วันที่ พฤหัสบดี สิงหาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มุสลิม อำเภอปาย กับ ความท้าทายแห่งยุคสมัย


มุสลิม อำเภอปาย กับ ความท้าทายแห่งยุคสมัย
ชุมพล ศรีสมบัติ

ปายเป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง ที่ ผู้คน ทั้งไทยและเทศ มักจะให้ความสำคัญเป็นลำดับ ต้น ๆ สำหรับปฏิทินการท้าทายลมหนาว การไปเยือนแต่ละพื้นที่ ถ้าเป็นไปได้ เราได้เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ วิถี ประเพณี ก่อน ก็จะทำให้การท่องเที่ยวของเราเป็นประโยชน์ยิ่งนัก


อำเภอปายเป็น อำเภอ เล็ก ๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ก้าวขึ้นอย่างรวดเร็วในเรื่องการเจริญเติบโตขึ้นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโลกก็ว่าได้ นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ ต่างมุ่งสู่เมืองปาย รวมทั้งบรรดานักธุรกิจ และคนต่างชาติ ต่างเข้ามาจับจองพื้นที่ เพื่อยึดเป็นแหล่งทำมาหากินและอยู่อาศัย วัฒนธรรมใหม่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากมายทั้ง ด้านบวกและลบ 


กลุ่มคนมุสลิมถือได้ว่าเป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ จากความเจริญ ดังกล่าว พวกเขา อาศัยอยู่ในอำเภอปาย มาตั้งแต่บรรพบุรุษและก็ยังคงสืบทอด อิสลาม ไว้กับ วิถิการดำเนินชีวิต สู่รุ่น ต่อรุ่น เพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดศาสนา อิสลาม ที่พวกเขายึดมั่นศรัทธา อย่างเหนียวแน่นมาตลอด กับความเจริญ ที่รุกคืบเข้าสู่เมืองปายอย่างรวดเร็ว พวกเขามีวิถีการอยุ่ในสังคม รักษาอัต-ลักษณ์เขาไว้อย่างไร

 

ท่านอิหม่ามยากู๊บ(สมชาย) บุษกร เล่าถึงที่ไปที่มาของการเป็นชุมชนมุสลิมว่า เมื่อประมาณ 60 ปีที่ผ่านมา ประมาณ ปี พ.ศ.2497 พี่น้องมุสลิมจากเชียงใหม่ ได้เดินทางโดยทางเท้าและ คาราวานวัวต่างเพื่อเข้ามาค้าขายและอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอ ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากมุสลิมกลุ่มเล็กๆ กลายเป็น ชุมชนมุสลิมที่เติบโตขึ้นในเมืองปาย ตราบกระทั่งทุกวันนี้

ในปี 2526 เราพบว่าครอบครัวมุสลิมได้ขยายจำนวน เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเรามีความรู้สึกห่วงใยต่อบรรดาเยาวชน มุสลิมรวมถึงจำนวนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตว่าจะต้องได้รับการ ศึกษาและปลูกฝังการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างอิสลามที่ สมบูรณ์แบบให้จงได้ ดังนั้นในปี 2529 เราจึงซื้อบ้านไม้สอง ชั้นจากเพื่อนบ้านทำเป็นมัสยิด เพื่อเป็นสถานที่สำหรับ ทำการนมาซญะมาอัต และในปี 2542 เราจึงสร้างมัสยิด อัล-อิรออฺ ใหม่ด้วยกับความเมตตาของเอกองค์อัลลอฮฺ

 

       เราจัดเตรียมความพร้อมในเรื่องการศึกษาศาสนาอิสลาม แบบครบวงจร เราเน้นการปฏิบัติควบคู่กับการศึกษา เริ่มจาก การสอนฟัรฎูอีน สำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 6-15 ปี เพื่อนำความรู้มาประกอบศาสนกิจในชีวิตประจำวัน เรามีโครงการบ้านเรียน สำหรับ เด็กที่นี่ ซึ่งมีกระบวนการเรียนการสอน แบบโฮมสคูล เราใส่อิสลามทั้งร่างกายและจิตวิญญานให้กับเด็กเยาวชน ในพื้นที่ด้วยระบบการศึกษา ที่เราจัดการกันเอง และปัจจุบันบ้านเรียนของเราได้รับการยอมรับจากเขตศึกษารูปแบบพิเศษ ในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นแบบอย่าง ในการจัดการศึกษารูปแบบนี้ และได้รับเชิญไปนำเสนอวิธการจัดการเรียนการสอนของเราในเวทีการศีกษารูปแบบพิเศษเสมอ

เรารับนักเรียนชายหญิงตั้งแต่ 4 ปีถึง 12 ปี สอนตั้งแต่วิชาสามัญ ภาษาไทย, อังกฤษ,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,สังคม,ศิลปะ รวมทั้ง วิชาศาสนาอิสลาม และภาษาอาหรับ โครงการบ้านเรียน เริ่ม เมื่อปีการศึกษา 2548 ปัจจุบันมีเด็กมุสลิมในพื้นที่เรียนกับเราเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้นเรายังมีโรงเรียน การฝึกอ่านและท่องจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน(โรงเรียนฮาฟิร)สำหรับเด็กชายอายุตั้งแต่ 12-15 โครงการสอนนักเรียนสตรี สำหรับนักเรียนหญิงอายุ12 -18 ปี เรียนวิชาเตาฮีด,กุรอาน,หะดีษ,ฟิกฮ์,ประวัติศาสตร์, ซุนนะฮฺ,ภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษ,รวมทั้งวิชาสามัญ ทำอาหาร และตัดเย็บ (ตั้งแต่ พ.ศ.2534 เป็นต้นมา)

และที่สำคัญ การสอนนักศึกษาผู้ใหญ่ ทั้งชายและหญิง ผู้ ที่มีครอบครัวแล้ว คนโสด หรือพ่อบ้าน แม่บ้าน ศึกษาศาสนาเพื่อนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันและ เผยแพร่สู่บุตร-หลาน ซึ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตท่ามกลาง สังคมที่ไม่ใช่สังคมอิสลาม บุคลากรเหล่านี้จะมีบทบาทหน้าที่โดยตรง ต่อบรรดาสมาชิกที่เยาว์วัยในครอบครัว และการนำ อิสลามมาใช้ในการดำเนินชีวิตของพวกเขาอย่างถูกต้อง

สิ่งที่เราปรารถนาคือต้องการสังคมอิสลามที่ สงบสุข เยาวชนมุสลิมสืบทอดอิสลามด้วยกิจวัตรประจำวัน ตามแบบซุนนะฮฺ แบบอย่างการดำเนินชีวิตของท่านนบี(ซ.ล) การปลูกฝังจิตสำนึกแห่งอิสลามอันงดงามในทุกดวงใจของชาวปายเพื่อโน้มนำเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำไปสู่ความสงบสุข และสันติภาพแห่งโลก

 

วัสลาม

โดย บินมูซา

 

กลับไปที่ www.oknation.net