วันที่ พฤหัสบดี ตุลาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ศาลล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด “กร ทัพพะรังสี”


วัสดีครับ

         ออกจะชัดเจนมากขึ้นว่า ขณะนี้น.ส.พ.คม ชัด ลึก เอนเอียงเห็นดีเห็นงามไปกับพรรคอนาคตใหม่ไปแล้ว เพราะล่าสุดบท

บรรณาธิการก็บอกว่า "แก้มาตรา1รธน.ถูกต้องถูกทาง" แม้ว่า รธน.มาตรา 1 - 5 จะระบุดังต่อไปนี้ก็ตาม

มาตรา ๑

ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้

มาตรา ๒

ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

มาตรา ๓

อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม

มาตรา ๔

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง

ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน

มาตรา ๕

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ หรือการกระทำใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้

เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระทำการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ช็อกวงการเมือง! 

วันที่ 2 October 2019 - 22:14 น.
Facebook
Twitter
Google+
LINE

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแก่นายกร ทัพพะรังสี คำสั่งดังกล่าวระบุว่า นายธงชัย ล่ำซำ โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้นายกร ทัพพะรังสี จำเลย ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 111/1 ซ.พหลโยธิน 5 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. ล้มละลาย และศาลมีคำสั่งลงวันที่ 11 ก.ย. 2562 ให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแก่จำเลย ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 แล้ว

ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 และบุคคลผู้เป็นลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 24/1 แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท ตามมาตรา 173/1 แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483

อนึ่ง เจ้าหน้าที่ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความ สำนักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือสำนักงานบังคับคดีซึ่งจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ ภายในกำหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ซึ่งตรวจได้จาก เว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ www.ratchakitcha.soc.go.th

สำหรับ นายกร ทัพพะรังสี เป็นนักการเมืองชื่อดัง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีหลายสมัย ในยุคนายบรรหาร ศิลปอาชา พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ นายชวน หลีกภัย และนายทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี เคยเป็นผู้ก่อตั้งพรรคชาติไทย และพรรคชาติพัฒนา เป็นอดีต ส.ส.นครราชสีมา และได้รับเลือกติดต่อกันทุกสมัยตั้งแต่ปี 2526-2544 โดยในช่วงปี 2548 นายกรลาออกจากพรรคชาติพัฒนาและมาเข้าร่วมกับพรรคไทยรักไทย ต่อมาปี 2549 ที่รัฐบาลนายทักษิณยุบสภา จากนั้นนายกรได้ยุติบทบาททางการเมืองไป

คลิกอ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็มที่นี่

 

ถึงบางอ้อ "หมอธีทัชฐ์" เขาคือใคร ทำไมถึงกล้าดับเครื่องชน "เสรีพิศุทธ์" (คลิป)

ไทยรัฐออนไลน์2 ต.ค. 2562 18:19 น.
SHARE
 

หากพูดถึง นายสัตวแพทย์ ธีทัชฐ์ เกียรติลดารมย์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ เชื่อว่า หลายคนไม่รู้จักมากนัก แต่สำหรับนักการเมือง คงรู้จักเขาดี ยิ่งเมื่อมาปรากฏวีรกรรมถูก ตร.รัฐสภา "หิ้วปีก" ระหว่างแถลงข่าวแบบ "ถึงพริกถึงขิง" โจมตีคนดังอย่าง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ชนิด "ผีไม่ให้เผาเงาไม่ให้เหยียบ"  ทำเอาหลายคนอยากรู้ว่า หมอคนนี้ เบื้องหลังมีดีอะไรถึงได้กล้าไปชนกับ "วีรบุรุษนาแก" ที่เคยเป็นถึงอดีต ผบ.ตร.

ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ มีโอกาสได้สัมภาษณ์ นายสัตวแพทย์ธีทัชฐ์ เพื่อไขข้อสงสัย ว่า เหตุใด สัตวแพทย์ท่านนี้ ถึงได้ออกมากล้าต่อกรกับ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์  

 

หมอธีทัชฐ์ กล่าวว่า ผมเคยเป็นผู้นำ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) สนนท.เมื่อ 30 ปีที่แล้ว ผมดูประวัติเขามาเรื่อยๆ ลูกน้อง ตร. ที่ผมไปพูดคุยมา บอกได้เลยว่าตำรวจ 90% ไม่ชอบ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เพราะเขาวางอำนาจบาตรใหญ่กับลูกน้อง ทั้งจิกหัวใช้อย่างกับทาส สมัยเป็น ผบ.ตร. ผมเลยต้องออกมาสู้ว่า เขาเป็นใครมาจากไหน ซึ่งผมก็แชร์ไปแล้วว่า เขาไม่ใช่ "วีระบุรุษนาแก" มันไม่ใช่ แต่มันเป็น "นาเก๊" ส่วนคุณได้เป็นวีรบุรุษเพราะสื่อฯเข้าใจผิด ผกค. มี 2 คน แต่คุณไปกับลูกน้องเป็นร้อย แบบนี้ใครชนะครับ ผมก็ไปได้ถ้าแบบนี้นะ ผมถึงขอร้องสื่อมวลชนว่า ให้ลบชื่อ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ออกจากทำเนียบนักสู้เถอะ

"ยืนยัน ผมไม่ได้เสียสติ ผมเป็นนายสัตวแพทย์ ที่ผมไปสภาฯวันนั้น นั่น คือ กลยุทธ์การต่อสู้กับเขาซึ่งเป็น "พญาจิ้งจอก" ผมเป็นอดีตผู้นำนักศึกษาแห่งนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ปี 2531 มีสนนท.ของพี่เสริญ อาจราญ์ปริญา เข้ามาทีหลังผม 2 ปี แจ๊ค วัชระ เพชรทอง, จตุพร พรหมพันธุ์ เดินตามหลังแจกใบปลิวผมหมดเลย "ตู่"จตุพร "แจ็ค" วัชระ เพชรทอง "สาทิตย์ วงศ์หนองเตย" แจ๊ค ผม กับ ตู่ กินข้าวหม้อเดียวกันมาแล้ว ทำไมต้องมาแยกสีแยกเหล่า การต่อสู้ทางการเมือง ปี 2549 ปี 2553 ผมดูมาตลอด รบกันมา 2 ปี มันก็คือพวกเดียวกัน ถูกแบ่งแยกเพราะผลประโยชน์ทางการเมือง" หมอธีทัชฐ์ กล่าว...

หมอธีร์ กล่าวต่อว่า พูดตรงๆ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กับผม ความจริงอ่อนเชิงกว่าผมมาก ผมลงการเมืองมา 8 สมัยแล้ว พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เพิ่งลง ส.ส.สมัยแรก เพชรก็คือเพชร ตะกั่วก็คือตะกั่ว พรรคสีส้มก็เหมือนกัน ที่ประชาชนหลงไหลตอนนี้ เดี๋ยวก็รู้ว่า เป็นตะกั่ว นั่น คือเหตุผลว่า ทำไมผมถึงกล้าชนกับ พล.ต.อ.เสรีพิสุทธ์ ไม่ได้โม้นะ เวลาผมเข้าสภา "ตู่" จตุพร กับ "แจ๊ค" วัชระ เพชรทอง เรียกผมว่า ท่าน ผมยังบอกไม่ต้องเรียก

นายสัตวแพทย์ ธีทัชฐ์ กล่าวอีกว่า ผมอยู่ในฐานะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐในตอนนี้ ความจริงผมไม่ได้เข้าข้างทหารเลย แต่ผมทำมาแล้ว ทำเพื่อประเทศ ฉะนั้นคุณอย่ามาดิสเครดิตพรรคเรา พรรคเราก็เป็นประชาธิปไตยเหมือนกัน ทหารตอนนี้ที่ออกมา เขาก็เกษียณหมดแล้ว ไม่มีใครอยู่ในอำนาจสักคนเลย ขนาดเดินไปกินก๋วยเตี๋ยว ยังเกือบโดนวัยรุ่นชกเลย ฉะนั้น คุณอย่ามาโจมตีว่า เป็นเผด็จการ ขาลอยกันหมดแล้ว คุณอย่ามาสร้างวาทกรรมให้มันแตกแยก

