วันที่ อาทิตย์ มิถุนายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บันทึกงานสร้างศิลปะ Landscape 2019


 

        งานสะสมที่สร้างประจำปี   ในช่วงเวลา เมษายน  ถึง มิถุนายน  2562

     เป็นงาน  Landscape   จำนวน 12 ภาพ  ใช้เทคนิคผสมผสาน สีน้ำ อะคริลิค

     พาสเทล  นำมาเสนอท่านผู้อ่านได้ชม

      

                                 ภาพที่  1/ 2019 บ้านสีแดง

      

                                   ภาพที่  2/ 2019  เส้นทาง

        

                          ภาพที่    3/ 2019เส้นทางละลายของน้ำแข็ง

      

                            ภาพที่  4/2019   Reflection

      

                            ภาพที่ 5 / 2019  Red Flowers

      

                                                      ภาพที่  6/ 2019  ความสงบ

      

                             ภาพมี่  7/ 2019   ความสงบ 2

      

                               ภาพที่ 8/ 2019  บ้านริมทะเล

      

                              ภาพที่  9/ 2019    แสงสีแดง

      

                             ภาพที่  10/2019   ริ้วรอยธรรมชาติ

      

                        ภา่พที่ 11 / 2019        แสงที่ซับซ้อน

      

                           ภาพทืี่  12/2019   ในมุมมอง

 

            ขอขอบคุณ  O. K. Nation  Block  และท่านผู้เข้าชม  สวัสดีครับ

โดย เพลงธรรม

 

กลับไปที่ www.oknation.net