วันที่ พฤหัสบดี กันยายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นิชคุณ Friend of UNICEF ร่วมงานเปิดตัวแคมเปญ “เด็กทุกคนอ่านได้ – Every Child Can


 

เมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่ผ่านมา ณ โซนเอเทรียม ชั้น 1  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด และ ท็อปส์

ร่วมเปิดตัวแคมเปญ "เด็กทุกคนอ่านได้ – Every Child Can Read" เพื่อรณรงค์ให้

ทุกคนเห็นความสำคัญของการอ่านหนังสือ อันเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้

พร้อมเดินหน้าโครงการ ‘ห้องสมุดเคลื่อนที่’ มุ่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนหนังสือเด็กในบ้าน

และการขาดทักษะอ่านเขียนของเด็กในครอบครัวที่ยากจนและอยู่ในถิ่นทุรกันดาร และร่วม

สนับสนุนกิจกรรม อ่านสัปดาห์ละเล่ม (A Book A Week) ในโรงเรียนนำร่อง

โดยได้รับเกียรติจาก ท่านอานันท์ ปันยารชุน ทูตสันถวไมตรี องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

เป็นประธานในพิธี พร้อมเชิญ นิชคุณ หรเวชกุล Friend of UNICEF มาร่วมเผยถึงความรัก

ในการอ่านและร่วมพูดคุยกับนักเรียนในโครงการ และคุณครูบรรณารักษ์ 

 

นิชคุณ หรเวชกุล ที่ทำหน้าที่ในฐานะ Friend of UNICEF มาอย่างต่อเนื่องจนเข้าปีที่ 6

 

ท่านอานันท์ ปันยารชุน ทูตสันถวไมตรี องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

ประธานในพิธี และ นิชคุณ หรเวชกุล Friend of UNICEF

 

นายสเตฟาน คูม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด

รีเทล จำกัด   กล่าวว่า “บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมีนโยบายในการยกระดับการศึกษาของเด็กไทย

ให้มีความเท่าเทียม ซึ่งเป็นเวลาเกือบ 20 ปี ที่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทลจำกัดได้ร่วมกับ องค์การยูนิเซฟ

ประเทศไทย จัดกิจกรรมระดมทุนนำเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ส่งมอบ

เงินที่ลูกค้าร่วมบริจาคให้กับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย รวมกว่า 37 ล้านบาท พร้อมส่งมอบรถห้องสมุด

เคลื่อนที่ รวมทั้งสิ้น 5 คัน เพื่อสนับสนุนการทำงานของยูนิเซฟ ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิตของเด็ก ๆ

ในประเทศไทย เพื่อให้เด็กไทยมีโอกาสทางการศึกษาได้  อ่านและเข้าถึงหนังสือที่เหมาะสมกับวัย ซึ่งจะช่วย

เสริมสร้างพัฒนาการทางการเรียนรู้ของเด็กอันเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงทางการศึกษาที่เป็นปัจจัยพื้นฐาน

ที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

 

นายโธมัส ดาวิน

ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย  กล่าวว่า “การอ่านทำให้เด็กมีความฉลาดทางสติปัญญามากขึ้น

และยังช่วยพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ โครงการเด็กทุกคนอ่านได้ – Every Child Can Read

เป็นโครงการที่ยูนิเซฟได้ร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาเพื่อเข้าถึงเด็กและโรงเรียน

ด้วยกิจกรรมการอ่านอันพัฒนาไปสู่นิสัยรักการอ่าน เราตั้งใจที่จะจัดหาหนังสือเด็กที่เหมาะสมตามช่วงอายุ

หนังสือที่มีสาระน่าสนใจรวมทั้งเอกสารการอ่านให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และครอบครัวที่ขาดแคลน

ทุนทรัพย์มีหนังสือไม่กี่เล่มหรือไม่มีหนังสือเลย

โครงการนี้ยังครอบคลุมไปถึงการจัดอบรมแก่ครู ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

และครอบครัว เพื่อพัฒนาทักษะการสอนให้เด็กได้มีพัฒนาการทางการเรียนรู้ของเด็กได้ดียิ่งขึ้น

ยูนิเซฟต้องการที่จะให้การอ่านนั้นเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาในประเทศไทย”

 

