วันที่ อังคาร กรกฎาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ศิริราชจับมือเจมส์ มาร์ “หมอทรัพย์”แถลงข่าว รวมใจไทยสืบสานพระปณิธานหมอเจ้าฟ้าวันที่  23  กรกฎาคม  2562  เวลา 11.00 น.  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์   ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานแถลงข่าวโครงการ “รวมใจไทย สืบสาน  พระปณิธานหมอเจ้าฟ้า” โดยมี  รศ.นพ.วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “รวมใจไทย สืบสานพระปณิธานหมอเจ้าฟ้า” นพ.มาโนชญ์ เล้าวงศ์  ผู้อำนวยการ รพ.แมคคอร์มิค  และเจมส์ มาร์ “หมอทรัพย์” จากละครเรื่อง กลิ่นกาสะลอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ ฯ ร่วมด้วย ณ ห้องสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G รพ.ศิริราช


 

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  กล่าวถึง ความเป็นมาของโครงการ“รวมใจไทย สืบสาน พระปณิธานหมอเจ้าฟ้า” ว่า หมอเจ้าฟ้าพระองค์นี้ คือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หรือสมเด็จพระราชบิดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงจบการศึกษาด้านวิชาการทหารเรือ จากประเทศเยอรมนี และทรงรับราชการในกองทัพเรือไทย แต่ทรงสนพระทัยทางด้านการแพทย์  และทรงได้รับปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต เกียรตินิยม จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทย โดยทรงเป็นผู้แทนรัฐบาลสยามในขณะนั้น เจรจากับมูลนิธิร็อกกิเฟลเลอร์ ในการช่วยเหลือปรับปรุงโรงพยาบาลศิริราช จัดทำหลักสูตรแพทย์ พยาบาล

พระองค์เสด็จทรงงานแพทย์อย่างสามัญชนที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ ทรงงานอย่างหนักแต่ทรงโปรดให้ทุกสิ่งเป็นไปอย่างเรียบง่าย ถึงแม้จะเป็นการทรงงานในระยะเวลาอันสั้นเพียง 3 สัปดาห์ แต่พระเกียรติคุณ และพระราชกรณียกิจของพระองค์ ทรงผลให้มีการพัฒนาทางการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยสืบมาจนถึงปัจจุบันเจริญก้าวหน้าเทียบเท่ามาตรฐานสากล

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย  คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จึงได้ร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ และโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จัดโครงการ “รวมใจไทย สืบสาน พระปณิธานหมอเจ้าฟ้า” ระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน  2562  ณ  ลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า  โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า และจัดกิจกรรมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ให้ได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

 

และพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะของสมเด็จพระบรมราชชนก และนำรายได้สมทบทุนบูรณะพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า ให้เป็นแหล่งศึกษาเกี่ยวกับพระประวัติของสมเด็จพระบรมราชชนก และเป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข ผู้ที่มาชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีจิตสำนึกที่จะดำเนินชีวิตตามรอยพระบาท “หมอเจ้าฟ้า” ดังคำสอนของพระองค์ท่านว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเปนที่สอง  ประโยชน์ของเพื่อนมนุษเปนกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ์”


ด้าน รศ.นพ.วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “รวมใจไทย สืบสานพระปณิธานหมอเจ้าฟ้า” การบำบัดรักษามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช 1888  โดยเฉพาะนายแพทย์เอ็ดวิน ชารลส์ คอร์ท ที่ได้นำความเจริญรุ่งเรือง และพัฒนาอย่างยั่งยืนของการแพทย์แผนปัจจุบันสู่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือและประเทศไทย  ซึ่งสถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทย เนื่องจากเป็นที่ทรงงานแพทย์ของสมเด็จพระบรมราชชนก และทรงประทับที่บ้านพักของนายแพทย์เอ็ดวิน ชารลส์ คอร์ท ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค  โดยมีมิสซิสมาร์เบล คอร์ท ภริยาของท่านเป็นผู้ถวายการดูแลที่ประทับ รวมถึงเครื่องเสวยทุกมื้อให้แก่พระองค์ท่านเป็นอย่างดียิ่ง  พระองค์ทรงเป็นที่เคารพรักและประทับใจของชาวเชียงใหม่ ได้พร้อมใจกันถวายสมัญญานามพระองค์ว่า “หมอเจ้าฟ้า”  ล่าวเสริมว่า  โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เป็นองค์กรภายใต้มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีประวัติศาสตร์ที่งดงามในพันธกิจกา

นอกจากนี้ นพ. มาโนชญ์ เล้าวงศ์ ผู้อำนวยการ รพ.แมคคอร์มิค กล่าวเพิ่มเติมถึงรายละเอียดกิจกรรม “รวมใจไทย สืบสานพระปณิธานหมอเจ้าฟ้า” ระหว่างวันที่ 28-29  กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอีซีคอร์ท อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ประกอบด้วยทั้งนี้ มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จึงเห็นชอบให้โรงพยาบาลแมคคอร์มิคดำเนินการบูรณะอาคารบ้านพักนายแพทย์เอ็ดวิน ชารลส์ คอร์ท เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่จัดแสดงพระราชประวัติอันงดงามเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในการทรงงานแพทย์ การมุ่งมั่งพัฒนาการแพทย์สมัยใหม่ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย อีกทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่ทรงเป็นแบบอย่างในการเสียสละ ทุ่มเทพระวรกาย ในการดูแลรักษาผู้ป่วยสามัญชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ เป็นแรงบันดาลใจให้แก่อนุชนรุ่นหลัง ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติวิชาชีพในด้านมนุษยธรรมต่อไป 

 วันที่ 28 กันยายน 2562 การบรรยายพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะ “หมอเจ้าฟ้า” โดย อาจารย์ ดร. สุชาติ วงษ์ทอง ประธานกลุ่มศิลปินอาเซี่ยน การแข่งขันประกวดวาดภาพ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปลาย ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป การแสดงดนตรีจากวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ และนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  การแสดงประกอบแสง สี เสียง และมัลติมีเดีย เรื่อง “21 วัน แห่งการทรงงานแพทย์ของหมอเจ้าฟ้า” เวลา 19.30 น. ณ ลานด้านหน้าอาคารโสมสวลี

 

 

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 กิจกรรมวิ่ง “รวมใจไทย สืบสานพระปณิธานหมอเจ้าฟ้า” Inspiration Run วิ่งบนเส้นทางประวัติศาสตร์ การแพทย์แผนปัจจุบันในล้านนา ระยะทาง 7.7 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 06.00 น. เริ่มต้นและสิ้นสุดที่พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

 

ผู้สนใจร่วมงานวิ่ง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562  ค่าสมัครท่านละ 350 บาท สมัครทางออนไลน์ได้ที่ www.inspirationrun.com   สอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ นางสาวสุรภี  อินทะพันธุ์ รพ.แมคคอร์มิค โทร. 09 2639 1593   

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมดี ๆ สานความตั้งใจเชิดชูพระเกียรติคุณสมเด็จพระบรมราชชนก และร่วมบริจาคสมทบสร้าง “พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า” ท่านสามารถร่วมบริจาค ชื่อบัญชี “ศิริราชมูลนิธิ พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า” ผ่านธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 901-7-05589-9  สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช โทร. 0 2419 7658-60  

โดย feng_shui

 

กลับไปที่ www.oknation.net