วันที่ ศุกร์ กรกฎาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ข่าว เปิดโครงการสร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาเขียนอ่านสืบสานสารากรมไทย


ข่าว เปิดโครงการสร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาเขียนอ่านสืบสานสารากรมไทย

*****วันนี้ นายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็นเป็นประธานเปิดโครงการ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา โรงเรียนแห่งหนังสือพระราชา ณ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา โดยมี นางนาตยา สันติวรกานต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีท่านไลออนส์ชัยวัฒน์ มหัตถนาพาณิช ที่ปรึกษาโครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่านสืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ทางโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา ได้เห็นถึงคุณค่า และความสำคัญของหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ซึ่งเปรียบเสมือน มรดกของพ่อ จึงได้มุ่งมั่นที่จะสานต่อพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 (พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) ทรงมีพระราชปรารภ การเรียนรู้เรื่องราวและวิชาการสาขาต่างๆ

*****นายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น กล่าวว่า โดยกว้างขวาง จะก่อให้เกิดความรู้ ความคิด และความฉลาด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต ทุกคนควรมีโอกาสที่จะศึกษาเมื่อต้องการ หรือพอใจจะเรียนรู้เรื่องใดก็สามารถค้นหาอ่านโดยสะดวก จึงมีพระราชดำรัสให้จัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน นับเป็นหนังสือที่มีประโยชน์เกื้อกูลการศึกษาเพิ่มพูนปัญญาด้วยตนเองของประชาชน โดยเฉพาะยามที่มีปัญหาขาดแคลนครูและที่เล่าเรียน ทางโรงเรียนฯจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรได้เห็นถึงคุณค่า ความสำคัญของหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เพื่อเผยแพร่และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาต่างๆ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนให้ยั่งยืนต่อไป โดยในกิจกรรมมีโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่ และอำเภอใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ชมนิทรรศการผลงานนักเรียน ห้องสมุดมีชีวิต ห้องวิทยาศาสตร์หรรษาและซุ้มกิจกรรมด้านวิชาการ อาหาร ทักษะอาชีพ ภายใต้แนวคิด “เดินตามพระราชา ศึกษาตามสารานุกรม”

โดย somsak484

 

กลับไปที่ www.oknation.net