวว่า นอกจากการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชน ยังมอบเตียงผู้ป่วยติดเตียงเครื่องอุปโภคบริโภค และรถเข็นวิลแชร์ ช่วยเหลือประชาชนที่ด้อยโอกาสบันทึกภาพร่วมกันอันน่าชื่นใจ  และประทับใจยิ่งในครั้งนี้ และประชาชนความตื้นตันใจและความปลาบปลื้ม ในพระมหากรุณาธิคุณฯ ของประชาชนและชุมชน ที่ได้รับมอบบ้านและมอบเตียงผู้ป่วยและรถเข็นวิลแชร์ เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งของชาวบ้านที่พวกเราได้เกิดเป็นคนไทยภายใต้ร่มพระบารมีฯ ปกเกล้าปกกระหม่อมหาที่เปรียบมิได้

 

โดย somsak484

 

กลับไปที่ www.oknation.net