วันที่ พุธ กันยายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อธิบดีกรมหม่อนไหมได้รับรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์


นางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม ได้รับ รางวัลหลุยส์ปาสเตอร์ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นผลจากการประกาศจากคณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ  (International Sericulture Comission: ISC) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562  โดยจะมีการมอบรางวัลนี้ในการประชุมวิชาการหม่อนไหมโลกครั้งที่ 25 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น

รางวัลหลุยส์ปาสเตอร์เป็นรางวัลที่คณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2517  เพื่อมอบให้กับบุคคลที่ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์และการตลาด โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลต่อวงการหม่อนไหมทั่วโลก ทั้งในด้านการเพิ่มผลผลิตไหม การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการถ่ายทอดไปสู่การผลิตหม่อนไหมแผนใหม่ รวมทั้งการพัฒนาเพื่อให้เกิดความสอดคล้องในเชิงเศรษฐศาสตร์ของผลผลิตหม่อนไหม โดยจะพิจารณาให้กับบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อวงการหม่อนไหม ทุกๆ 3 ปี และผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องมีผลงานที่ได้มีการศึกษาพัฒนาและทำคุณประโยชน์ต่อวงการหม่อนไหมไปสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี  

 

สำหรับประเทศไทย มีผู้ที่เคยได้รับรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- ปี 2533 นายสมโภช อัครพันธุ์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- ปี 2545 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

- ปี 2557 นางสุวรรณี คุ้นวงศ์  ที่ปรึกษาอาวุโสบริษัทจุลไหมไทย

- ปี 2559 คุนสุรินทร์ ศุภสวัสดิพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการและกรรมการ จิม ทอมป์สัน

- ปี 2562 นางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดย โรสกีญ่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net