วันที่ เสาร์ กรกฎาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เพลง บั ว ล อ ย ไทย/อังกฤษ พร้อมลิ้งค์เพลง


เมื่อวานนี้ผมฟังเพลง วณิพก ของ คาราบาว บน Youtube ซึ่งผมได้โพสต์เนื้อร้อง 2 ภาษาของเพลงเอาไว้ในส่วนของความคิดเห็นจากผู้ฟัง มีคนกด Like ให้ถึง 102 คน บางคนก็โพสต์ตอบว่า "ขอบคุณมาก" แต่มีคนนึงโพสต์สั้นๆ ว่า "บัวลอย" ผมก็เดาว่าเขาคงอยากให้ผมแปลเพลง บัวลอย บ้าง พอดีวันนี้ผมว่าง (ความจริงก็ว่างทุกวัน แต่เมื่อวานไม่ว่าง เพราะเตรียมโพสต์ใน Blog นี้ 2 เอนทรี่ซ้อนๆ ซึ่งเมื่อคืนก็โพสต์ไปแล้ว) ก็เลยลองแปลดู เพลงมันยาวและแปลค่อนข้างยาก จึงต้องใช้เวลาถึง 1 ชั่วโมงกับ 20 นาที จึงเสร็จ แต่ก็ค่อนข้างพอใจกับผลงานการแปลเพลงไทยเพลงที่ 22 ซึ่งผมสามารถรักษา จำนวนคำ สัมผัส และโทนเสียง ตลอดจนความหมายของเพลง เอาไว้ได้เหมือนต้นฉบับภาษาไทยเกือบทุกอย่าง จะยากหน่อยก็ตรงคำว่า "บัวหลุดพ้น" นี่แหละ ไม่รู้จะแปลอย่างไรให้ตรง แต่ถึงไม่ใช่ก็น่าจะใกล้เคียงครับ:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


บั ว ล อ ย - B u a L o y

บัวลอยเจ้าเพื่อนยาก - BuaLoy my dear buddy
ทำไมจากข้าเร็วเกินไป - Why hurry to leave me around?
บัวลอยไปอยู่ที่ไหน - BuaLoy where are you now?
เคยรู้บ้างไหม - Did you know how?
โปรดคิดคำนึง..ถึงบัวลอย - Please ponder about BuaLoy
บัวลอยเขาเป็นชายหนุ่ม - BuaLoy was a young guy
ตาเหล่หลังงุ้มเด๋อๆด๋าๆ - With crooked eyes and hump in spine
รูปร่างแม้ไม่โสภา - Body though not looked fine
จิตใจล้ำฟ้า - Had superb mind
ดังสมญาบัวลอย - Same as name BuaLoy
เป็นเพื่อนคุย - Be a chatter
ยามเพื่อนว้าเหว่ - When friends were lonely
เป็นพ่อครัว - Be a chef
ยามเพื่อนหิวโหย - When friends were hungry
เป็นหมอใหญ่ - Be a doctor
ยามเพื่อนโอดโอย - When friends cried silly
หาหยูกยา - Find medicine
มารักษาบรรเทา - So as to cure them
บัวลอยถึงวัยเกณฑ์ทหาร - BuaLoy reached drafting age
พิกลพิการ - Body damaged
ยังดีหนึ่งประเภทสอง - Still good one type two
อาสารับใช้ชาติพี่น้อง - Enlist to serve the nation through
หัวใจคับพอง - His heart then grew
กล้าหาญอดทน - Brave and withstand
เป็นคน หนักเอาเบาสู้ - Did works light and heavy
อุตส่าห์มานะอดทน - Truly he did withstand
ช่วยเหลือเพื่อนๆ ทุกคน - All friends had helping hands
ร่วมแต่ทุกข์ สุขไม่สนใจ - Shared hard days and stayed proud
บัวลอยเจ้าเพื่อนยาก - BuaLoy my dear buddy
ทำไมจากข้าเร็วเกินไป - Why hurry to leave me around?
บัวลอยไปอยู่ที่ไหน - BuaLoy where are you now?
เคยรู้บ้างไหม - Did you know how?
โปรดคิดคำนึงถึงบัวลอย - Please ponder about BuaLoy
วันหนึ่งมีเสียงปืนคำราม - One day a rifle sounded fiercely
บัวลอยถูกหาม - BuaLoy was carried
มาในเปลผ้าใบ - On a canvas cradle
ยังละเมอ - Still mumbling
ห่วงว่าใครเป็นอะไร - Worrying who was in trouble
คือคำพูดสุดท้าย - Last words of mumble
ของชายชื่อบัวลอย - Of a man named BuaLoy
ตั้งแต่วันนั้นยันวันนี้ - From that day until this day
แสงตะเกียงริบหรี่ - Light of lamp lost ray
ที่บ้านไร่ปลายดอย - At farm house end of Doy*
ไม่มีชายคนที่ชื่อบัวลอย - There is no man named BuaLoy
ความเหงาหงอย - Loneliness
คอยเข้าปกคลุม - Then set in tone
โลกนี้ไม่สมประกอบ - This world is not perfect
เพราะต่างคนชอบ - 'Cause each selects
เอาแต่ประโยชน์ส่วนตน - Only benefits of his own
โลกนี้ มีสักกี่คน - This world how many man had shown
เป็นบัวหลุดพ้น - As bloomed lotus cone
อย่างคนชื่อบัวลอย - Like a man named BuaLoy
โลกนี้ไม่สมประกอบ - This world is not perfect
เพราะต่างคนชอบ - 'Cause each selects
เอาแต่ประโยชน์ส่วนตน - Only benefits of his own
โลกนี้ มีสักกี่คน - This world how many man had shown
เป็นบัวหลุดพ้น - As bloomed lotus cone
อย่างคนชื่อบัวลอย - Like a man named BuaLoy
โลกนี้ไม่สมประกอบ - This world is not perfect
เพราะต่างคนชอบ - 'Cause each selects
เอาแต่ประโยชน์ส่วนตน - Only benefits of his own
โลกนี้ มีสักกี่คน - This world how many man had shown
เป็นบัวหลุดพ้น - As bloomed lotus cone
อย่างคนชื่อบัวลอย - Like a man named BuaLoy
--

* Doy = Mountain
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวช่วยของผมในการแปล อังกฤษ เป็นอังกฤษ คือ https://www.dictionary.com
ตัวช่วยของผมในการแปล ไทย เป็นอังกฤษ คือ https://dict.longdo.com
มันช่วยได้เยอะครับ เวลานึกศัพท์หรือคำแปลไม่ออก
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** ลิ้งค์เพลงจะอยู่ในความคิดเห็นที่ 1 นะครับ **

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โดย อิสรทัศน์

 

กลับไปที่ www.oknation.net