"ขอเตือน พรรคการเมืองฝ่ายค้านทุกคน หรือพรรครัฐบาลก็เหมือนกัน ทำงานเพื่อชาติไป อย่ามุ่งผลประโยชน์ ขนาดฝ่ายเดียวกัน คุณวราวุธ ศิลปอาชา ผมก็ยังแฉเลย ผมไม่มีผลประโยชน์กับใคร พรรคตรงข้าม ทำไม่ดี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ทำชาติบ้านเมืองป่นปี้ ผมก็ออกมาเตือน เขาก็เงียบขึ้น ผมก็เปิดทางถอยไว้ให้ ผมไม่เคยฆ่าใครทางการเมือง แต่คุณต้องเจียมเนื้อเจียมตัวบ้าง" หมอธีร์ กล่าว...

แล้วถ้าพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ไม่กล้าไปหาท่าน (นายกฯ) เพราะก็ขู่ยิงท่านหลายครั้ง ก็มาหาผมได้ ยินดีต้อนรับ ผมนั่งอยู่คนเดียวในคลินิก กับไอ้ส้มซ่า (แมว) มาหาผมได้ ผมไม่มีการ์ดอะไร ชีวิตผมมีแค่นี้ พ่อก็แก่ แม่ก็ชรา ลูกเมียไม่มี ผมพร้อมตายเพื่อชาติ ผมไม่มีซีเรียสอะไร กินข้าววันหนึ่งก็ 40 บาท โกงไปเป็นแสนล้าน หนีประเทศไป คุณก็กินข้าว ก็อิ่มเท่ากัน ผม 40 บาทก็อิ่ม หลังจากนั้นคุณเอาแสนล้านไปด้วยได้ไหม ตายไป ไม่ได้ ลูกคุณรับมรดก ตายไปแล้ว เอาไปได้ไหม ก็ไม่ได้ ทำไมคุณไม่คิด คุณจะโลภไปไหน จะยุประชาชนให้แตกแยกไปไหน ใคร ปิดกั้นผมเนี่ย เปิดทางให้ผมซะ ผมคิดดีเพื่อชาติ

ถามว่ากลัวอิทธิพลไหม หมอธีร์ ยอมรับว่า ก็มีนะครับเขาส่งลูกน้องมาขู่ผม แต่ตอนนี้ เขาคงไม่ยุ่งกับผมแล้ว ผมก็เป็นหมอ ผมไม่มีอะไร เตือนคุณเสรีพิศุทธ์ อะไรไม่ดีก็เลิกซะ ความจริงคุณก็เป็นพี่น้องกัน ทหาร-ตร.ด้วยกันทั้งนั้น

ส่วนที่มีภาพในโซเชียลฯไปนั่งถ่ายรูปด้วยกัน กับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ ยืนยัน ผมไม่เคยรู้จัก รอ.ธรรมนัส เป็นการส่วนตัว ช่วงหลังท่านขอบคุณและให้ไปเป็นที่ปรึกษา แต่ยังไม่ได้แต่งตั้งเป็นทางการ แต่ก็พูดด้วยวาจาแล้ว ผมอยู่พรรคพลังประชารัฐอยู่แล้ว มันก็ไม่ได้เสียหายอะไร ทำงานได้ ให้เป็นที่ปรึกษาท่านธรรมนัส และก็อาจมีอีกหลายท่านด้วยที่จะใช้งานผม อย่างท่านชวน หลีกภัย ผมเคารพท่านนะ ผมเรียกท่าน "คุณพ่อ" อย่าง พล.อ.อ.สมบุญ ระหงษ์ (เสียชีวิตไปแล้ว) ผมก็เคยเป็นที่ปรึกษาท่านฯ มีรูปเป็นหลักฐานด้วย

ส่วนกรณีในสภาที่มีเรื่องปะทะหิ้วปีกกันเมื่อวันนั้น ส่วนตัว ผมคิดว่า เป็นบวกล้านเปอร์เซ็นต์ อย่างตู่ "จตุพร" ภาคใต้ ไม่เอาเขาก็ต้องไปอยู่ฝั่งตรงข้าม "ไทกร พลสุวรรณ" เขาก็ไม่เอาเลยก็ต้องไปอยู่ฝั่งตรงข้าม เพื่อให้มีสถานะให้เขายืน

