วันที่ พฤหัสบดี สิงหาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บ้านพักเด็กสมุทรปราการ..อบรมผู้นำจัดค่ายกลางวันให้เด็กๆในชุมชน


บ้านพักเด็กสมุทรปราการ..สุดเจ๋ง อบรมผู้นำจัดค่ายกลางวันให้เด็กๆในชุมชน

                 ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดโครงการเสริมพลังภาคีเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ  อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการค่ายกลางวัน ให้กับผู้แทนเด็กและเยาวชนในอำเภอต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๕๐ คน ณ ค่ายทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพฯ จ.สมุทรปราการ โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมด้วย  เมื่อจบหลักสูตรการอบรม มีการจัดค่ายกลางวันให้กับเด็กในชุมชน จำนวน ๒ รุ่น ไปชมบรรยากาศความสนุกสนาน การฝึกทักษะ และเรียนการเป็นผู้นำในการจัดค่ายกลางวันของน้องๆเหล่านี้กันครับ

             นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการค่ายกลางวัน  ในครั้งนี้ด้วย นับว่าเป็นกำลังใจให้น้องๆเด็กและเยาวชนอย่างยิ่งที่ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญของงานพัฒนาเยาวชน แม้จะเป็นงานเล็กๆแต่เป็นการปลุกพลังใจในการทำความดี สร้างจิตอาสาในใจให้เยาวชนอีกด้วย

            เยาวชนจากโรงเรียนต่างๆใน ๓ อำเภอของจังหวัดสมุทรปราการ เช่น อ.พระประแดง , อ.พระสมุทรเจดีย์ และ อ.เมืองสมุทรปราการ จำนวน ๕๐ คน มาเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้

                 คณะวิทยากรฝึกอบรมนำโดย อาจารย์เกื้อ แก้วเกตุ ปารมาจารย์ด้านค่ายพักแรมของเมืองไทย และทีมงานกลุ่มสืบสานปณิธาน YPDC มาร่วมให้การอบรในรุ่นนี้อย่างเต็มที่

            กิจกรรมมากมายที่น้องๆได้เรียนรู้ จากการลงมือทำด้วยตนเอง ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ แบ่งปันและเรียนรู้ด้วยกันผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาทั้ง ๕ ด้าน ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 

             การเรียนรู้ผ่านผัสสะต่างๆ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เพื่อซึมซับ และจดจำไปนานๆ มิใช่นั่งฟังบรรยายอย่างลงมือทำด้วย ใช้ผัสสะทั้ง ๖ ในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมของค่าย

              จากกิจกรรมนี้นี้..เราได้ข้อคิดอะไรบ้าง "น้ำชาล้นถ้วย " เยาวชนยุค ๔.๐ คิดเอง และทดลองทำเอง อธิบายได้ด้วยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ในระหว่างการฝึกอบรมการบริหารจัดการค่ายกลางวัน มีการฝึกภาคปฏิบัติด้วยการไปจัดค่ายของจริง ให้กับนักเรียนชั้น ป.๓ ,ป.๔ โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงของค่ายด้วย เพื่อให้ผู้นำเยาวชนมีทักษะในการนำกิจกรรมและการจัดค่ายกลางวันอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย

 

 

              ขอขอบคุณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดทั้งทีมงานทุกคน รวมทั้งครูฝึกจากค่ายทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า ที่ดูแลเอาใจใส่และอำนวยความสะดวกต่างๆตลอดการฝึกอบรมเป็นอย่างดี  และขอส่งกำลังใจมายังน้องๆผู้นำเยาวชนที่จะไปจัดค่ายกลางวันให้กับเด็กๆในชุมชนอีก ๒ ด้วยครับ

โดย คนดีมีวินัย

 

กลับไปที่ www.oknation.net