วันที่ พฤหัสบดี กันยายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คนดีมีวินัย..รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๒


คนดีมีวินัย..รับรางวัล "ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน" ประจำปี ๒๕๖๒

              วันเยาวชนแห่งชาติ ๒๐ กันยายน ของทุกปี รัฐบาลประกาศให้เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ สืบเนื่องมาจากวันดังกล่าวเป็นคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทย ๒ พระองค์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ ซึ่งทั้งสองพระองค์ขึ้นครองราชย์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ซึ่งสอดคล้องกับที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นปีเยาวชนสากล ดังนั้น เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๒๘ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติกำหนดให้วันที่ ๒๐ กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ในวันนี้ของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทของตนเองที่เป็นพลังพัฒนาชาติต่อไป และมีพิธีมอบรางวัลเยาวชนดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ในวันดังกล่าวและในปีนี้ "คนดีมีวินัย" ได้รับการเกียรติเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ด้วย ไปชมบรรยากาศกันครับ

                พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ ซึ่งทั้งสองพระองค์ขึ้นครองราชย์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ 

               ขอขอบพระคุณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่พิจารณาคัดเลือกให้นายนาถ พรหมา (คนดีมีวินัย) ได้เข้ารับพระราชทานรางวัล "ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน" สาขาศีลธรรม จริยธรรมและคุณธรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในครั้งนี้

            นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแก่ชีวิต ที่ได้รับพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรติ ในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ นี้  จะมุ่งมั่นทำงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติ อย่างสุดความสามารถต่อไปครับ

           บรรดาผู้เข้ารับพระราชทานรางวัล "ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน" สาขาต่างๆ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ

         คุณกำภู ภูริภูวดล พิธีกรทีวี MCOT ช่อง และคุณยะห์ อาลี จากจังหวัดปัตตานี  ทั้งคู่ได้รับรางวัล "ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน" สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชน  ในครั้งนี้ด้วย

               นายอเล็กซานเดอร์ ไซม่อน เรนเดลล์ (อเล็ก) ดารานักแสดงชื่อดัง ได้รับรางวัล "ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน"  สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

                 นางสาวสุภาพิชญ์ ไชยดิษฐ์ (น้องเจน) ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และ นายธนวัฒน์ พรหมโชติ (น้องฟร้องซ์) รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ทั้งคู่ได้รับการยกย่องเป็น "เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ"สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๒ นี้ด้วย

            ขอบคุณน้องๆสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ที่มาร่วมแสดงความยินดีด้วยครับ

 

 

 

              ขอขอบคุณ คุณราตรี แฉล้มวารี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสมุทรปราการ ที่มาร่วมแสดงความยินดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       **

โดย คนดีมีวินัย

 

กลับไปที่ www.oknation.net