วันที่ อาทิตย์ สิงหาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คำถามที่ไม่ได้รับคำตอบ..


วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

รูปลักษณ์ภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมยุโรปทำให้ระลึกถึงโบสถ์คริสต์ในทันทีที่ได้เห็น

ส่วนภายในคือเอเชีย เช่น พุทธศาสนา..

ความเป็นหนึ่งเดียวมีอยู่ตรงนี้ ที่แอบอิงพระราชวังบางปะอิน

 

คำถามที่ไม่ได้คำตอบ

- คำถามที่ไม่ได้คำตอบ ล้วนเป็นคำถามทางนามธรรม                                                                      ที่ผู้ถามต้องได้คำตอบทางนามธรรมสำหรับตัว แต่ไม่ได้.. 

- คำถามที่ไม่ได้คำตอบ คือคำถามที่ผู้ถาม เมื่อถามผู้อื่นไปแล้ว                                                          กลับได้ความรู้ หรือความรู้สึกของผู้อื่นมาแทน.. 

- คำถามที่ไม่ได้คำตอบ คือคำถามที่ผู้ถาม เมื่อถามผู้อื่นไปแล้ว                                                          ทำให้ผู้ถามไม่ได้ความรู้ที่แท้จริง หรือไม่ทำให้เกิดความรู้สึกจริงๆขึ้นกับตนเอง..

- คำถามเหล่านี้อาทิ..

  ผู้ถามๆเพื่อนข้างๆที่กำลังชิมเกลือว่า เกลือเค็มมั๊ย?

  ผู้ถามๆแม่ค้าขายผลไม้ที่ตนกำลังจะซื้อว่า เงาะหวานมั๊ย?

  ศาสนามีประโยชน์สำหรับเราจริงหรือไม่?

  มีทาน มีศีล มีความสงบแล้ว เป็นสุขจริงหรือไม่?

  จิตอยู่กับตัวแล้ว เกิดทาน เกิดศีล เกิดความสงบ เกิดพรหมวิหารธรรมจริงหรือไม่?

  เป็นต้น..

..................................................................................

ความหวานของน้ำตาล ความเค็มของเกลือ

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางรูปวัตถุสามารถวัดค่าได้เพียงปริมาณหรือความเข้มของสาร

ที่ให้ความหวานและความเค็มเท่านั้น แต่ให้ความรู้สึกหวานหรือเค็มแก่จิตใจของมนุษย์

ที่เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตไม่ได้..                                                                                                                                                     

                  

โดย สันติธาตุ

 

กลับไปที่ www.oknation.net