วันที่ อังคาร สิงหาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กรณีพลเอกประยุทธ์ถวายสัตย์ฯไม่ครบ ไม่จบง่าย


ประเทศในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือไม่ก็ตาม การกล่าวคำสาบานหรือถวายสัตย์ปฏิญาณของผู้นำฝ่ายบริหารก่อนเข้ารับตำแหน่ง มีกำหนดให้เปล่งคำต่อคำตามที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้โดยมิอาจสลับคำ หรือประดิษฐ์คำใหม่ หรือตัดทอนวลีใดออกไปทั้งสิ้น

ในกรณีของพลเอกประยุทธ์ที่ตัดวลี ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ  และใช้คำ “ตลอดไป" แทนคำ "ทุกประการ" ในการถวายสัตย์ฯเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562  ต่อให้สันนิษฐานว่าไม่มีเจตนาใดๆแอบแฝง ในทางรัฐศาสตร์ถือว่าผิดหลักนิติประเพณีการปกครองร้ายแรง ยิ่งมีความพยายามให้เรื่องนี้จบแบบดื้อๆ สาธารณชนยิ่งจะกังขาว่ามีวาระอะไรซ่อนเร้นหรืออย่างไร?

สอดคล้องกับที่นายวิษณุ เครืองาม เขียนไว้ในหนังสือ หลังม่านการเมือง (2554) ว่า “ในระหว่างการเปล่งวาจาถวายสัตย์ปฏิญาณ ช่างภาพโทรทัศน์จะบันทึกภาพอยู่ด้วยทุกระยะ รัฐมนตรีแต่ละคนจึงควรระมัดระวังโลกยุคสารสนเทศในมาก…รัฐมนตรีต้องระวังให้มากขึ้นแล้วละครับ เพราะดีไม่ดีจะกลายเป็นเรื่องต้องเปิดเทปส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ทีนี้ล่ะยุ่งกันใหญ่!”

 

นายบารัก โอบามา เพียงกล่าวสาบานตนเป็นประธานาธิบดี (20 มกราคม 2552) สลับคำ (“ซื่อสัตย์”): "ข้าพเจ้าจะบริหารประเทศในฐานะประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาอย่างซื่อสัตย์" แทนที่จะกล่าวข้อความศักดิ์สิทธิ์ในรัฐธรรมนูญว่า "ข้าพเจ้าจะบริหารอย่างซื่อสัตย์ในฐานะประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา" ท่านประธานศาลสูงสุดถึงกับต้องเชิญนายโอบาม่ามารับทราบในวันรุ่งขึ้นว่าเป็นเรื่องผิดรัฐธรรมนูญ มีผลให้ไม่อาจบริหารประเทศได้ ยกเว้นต้องกล่าวสาบานอีกครั้ง  “According to the US Constitution, the president must solemnly swear "that I will faithfully execute the office of president of the United States". But on Tuesday, Obama said: ‘I will execute the office of president of the United States faithfully.’" (https://www.theguardian.com/world/2009/jan/23/barack-obama-oath-inauguration)  

สื่อนอกบัดนี้เริ่มจับตาท่าทีของพลเอกประยุทธ์ว่าจะรู้หนาวรู้ร้อนหรือทำเป็นทองไม่รู้ร้อน 

หากเป็นอย่างหลัง ก็เกรงว่าจะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของต่างชาติ หากต้องทำสัญญากับรัฐบาลที่มีผู้นำไม่เคารพรัฐธรรมนูญ

โดย อารยา

 

กลับไปที่ www.oknation.net