ท่านอานันท์ ปันยารชุน 

ทูตสันถวไมตรี องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย   กล่าวว่า “การอ่านมีส่วนช่วยพัฒนาทักษะทางการรับรู้

ของเด็กได้อย่างมหาศาล อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในอนาคต การอ่านช่วยกระตุ้นความคิด

สร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กได้เป็นอย่างดี   อีกทั้งช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสาร ต่อยอดสู่การคิด

วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และยังช่วยให้เด็กมีสมาธิที่ดีขึ้น หนังสือเล่มแรกๆ ที่สนุกสนานและดึงดูดใจเด็กๆ

จะมีส่วนสำคัญให้มีนิสัยรักการอ่านเมื่อเติบโตขึ้น ยิ่งเด็กได้อ่านหนังสือมาก ทักษะการอ่านก็จะได้รับการ

พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย   การส่งเสริมการอ่านและสนับสนุนความเท่าเทียมในการอ่าน

จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมควรตระหนักถึงความสำคัญ”

 

รับชมละครเวทีส่งเสริมการอ่าน เรื่อง อ่านได้ อ่านดี 

 

 

 

นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย, ท่านอานันท์ ปันยารชุน ทูตสันถวไมตรี

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และนายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ร่วมเปิดตัวแคมเปญ “เด็กทุกคนอ่านได้

– Every Child Can Read” อย่างเป็นทางการ

 

 

 

 

เชื่อว่าฮอตเทส ต้องรีบไปหา "ป๋องแป๋งกลัวความมืด" มาอ่านกันแน่นอน....

นิชคุณ หรเวชกุล Friend of UNICEF, นายโธมัส ดาวิน, ท่านอานันท์ ปันยารชุน, นายสเตฟาน คูม,

นายอลิสเตอร์ เทย์เลอร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล แฟมิลี่มาร์ท จำกัด

 

นิชคุณ หรเวชกุล Friend of UNICEF ได้ร่วมพูดคุยกับนักเรียนโรงเรียนห่างไกล และคุณสมจิตต์

กิจประเสริฐ ครูบรรณารักษ์ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย และร่วมรณรงค์การสร้างสายสัมพันธ์ใน

ครอบครัวผ่านการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่เด็กรุ่นใหม่ อีกทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ

 

นิชคุณ หรเวชกุล  Friend of UNICEF

กล่าวถึงโครงการ “เด็กทุกคนอ่านได้ – Every Child Can Read” ว่า "การอ่านมีส่วนช่วยพัฒนาทักษะ

ทางการรับรู้ของเด็ก และเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ อยากสนับสนุนให้ทุกครอบครัว

เห็นถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือ โดยเฉพาะพ่อแม่อยากให้ใช้เวลาอย่างน้อย 15 นาทีต่อวัน

อ่านหนังสือไปพร้อม ๆ กับลูก เพราะการอ่านหนังสือกับลูก จะช่วยวางรากฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ให้แก่เด็ก ๆ อีกทั้งยังสร้างสายใยแห่งความผูกพันในครอบครัวได้เป็นอย่างดีอีกด้วย"

 

น้องวิน - เด็กชายสุรีวัฒน์ คำหงษา อายุ 7 ปี ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองบัว จ.เลย

เล่าว่า “ตั้งแต่มีรถห้องสมุดเคลื่อนที่เข้าไปที่โรงเรียน ก็มีหนังสือหลายประเภทนอกจากหนังสือเรียน

ให้อ่านเพิ่มมากขึ้น ผมชอบอ่านหนังสือนิทานที่มีภาพสวยๆ หรือหนังสือคำศัพท์ที่มีภาพการ์ตูน

นอกจากจะอ่านสนุกไม่เบื่อแล้ว ยังได้ความรู้ที่สามารถจำไปใช้ได้อีกด้วย”

 

น้องเนย - เด็กหญิงอุษา ดวงทองทิพย์ อายุ 13 ปี มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพฯ

บอกว่า “ชอบอ่านหนังสือหลากหลายประเภท นอกจากหนังสือเรียน ก็ชอบอ่านนวนิยายและหนังสืออ่าน

นอกเวลา นอกจากจะสนุกแล้วยังได้ความรู้ โดยได้ร่วมทำกิจกรรมอ่านสัปดาห์ละเล่ม กับเพื่อนในห้องเรียน

