วันที่ อังคาร กรกฎาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ศาสนาหลักสายเทวนิยมล้วนสอนให้พึ่งพาตนเอง..


 

 

 

ถึงแม้ศาสนาหลักๆสายเทวนิยมจะสอนให้อ้อนวอนพระเจ้าที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์

แต่คำสอนทั่วไปที่กล่าวกันว่าพระเจ้าประทานให้มาต่างก็ล้วนสอนให้พึ่งพาตนเอง

ไม่ว่าจะเป็นการสอนให้ละความโลภ ความโกรธ ละความอยากยึดติด

มีทานการให้ มีศีล มีความสงบ ที่หมายถึงความบริสุทธิ์สันติ มีอิสรเสรี

ซึ่งธรรมเหล่านี้ล้วนเป็นธรรมแห่งการพึ่งพาตนเองทั้งสิ้น

ศาสนิกใดมีธรรมเหล่านี้ก็หมายความว่าเป็นผู้ที่พึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้

เป็นที่น่าสังเกตว่า “หากพระเจ้าต้องการให้มนุษย์พึ่งพาอ้อนวอนเอาสันติภาพจากพระองค์

แต่เพียงถ่ายเดียว และพระองค์สามารถประทานให้ได้จริง

ธรรมใดๆที่ประทานมาก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้ว แต่เหตุไฉนจึงทรงประทานธรรม

แห่งการพึ่งพาตนเองเหล่านั้นมาให้มนุษย์ปฏิบัติตามด้วยตนเองทำไมอีก”..

หรือการสอนให้พึ่งพาพระศาสดาจะเป็นเพียงบันไดก้าวแรกเท่านั้น

เพื่อที่จะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด พุทธศาสนาก็มีแนวทางเดียวกันนี้เช่นกัน

คือ สอนให้ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกก่อนในเบื้องต้น

จนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด..

 

 

 

โดย สันติธาตุ

 

กลับไปที่ www.oknation.net