วันที่ อาทิตย์ กันยายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ดร.พรชัย เจดามาน บทนำการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 4.0ในพลวัตแห่งศตวรรษที่ 21


การจัดองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 4.0 ในพลวัตศตวรรษที่ 21 การบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพจะต้องมีการบูรณาการ (Integrate) ในเรื่องของการบริหารจัดการ เข้ากับกลยุทธ์การดำเนินงานขององค์กร และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทางความคิด จะต้องถูกบริหารจัดการหรือบูรณาการ ที่จะช่วยยึดโยงได้อย่างเข้มแข็ง 

โดย สัญจร...คนเดินทาง

 

กลับไปที่ www.oknation.net