วันที่ เสาร์ กันยายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานีจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา


จังหวัดอุดรธานีจัดแข่งขันกีฬาคนพิการประจำปี 2550 (23/8/2007)
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานีจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา

ที่โรงยิมเนเซียม 1 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี  นายพรชีย  สินธุประสิทธิ์  รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานีเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการ ประจำปี 2550  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษามหาราชา  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมให้คนพิการทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน  ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมพลศึกษาและแข่งขันกีฬามากขึ้น  เพื่อส่งเสริมให้คนพิการฟื้นฟุสมรรถภาพทางร่างกาย  และจิตใจ ด้วยการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ตลอดจนพัฒนาทักษะกีฬาคนพิการ  เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   โดยมีนักกีฬาคนพิการจาก 5 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี เข้าร่วมแข่งขัน  ประกอบด้วยนักกีฬาคนพิการจากจังหวัดอุดรธานี  หนองคาย  สกลนคร  เลย  และหนองบัวลำภู โดยจัดให้มีการแข่งขันกรีฑา ฟุตซอล เทเบิลเทนนิส เปตอง แบดมินตัน วอลเลย์บอล เซปัคตะกร้อ กีฬาพื้นบ้าน เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ  แอโรบิค  ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  กิจกรรมทางวิชาการ  พลศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
           
การแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆอาทิ     ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี  โรงเรียนบ้านหนองบัว จังหวัดอุดรธานี ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย  ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนจังหวัดอุดรธานี  สมาคมคนพิการจังหวัดเลย  สมาคมคนตาบอดจังหวัดอุดรธานี  ซึ่งในโอกาสดังกล่าวนี้ ประธานได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่หน่วยงานที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันด้วย

ข้อมูลจาก ::   ศรีภูมิ มุลชาภิรมย์  ส.ปชส.อุดรธานี  วันที่ ::  23/8/2550  

โดย savekman

 

กลับไปที่ www.oknation.net