วันที่ จันทร์ กันยายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รัฐสามารถมอบบุญทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมได้.. 

  คนเรามีเครื่องประกอบอย่างหนึ่งที่ไม่เท่ากันคือบุญ

  บุตรคนยากจึงร่ำเรียนได้ยากกว่าบุตรเศรษฐี

  ในโลกนี้บุญมีทั้งที่แบ่งปันให้กันได้และแบ่งปันให้กันไม่ได้..

- บุญทางใจต้องยินดีร่วมกัน อนุโมทนาร่วมกัน จึงเสวยผลแห่งความสุขใจร่วมกันได้

  ไม่แยกดีมีจน..

- บุญทางวัตถุผู้ให้ต้องยินดีให้ ผู้รับต้องยินดีรับและรับได้ จึงแบ่งปันให้กันได้..

  หนังสือคือวัตถุ การศึกษาเป็นสิ่งที่เยาวชนต้องการและรัฐสามารถแบ่งปันให้ได้อย่างทั่วถึง

  และเท่าเทียม หากให้ความสำคัญ มีปัจจัยสนับสนุน และประชาชนยินดี..

 

โดย สันติธาตุ

 

กลับไปที่ www.oknation.net