วันที่ ศุกร์ กันยายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สรุปการอบรมและแข่งขัน การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาโดรนสู่การใช้ประโยชน์


สรุปผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 60,000 บาท  
ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1.  นายสมเกียรติ  พุ่มพวง
2.  นายจักรกฤษณ์  ไพรสิงห์
3.  ว่าที่ ร.ต.ชุติเดช ทันจันทร์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 50,000
ได้แก่ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 
1.  นายณัฐมัย  แก้วหล้า
2.  นายอาเบต  บัวดอกตูม
3.  นายพงศ์ชัย  เชยโต (อาจารย์ที่ปรึกษา)
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ เงินรางวัล 30,000 บาท  
ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางราพา
1.  เด็กชายอิลฮัม  กูทา
2.  เด็กชายนัสรี  สะนิ
3.  นายภูเมธ  โชติกาญจนนท์
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  เงินรางวัล 10,000 บาท
ได้แก่ โรงเรียนวัดราชาธิวาส
1.  นายภาคิไนย  รื่นรัมย์
2.  นายเทหภฤต  วีระวัฒน์
3.  นางสาวสาริณี  ดีสนอง (อาจารย์ที่ปรึกษา) 
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4  เงินรางวัล 10,000 บาท
ได้แก่ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
1.  นายธนชิต  ถ้วยทอง
2.  นายศรัณย์ธร  รัตนะ
3.  นายชรินทร์  วัฒนธีรางกูร (อาจารย์ที่ปรึกษา)
 
 
 รูปภาพบรรยากาศการอบรมและแข่งขัน

 
 
 
 
 

 


    

 
 


 

  

 

 
 
 

 

โดย สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ

 

กลับไปที่ www.oknation.net