อย่าง "มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์" หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ นั่นก็ลูกน้องเก่าผม เมื่อก่อนก็เดินตามหลังแจกใบปลิว ปี 2550 ฮาไหมละ วันนั้นที่สภาผมก็ประกาศว่า "มงคลกิตติ์" เคยเป็นลูกน้องผม ปี 2550 เขายืนอยู่ก็ไม่ตอบโต้อะไร ถ้าไม่จริงเขาก็ด่าผมไปแล้วจริงไหม นี่เป็นข้อเท็จจริง เมื่อก่อนชื่อ "ธนะ" เป็นติวเตอร์ แถววงศ์สว่าง ฉะนั้นผมมีความมั่นใจว่า นอกจากท่านธรรมนัสแล้ว ผมสามารถคุยกับแกนนำพรรคเล็กให้รัฐบาลได้

นายสัตวแพทย์ ธีทัชฐ์ กล่าวต่ออีกว่า ตอนนี้ มีพรรคเพื่อไทย อีกเป็น 10 คน มาคุยกับผมแล้ว ผมบอกไว้ก่อนเลยนะ "คุณหญิงสุดารัตน์" - "ท่านสมพงษ์ อมรวิวัฒน์" ผมไม่ได้บอกว่า "งูเห่า" นะครับ แต่ "งูจงอาง" ครับ มีอยู่ 10 เชือก เรียกให้เกียรติเหมือนช้างหน่อย มีเรียบร้อยแล้ว อย่างไรเขาก็ไม่ไปหรอก เขามองระยะยาวว่า อย่างไรประเทศชาติก็ต้องอยู่ได้ ด้วยสถานะความมั่นคงของรัฐบาล มันไม่ใช่เสถียรภาพของฝ่ายค้าน

"คุณอย่าไปตำหนิติเตียนเขา คุณดูตัวเองว่า คุณมีบารมีพอไหม จะควบคุมลูกน้อง เพราะเดี๋ยวนี้ เขาแทบล้มละลายเหมือนกัน เพราะอนาคตข้างหน้ากระแสนายใหญ่ที่ดูไบ อาจไม่มีแล้ว เขาเช็กหมด เขาก็ฉลาด เขามีสมอง อย่ามองมาเขาโง่ มันไม่ใช่ คุณให้เกียรติ เผลอๆคุณก็มาด้วย "คุณหญิงหน่อย" ตอนนี้ "คุณชัชชาติ" เขาก็ไปแล้ว เขามาร่วมกับพวกผมแล้ว แต่เขาบอกเขาวางตัวเป็นกลาง มาทั้งพรรคแหละครับ" หมอธีทัชฐ์ กล่าว...

นายสัตวแพทย์ธีทัชฐ์ กล่าวต่อว่า ถ้าให้ผมแสดงวิสัยทัศน์ ผมอยากจะบอกเลย ผู้ว่าฯ กทม.ทำอย่างนี้ นายกฯทำอย่างนั้น ผู้นำฝ่ายค้านที่ดีทำอย่างนี้ ผมอยากจะบอกว่า ด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ ผมไม่มีตำแหน่งก็ได้ เลี้ยงข้าวผมวันละ 40 บาท ก็พอ กินข้าววันละมื้อเอง เช้าไม่กิน เย็นไม่กิน ผมกินมา 30-40 ปี ตั้งแต่เข้าเรียนมหาวิทยาลัย ผมจน ไม่มีเงินเรียน เป็นลูกชาวนา ไข่ลูกหนึ่ง ผ่า 4 ซีก กินได้ 4 มื้อ เมื่อก่อน ไข่ 3 ฟอง 5 บาท ข้าวถุงนึง ประมาณ 15 บาทเอง ผมใช้เงินเดือนเรียนแพทย์ ใช้เดือนละ 250 บาท ฮาไหม ตั้งแต่ปี 2531-2538 ผมต้มไข่ตอนเที่ยงต้องรีบมากินไข่ต้มในห้อง อายนะ เพราะเพื่อนกินหรูๆ กัน ผมต้องผ่าซีกต้มไข่ในหม้อหุงข้าว ไม่มีน้ำในหม้อต้มด้วย แล้วก็เอาข้าวหุงยัดไข่ลงไป แล้วก็ผ่าซีก กินกับน้ำปลา จนครับ ผมจนมาก อันนี้เป็นข้อเสียผม แต่ก็เป็นข้อแข็งของผม เพราะ คนนักเรียนนอกรวยหมื่นล้านในพรรค บางคนดูถูกผม ส.ส.นอกพรรค ก็ดูถูกคน ผมขอย้ำว่า อย่าดูถูกความจนเลย ผมเลือกเกิดไม่ได้ แต่ทำงานเพื่อชาติบ้านเมือง อาจทำงานได้มากกว่าคุณก็ได้ เดี๋ยวนี้มี ส.ส.หลายคน ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ผมก็บอกว่า "พี่แฮงค์" รักผมมาก "นายอนุชา นาคาศัย" เมื่อวานก็ให้มา 5 หมื่นบาท เพราะเห็นว่าผมไม่มีเงินกินข้าว

