วันที่ พุธ สิงหาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ข่าว ชาวตาพระยาเข้าร้องเรียนขอที่ดินทำกินคืนให้กับประชาชน


ข่าว ชาวตาพระยาเข้าร้องเรียนขอที่ดินทำกินคืนให้กับประชาชน

บันทึกข้อมูลขอที่ดินทำกินคืน 181 หมู่ที่ 1 ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

*****บ่ายของวันนี้ นายม้วน พรมชู อายุ 60 ปี อาชีพทำการเกษตร เดิมอยู่บนสันรอชะงัน บ้านเลขที่ 181 หมู่ 1 ต.ทัพไทยอ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ขอให้ข้อมูลตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการองเรียนขอที่ดินคืน ร้องเรียนผ่าน นายอัมพร ขันวิชัย ประธานศูนย์ฯ ข้อมูลในเชิงลึก ซึ่งชุมชนบ้านสันรอชะงัน ตั้งมานานกว่า 100 ปี เป็นชุมชนใหญ่มีวัดมีโรงเรียน มีผู้ใหญ่บ้าน ที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินทางรัฐบาลออกเอกสารสิทธิ์ถือการครอบครองเป็นใบ ส.ค.1 ใบ กบท.6 เสียภาษีทุกปีจนถึงปัจจุบันนี้ พื้นที่ดินของหมู่บ้านไม่มีป่าสงวนแห่งชาติ ปี พ.ศ.2534 สวนป่าปลูกป่าทับซ้อนที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินของชาวบ้านสันรอชะงันมากกว่า 8,000 ไร่ ถือว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินที่ดินทำกินที่อยู่อาศัย คุ้มพื้นที่บ้านทัพไทย บ้านโคกคาด้วง และบ้าน ทับทิมสยาม 03 กรณีบ้าน 03 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 นำที่ดินที่นาที่มีเจ้าของอยู่แล้วไปให้คนอื่นเช่า จัดล๊อคแบ่งขาย และจัดล๊อคให้ดนเช่า บางล๊อคปลูกหญ้าทับที่ทำกินของเจ้าของเดิม และปลูกป่าทับช้อนรวมถึง ประกาศ ชุมชนป่าไม้ ประกาศที่สาธารณะประโยชน์ทับช้อนที่ดินทำกินของชาวบ้าน ชาวบ้านร้องเรียนขอความเป็นมานานกว่า 16 ปี

*****นายอัมพร ขันวิชัย ประธานศูนย์ฯ กล่าวว่า กรณีชาวบ้านทัพไทย  หมู่ 1บ้านโคกตาด้วง หมู่ที่ 2 บ้านทับทิมสยาม03 หมู่ 9 ต.ทำไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว มีป่าไม้ ประกาศที่สาธารณะประโยชน์ทับซ้อนที่ทำกินของชาวบ้าน ชาวบ้านร้องเรียนขอความเป็นธรรมมาในครั้งนี้ เพื่อขอคืนพื้นที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้ชาวบ้านทุกรายที่เป็นเจ้าของเดิม โดยนำมติ ครม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินให้เกษตรกรดังกล่าว

 

โดย somsak484

 

กลับไปที่ www.oknation.net