วันที่ อังคาร กันยายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทราบไหมครับว่าข้าราชการรู้สึกอย่างไรกับชีวิตราชการ


ทราบไหมครับว่าข้าราชการรู้สึกอย่างไรกับชีวิตราชการ

ตอนที่ผู้เขียนได้ไปเป็นวิทยากรและสังเกตการณ์การประชุม Yearend ของกรมกิจการผู้สูงอายุนั้น คุณไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้นำวีดิโอของสำนักงาน ก.พ. ชุดหนึ่งไปเผยแพร่ด้วย

แม้ว่าสำนักงาน ก.พ. เป็นสถานที่ผู้เขียนรับราชการตลอดชีวิตของการรับราชการ แต่วีดิโอชุดนี้เป็นของใหม่และผู้เขียนไม่เคยชมและรับทราบมาก่อน

เห็นว่าเป็นเรื่องดีที่ผู้บังคับบัญชาทุกท่านทุกระดับควรจะทราบ ไม่ใช่เฉพาะในภาครัฐหรอกครับ ภาคเอกชนก็ควรจะทราบ และหากมีปัญหาก็ควรนำไปปรับแก้ หากต้องการคนดี คนเก่งยังคงอยู่ทำงานกับหน่วยงานนั้นต่อไป 

สำนักงาน ก.พ. ได้สำรวจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงานในภาครัฐของกำลังคนคุณภาพที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรต่างๆ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๑๕๕ คน

กำลังคนคุณภาพที่กล่าวถึงมี ๔ ประเภท คือ นักเรียนทุนรัฐบาล ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงหรือ HiPPS ผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave Leader) และนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) 

 

ภาพทั้งหมดจากกูเกิ้ล

คำถามหลักๆ มี ๔ ประการ ครับ

ประการแรก สิ่งที่มีผลต่อ “ความอยากไปทำงาน” มากที่สุด

ประการที่สอง สิ่งที่ทำให้อยู่ในระบบราชการต่อไป

ประการที่สาม สิ่งที่ทำให้หมดกำลังใจมากที่สุด และ

ประการสุดท้าย เพลงอะไรที่ใกล้เคียงกับชีวิตในราชการตอนนี้

คงอยากทราบคำตอบแล้วซินะครับ แต่เขียนไม่สนุกเท่าที่ได้รับชมและรับฟังหรอกครับ เชิญรับชมจากวีดิโอได้แล้วครับ

https://youtu.be/YsfDzmQWIfI

รับชมรับฟังแล้ว ผู้เกี่ยวข้องกับข้าราชการคงต้องคิดกันแล้วละครับ ว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้กำลังคนคุณภาพ รวมทั้งข้าราชการที่เป็นคนดีและคนเก่ง ยังคงรับราชการหรือทำงานในหน่วยงานนั้นๆ ต่อไป

พุธทรัพย์ มณีศรี

โดย พุธทรัพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net