ข่าวเกี่ยวข้อง 

 

เสนอ ร่างพ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ คนอายุ 60 ขึ้นไป รับบำนาญ 3 พันต่อเดือน

ไทยรัฐออนไลน์5 ก.ย. 2562 12:13 น.
SHARE
 

เครือข่ายปชช.เพื่อรัฐสวัสดิการ ยื่นหนังสือ 7 พรรคฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาล เสนอร่างพ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ ให้คนอายุ 60 ปีขึ้นไป รับบำนาญ 3 พันบาทต่อเดือน แทนเบี้ยจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

แม้ว่าปัจจุบันจะมีระบบสวัสดิการเชิงบังคับ เช่น พ.ร.บ.ประกันสังคม ที่บังคับให้ลูกจ้างต้องร่วมจ่ายเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ตามที่กำหนด หรือ สวัสดิการข้าราชการที่รัฐสนับสนุนจ่ายให้ 100% แต่กลับครอบคลุมเพียง 10-15 ล้านคน เท่านั้น ในขณะที่คนไทยอีกกว่า 50 ล้านคน ไม่มีหลักประกันด้านสวัสดิการใดๆ ทางเครือข่ายจึงได้รวมตัวกันขับเคลื่อน ผลักดันนโยบายการจัดรัฐสวัสดิการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 5 ปี และเห็นว่า มีความจำเป็นต้องเร่งผลักดันร่างดังกล่าว เพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่ปัจจุบันมีจำนวนกว่า 10 ถึง 11 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 ...........................................................

เจาะประเด็นร้อน

ขว้างงูไม่พ้นคอ

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 - 09:45 น.
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ,คุณช่อ พรรณิการ์,รัฐธรรมนูญ

คอลัมน์...  วงในวงนอก   โดย...   อสนีบาต aussaneebard @ Hotmail.com

          เมื่อไม่กี่วัน… อสนีบาต…เพิ่งถ่ายทอดเรื่องราวกรณีแกนนำพรรคฝ่ายค้าน นำโดย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เดินทางมามาพบปะกองบรรณาธิการสื่อ เพื่อชี้แจงแสดงเหตุผลทำไมต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

          วันนั้น ธนาธรออกตัวไว้ก่อนว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ทางพรรคของธนาธรตกลงปลงใจพร้อมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเป็นที่เรียบร้อย จะไม่แตะมาตรา 1 มาตรา 2 และมาตรา 3

          “เป็นข้อตกลงร่วมกันของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ยืนยัน หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 เราไม่ยุ่ง เราไม่ได้เสนอรัฐธรรมนูญใหม่ควรมีเนื้อหาอย่างไรบ้าง แต่เราเสนอกระบวนการที่ดีที่สุดต้องมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. ยึดโยงประชาชน เป็นสภาที่ตั้งขั้นมาทำภารกิจเฉพาะกิจ” ธนาธร กล่าวต่อ…อสนีบาต…และเพื่อนสื่อทั้งหลาย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562