โดยจะนำข้อคิดหรือคติสอนใจที่ได้จากหนังสือที่อ่าน โพสท์ลงเฟซบุ๊กและติดแฮชแทก #อ่านสัปดาห์ละเล่ม

เพื่อเชิญชวนให้คนอื่นๆ ให้มาอ่านหนังสือ

 

นิชคุณ ทึ่งกับการอ่านของ น้องวิน - เด็กชายสุรีวัฒน์ คำหงษา ที่อ่านหนังสือสัปดาห์ละ 5-6 เล่ม

บอก น้องอ่านมากกว่าผมซะอีก หลังจากเสร็จงานนี้ ผมจะโพสหนังสือเล่มแรกที่ผมจะเริ่มอ่านใน

โครงการฯ นี้ ลงใน Instagram

 

คุณสมจิตต์ กิจประเสริฐ ครูบรรณารักษ์ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

กล่าวว่า “รู้สึกดีใจและขอบคุณ ยูนิเซฟ พร้อมด้วย เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ ที่ได้ทำโครงการ

เด็กทุกคนอ่านได้ – Every Child Can Read ซึ่งนอกจากจะเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กไทย

ทั่วประเทศรักการอ่านหนังสือแล้ว ยังมีกิจกรรมจัดขึ้นอย่างหลากหลายกับโรงเรียนที่ร่วมโครงการ

ซึ่งมีออกแบบกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ มีความสนุกสนานและท้าทายเพื่อกระตุ้นให้เด็กๆ ให้รักการอ่าน

การอ่านหนังสือช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กับเด็กนักเรียน”

 

คุณสมจิตต์ กิจประเสริฐ ครูบรรณารักษ์ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย, น้องวิน - เด็กชายสุรีวัฒน์ คำหงษา,

น้องเนย - เด็กหญิงอุษา ดวงทองทิพย์ และนิชคุณ หรเวชกุล 

 

น้องวิน - เด็กชายสุรีวัฒน์ คำหงษา,น้องเนย - เด็กหญิงอุษา ดวงทองทิพย์ และนิชคุณ หรเวชกุล 

 

หนุ่มหล่อ  ใจบุญ  รักเด็ก   

 

แจกความรักอย่างทั่วถึงด้วยมินิฮาร์ทน้อย ๆ 

 

ในที่สุดก็เรียกนิชให้หันมาสบตาเราได้....  พี่ขอ 3 แซะ  แต่นิชจัดให้ท่าเดียว   ด้วยรอยยิ้มอ่อนโยน

 

ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนแคมเปญ Every Child Can Read ได้ ผ่านบริการ

CenPay ณ จุดแคชเชียร์ และ กล่องบริจาค ที่ร้านเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ , ท็อปส์ มาร์เก็ต ,

ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ และ ท็อปส์ เดลี่ ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 31 สิงหาคม 2565”

ร่วมแคมเปญ Every Child Can Read ได้แล้ววันนี้ ผ่านกิจกรรม #อ่านสัปดาห์ละเล่ม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่แฟนเพจ TopsThailand หรือ www.unicef.or.th/abookaweek

 

นิชคุณ เคลียร์ดราม่า เชอรีน ปมคอมเมนต์พาดพิง ชีวอน cr : INNVARIETY

 

ผมจะเริ่มแล้วนะครับกับ #อ่านสัปดาห์ละเล่ม #ABookAWeek #unicefthailand

หนังสือเล่มนี้ชื่อว่า “25ความคิดพลิกโลก”เขียนโดย Robert Matthews แปลโดย

รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล เป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดวิทยาศาสตร์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลก

น่าสนใจมากครับ!   มาร่วมกันอ่านเยอะๆนะครับ! Tag ig ผมไปในรูปด้วยก็ได้นะครับ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวการบริจาคให้กับโครงการ “เด็กทุกคนอ่านได้” ติดตามได้ที่เพจต่างๆ

ของ Unicef Thailand นะครับ  มาร่วมกันปลูกฝังนิสัยรักการอ่านหนังสือให้กับเด็กๆกันครับ!

 

 

 

  Joy'Gangster

 

โดย JoyGangster

 

กลับไปที่ www.oknation.net