วันที่ พฤหัสบดี กรกฎาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เพื่อความรู้และการไม่กลัวต่อความจริง ต้องสามารถตั้งคำถามกับคำสอนทางศาสนาได้.. 

หากศาสนาใดกล่าวว่าหลักคำสอนของตนเองคือความสันติหรือนำไปสู่สันติภาพ

คำสอนหรือหลักปฏิบัติใดๆในศาสนาเหล่านั้นต้องมีผลทำให้เข้าถึงสันติภาพ

หรือเอื้อให้เกิดสันติภาพ..

เราต้องสามารถตั้งคำถามกับคำสอนทางศาสนาใดๆได้ว่าคำสอนที่สอนที่กล่าวอยู่นั้น

มีผลต่อสันติภาพอย่างไร อาทิเช่น..

วิถีชีวิตของธาตุอย่างไรคือวิถีชีวิตที่สันติ?

อยู่อย่างไรคือการอยู่อย่างสันติ?

กระทำในตนเองของธาตุอย่างไรคือการกระทำอย่างสันติ?

กระทบสัมผัสรับรู้ตนเองที่เป็นธาตุภายในอย่างไรคือการกระทบสัมผัสรับรู้อย่างสันติ?

กระทบสัมผัสรับรู้ต่อกันและกันระหว่างธาตุอย่างไรคือการกระทบสัมผัสรับรู้อย่างสันติ?

กระทำต่อกันและกันระหว่างธาตุอย่างไรคือการกระทำต่อกันและกันอย่างสันติ?

แสวงหาธาตุภายนอกหรือสิ่งปรารถนาอย่างไรคือการแสวงหาอย่างสันติ?

อุปโภคบริโภคธาตุภายนอกอย่างไรคือการอุปโภคบริโภคอย่างสันติ?

รักษาธาตุภายในและภายนอกอย่างไรคือการรักษาอย่างสันติ?

สูญสิ้นธาตุภายในและภายนอกอย่างไรคือการสูญสิ้นอย่างสันติ?

ทุกข้อคือสันติภาพในวิถีชีวิตของธาตุที่มีธรรมหรือธรรมธาตุ..

ความจริงต้องทนต่อการพิสูจน์และการตั้งคำถาม..ศาสนาก็เช่นกัน

หากสรรพสิ่งคือความจริงที่พระเจ้าสร้าง ใยมนุษย์จึงไม่กล้าเปิดอายตนะ

ของตนเองเพื่อรับรู้..ทั้งทางจินตนาการและการรับรู้สัมผัส

เป็นเพราะความกลัวที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความไร้อิสระกระนั้นหรือที่ครอบไว้..

 

 

 

 

โดย สันติธาตุ

 

กลับไปที่ www.oknation.net