          ราวกับว่า ธนาธรและคณะกำลังอุดจุดอ่อนที่เคยถูกโจมตี แปรเปลี่ยนเป็นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจถึงเจตนาอันบริสุทธิ์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ด้วยความคาดหวังว่าจะได้แนวร่วมมากขึ้น

          เพราะเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏต่อสาธารณะไปก่อนแล้ว นับตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง ธนาธร, ปิยบุตร แสงกนกกุล และพวก มีความพยายามอยากแก้ไขประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเบื้องสูง

          แม้แต่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็น ส.ส. แนวความคิดแหกโผจารีตประเพณีก็ยังฝังอยู่ในสมอง คงเดินสายขายความคิดบอนไซเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประเทศ

          ถึงขนาด “คุณช่อ” พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ป่าวประกาศผ่านเวทีรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ เสียงดังฟังชัด “รัฐธรรมนูญเฮงซวยทุกมาตรา” แม้จะออกมาแก้ข่าวภายหลัง ไม่ได้หมายความว่าเฮงซวยทุกมาตรา แต่เป็นรัฐธรรมนูญที่มีปัญหาเกือบทุกมาตราแล้วก็ตาม แต่ผู้สดับตรับฟังได้แต่ถอนหายใจยาวๆ ต่อถ้อยความที่แก้ต่างแก้ตัว

          อุตส่าห์พยายามผ่อนคลายความหวาดระแวง ไม่แตะมาตรา 1 มาตรา 2 มาตรา 3 หรือจะแก้ต่างแก้ตัว รัฐธรรมนูญไม่ได้เฮงซวยทุกมาตราแล้วเชียว ก็ปรากฏว่า คล้อยหลังการพบปะสื่อมวลชน เหล่าคณะพรรคฝ่ายค้าน นำโดยธนาธร ลงไปยังพื้นที่ภาคใต้ตามที่ได้บอกกับเราไว้นั่นล่ะ เป็นกำหนดการเดินสายขยายเครือข่ายแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยไปที่ จ.ปัตตานี หนึ่งในสามจังหวัดภาคใต้ที่ลงประชามติไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับปี 60

          จึงเกิดประเด็นขึ้นสิครับ เนื่องจากการจัดเวทีดังกล่าว ต้องเชิญบุคลากรที่มีความเห็นร่วมตรงกันกับคณะมาแจกแจงเหตุผล อย่างว่าใครจะเชิญคนเห็นต่างมาร่วมเวทีเดี๋ยววงแตก เป้าหมายของการสร้างเครือข่ายปลุกธงสีเขียวจะไม่ได้ผล

          และคนที่สร้างประเด็น ปลุกความหวาดระแวงกลับมาอีก ก็คือ นักวิชาการที่สนับสนุนแนวคิดของธนาธรและคณะ ไม่ต้องเอ่ยชื่อท่านแล้วกัน เผลอไปเสนอความคิดจะแก้ รธน.มาตรา 1 จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางไปทั่วประเทศ มีการออกข่าวผ่านจอทีวีโดยเห็นภาพ สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นั่งอยู่ข้างนักวิชาการท่านนี้เสียด้วย กลับไม่ได้รู้สึกรู้สาต่อคำพูดที่เอื้อนเอ่ยออกมาเลย

          ล่าสุดท่านอาจารย์ออกมาบอกว่า สื่อเอามาลงไม่หมด ไปตัดตอนข้อความสร้างความเข้าใจผิด จึงให้นักศึกษาช่วยถอดเทปคำต่อคำนำเสนอผ่านเพจส่วนตนให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลย

          …อสนีบาต…เชื่อว่า สาธารณชนที่ติดตามการเมือง ติดตามแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญคงได้เข้าไปอ่านเนื้อหาอย่างละเอียดแล้ว แต่ถ้ายังไม่ได้เข้าไปอ่าน ก็น่าจะติดตามจากสื่อแขนงต่างๆ ได้ เนื่องจากมีการเผยแพร่ถ้อยความโดยละเอียด

          หลักใหญ่ใจความ นักวิชาการท่านนี้ยืนยันเป็นมั่นเหมาะ ไม่ได้พูดเลยว่าจะแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 1

