วันที่ อังคาร สิงหาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

หนังดีอโศกมหาราช(๕๓):ธรรมโองการในจารึกศิลา ฉบับที่ ๑๐


  “ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปิยทัสสี  ผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพ  ไม่ถือว่า  ยศหรือเกียรติจะเป็นสิ่งมีประโยชน์มาเว้นแต่จะทรงปรารถนา…ทั้งในบัดนี้และเบื้องหน้า  ขอประชาชนทั้งหลายจงตั้งใจสดับฟังคำสอนธรรมของข้าฯและจงปฏิบัติตามหลักความประพฤติทางธรรม”

 

   คำว่า “ยศ” นั้นในภาษาบาลีแปลง่ายๆว่า  ความยิ่งใหญ่ มี ๓ อย่างคือ

    ๑.  เกียรติยศ  ยศ  คือเกียรติ  ได้แก่ความมีชื่อเสียงมีเกียรติคุณ

    ๒.  อิสสริยยศ  ยศ  คือ  ความยิ่งใหญ่

    ๓.  บริวารยศ  ยศ  คือ  บริวาร

     ชาวพุทธมีคติว่า  เมื่อเราได้เรียนรู้ธรรมแล้วว่าทรัพย์สินเงินทอง  และอำนาจนี้เป็นของนอกกาย  ไม่ควรยึดถือเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิต…แต่มองอย่างพระเจ้าอโศก  คือ  คิดที่จะใช้มันเป็นเครื่องมือของธรรม  ต้องรู้จักใช้มันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์สุขในฐานะคฤหัสถ์  แต่ถ้าไม่อยากเกี่ยวข้องก็ออกบวชไปเลย…

 

--------------- 

อ้างอิง  : 

                     พระธรรมปิฎก(ประยุทธ์  ปยุตโต).จารึกอโศก.

                           (ครั้งที่  ๔):กทม.ธรรมสภา  จัดพิมพ์.หน้า

                          ๒๓-๒๕.

 

โดย แดนอีศาน

 

กลับไปที่ www.oknation.net