วันที่ พฤหัสบดี กันยายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อว. ลุยอุทยานวิทย์ภูมิภาคลุยขยายเครือข่ายเพิ่ม ผลักดันโครงการนวัตกรรม


อว. ลุยอุทยานวิทย์ภูมิภาคลุยขยายเครือข่ายเพิ่ม ผลักดันโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม

 

           สวัสดีชาวบล็อกโอเคเนชั่นนะคะ กลับมาพบกันกับ อว.เข้มแข็ง วันนี้เรามีข่าวสารมาแจ้งทาง รศ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยหลังประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 ว่าการทำงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จะไม่ทำงานเพียงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น แต่เน้นเรื่องของสังคมศาสตร์และวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ เพื่อให้เกิดงานวิจัยที่หลากหลาย อีกทั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคจะต้องขยายเครือข่ายซึ่งจากเดิมมีเพียง 11 มหาวิทยาลัย และ 2 ราชภัฏ เท่านั้น โดยจะต้องดึงมหาวิทยาลัยและราชภัฏเข้ามาเป็นเครือข่ายใน 10 ภูมิภาคของประเทศและผลักดันให้เกิดโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) คือ การประยุกต์ใช้ความคิดใหม่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชนและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่ความเท่าเทียมกันในสังคม และสามารถลดปัญหาความเหลื่อมล้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ขจัดความยากจน ขจัดความหิวโหย การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การศึกษาที่เท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ


         ปลัด อว. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ให้เพิ่มอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จากเดิมที่ แม่ข่าย 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลานครินทร์ และสุรนารี โดยในปีงบประมาณ 2563 จะมีการก่อสร้างอาคารอำนวยการใหม่ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในอนาคตนั้นจะเน้นให้ดำเนินการเฉพาะด้านมากขึ้น เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือให้เน้นเรื่องข้าว หรืออุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เน้นเรื่องทะเล เป็นต้น รวมทั้งมุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแก่ผู้รับบริการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ที่ต้องการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ และมีการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม เช่น เรื่องทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร โดยมีการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน เช่น การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และมีการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ เช่น นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจ ฐานรากและชุมชนนวัตกรรม ขจัดความยากจนและเหลื่อมล้ำแบบแม่นยำ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

         ข่าวสารสาระและข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ อว. ยังมีให้ติดตามอีกนะคะ  โอกาสหน้า อว. เข้มแข็ง จะมีเรื่องราวมานำเสนออีกแน่นอน ฝากติดตาม ร่วมแชร์ความคิดเห็น และให้กำลังใจด้วยนะคะ  

 

โดย อว.เข้มแข็ง

 

กลับไปที่ www.oknation.net