          แต่ไม่รู้สินะ คำกล่าวของท่านทำให้เห็นใบหน้าสวยๆ ของ”คุณช่อ” พรรณิการ์ ลอยขึ้นมาแล้วแถลงข่าวว่า รัฐธรรมนูญไม่ได้เฮงซวยทุกมาตรา แต่ดิฉันกำลังหมายถึงรัฐธรรมนูญมีปัญหาทุกมาตรา อีกครา

          คราวนี้ ถ้าใครยังไม่อ่านข้อความที่ได้รับการถอดเทปทั้งหมด…อสนีบาต…มีพื้นที่เหลือน้อยนิด ขออนุญาตคัดลอกสี่บรรทัดสุดท้ายของท่านอาจารย์ชนิดไม่ตัดต่อออกสักคำมาให้สาธุชนอ่าน

          “…ประเทศไทยอาจจะไม่จำเป็นต้องมีรัฐเดี่ยวหรือแบบรวมศูนย์ ดิฉันหวังว่าในกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญ เราจะมีพื้นที่จะสามารถอภิปรายเรื่องนี้ได้ เราจะต้องทำให้เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เราจะถกเถียงกันในมาตราต่างๆ ในรัฐธรรมนูญที่เราจะแก้ไข (ปัญหาชายแดนใต้) ได้โดยตรง ซึ่งอาจจะรวมถึงมาตราที่ 1 ด้วยก็ได้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร ขอบคุณค่ะ”  

          ทุกท่านมีวิจารณญาณความคิด ไปพิจารณาแล้วกันนะครับ เรื่องนี้จะเข้าทำนองสุภาษิตอะไรดี

แก้มาตรา1รธน.ถูกต้องถูกทาง

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 - 07:31 น.
แก้ไขรัฐธรรมนูญ

บทบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562

          การขับเคลื่อนแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคฝ่ายค้านที่ลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาจากทุกภูมิภาคเพื่อนำข้อเสนอดังกล่าวมาแก้ไขกฎหมายสูงสุดของประเทศและถือเป็นการเปิดช่องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ซึ่งในเวทีที่ จ.ปัตตานี มีนักวิชาการรายหนึ่งหยิบยกถึงสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ไปเชื่อมโยงกับปัจจัยต่างๆ ต่อสถานการณ์ทั้งการรวมศูนย์อำนาจของรัฐ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบไม่ตอบโจทย์ในพื้นที่ และการส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมของรัฐมากกว่าที่จะพูดถึงความหลากหลาย สิทธิและความเท่าเทียม พร้อมเสนอความเห็นว่าประเทศไทยอาจจะไม่จำเป็นต้องมีรัฐเดี่ยวหรือแบบรวมศูนย์ซึ่งอาจแก้ไขมาตรา 1 ไปด้วยก็ได้ โดยไม่มีการวิเคราะห์หรือพูดถึงการทำงานของภาครัฐในการพยายามแก้ไขปัญหาพื้นที่หรือการสูญเสียของผู้บริสุทธิ์จากเหตุความไม่สงบ

    บทความเรื่อง “ขบวนการก่อการร้ายในภาคใต้ของไทย” ของสถาบันพระปกเกล้า ได้ให้ข้อสังเขปว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ของไทยที่เกิดมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนั้น มีเหตุนานัปการมาจากศาสนา การเมือง วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งมีความซับซ้อนหลายประการ อย่างไรก็ตามมีการศึกษาความรุนแรงและกล่าวได้ว่าเกือบทั้งหมดมีขบวนการก่อการร้ายเป็นผู้ก่อเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นมาหลายทศวรรษ โดยเท่าที่มีการศึกษาค้นคว้าและสืบสวนกันมา ขบวนการก่อการร้ายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยมีหลากหลายกลุ่ม อุดมการณ์และการปฏิบัติการก็แตกต่างกันไป แต่เป้าหมายร่วมกันก็คือการแบ่งแยกดินแดนเป็นอิสระจากการปกครองของไทย ซึ่งข้อเขียนนี้มีมาหลายปีแล้วและสะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายความต้องการที่แท้จริงไว้

          นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ จ.ยะลา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยเปิดศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนใต้พร้อมพบผู้นำศาสนา นักธุรกิจ ตลอดจนเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบด้วย ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าความมั่นคงความปลอดภัยจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาและความร่วมมือของประชาชนทุกภาคส่วน ทุกศาสนาที่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยมาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย นี่คือแผ่นดินของเราจะแบ่งแยกไม่ได้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตาม และเราทุกคนคือคนไทยซึ่งการลงเยือนพื้นที่ภาคใต้ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ถูกจับตามองท่ามกลางข้อกังขาถึงความคืบหน้าในการเจรจาสันติสุขที่ดูเสมือนว่าจะชะงักลงไปและท่ามกลางเสียงเรียกร้องถึงการปลดล็อก “กฎหมายพิเศษ” ที่ไม่เป็นที่ยอมรับเพราะหลายกรณีที่จับกุมคุมขังจนเสียชีวิตแต่ไม่มีคำตอบที่เคลียร์ได้แต่อย่างใด

          นักวิชาการเป็นผู้มีบทบาทในการสร้างและเผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมจึงต้องมีเสรีภาพในการเผยแพร่ความรู้ด้วยโดยให้เกิดการถกเถียงทางวิชาการกับความคิดเห็นหรือความรู้ชุดอื่นๆ จนเกิดการพัฒนาทางวิชาการได้เพื่อให้ทราบว่าสิ่งที่คิดหรือข้อสันนิษฐานนั้น "ถูกต้อง" หรือ “ถูกทาง” หรือไม่ ซึ่งนั่นคือบทบาทสำคัญที่ต้องเป็นกลางรับฟังรอบด้านศึกษามารอบคอบและการทำงานวิชาการจึงถูกสังคมทั่วไปและสังคมวิชาการด้วยกันตรวจสอบเสมอหากข้อเสนอใดเกื้อหนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาก็ย่อมจะได้รับการนำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ส่วมรวม แต่หากนำเสนอแบบมีวาระเร้นไม่เป็นกลางก็ย่อมส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือรวมไปถึงขบวนการขับเคลื่อนที่ไปร่วมงานด้วย ซึ่งบทเรียนในอดีตก็มีนักวิชาการไม่น้อยที่กระโจนลงเลือกข้างการเมืองจนเสียผู้เสียคน

 ........................................

 

กีฬา

'คลอปป์'ชี้ได้บทเรียนสำคัญเกมเฉือนซัลซ์บวร์ก

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 - 11:20 น.
เจอร์เกน คลอปป์,ลิเวอร์พูล,เร้ดบลูส์ ซัลซ์บวร์ก,ศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มอี นัดที่สอง

เจอร์เกน คลอปป์ กุนซือ ลิเวอร์พูล ระบุทีมได้บทเรียนสำคัญในเกมเฉือน เร้ดบลูส์ ซัลซ์บวร์ก 4-3 ศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มอี นัดที่สอง

     โดยในเกมดังกล่าวเมื่อวันที่ 2 ต.ค. "หงส์แดง" เป็นฝ่ายออกนำไปก่อนถึง 3-0 ในช่วงเพียง 36 นาทีแรก อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นพวกเขากลับโดนทีมเยือนยิงคืน 3 ประตูรวด ตีเสมอเป็น 3-3

     ทว่าสุดท้ายแล้ว โมฮาเหม็ด ซาลาห์ สวมบทฮีโร่ หลังยิงประตูชัยในนาทีที่ 69 ช่วยให้ทีมเก็บชัยได้แบบหืดจับ มีเพิ่มเป็น 3 คะแนนจาก 2 นัด อยู่ในอันดับ 3 ของตาราง

       หลังเกมเฮดโค้ชชาวเยอรมนี ให้สัมภาษณ์ถึงเกมนี้ว่า "นี่เป็นบทเรียนครั้งสำคัญของเรา แต่ผมได้เรียนรู้ระหว่างเกมมากกว่าหลังเกมเสียอีก เพราะถ้าเราแพ้ 3-4 มันคงจะเป็นบทเรียนเดิม ๆ แต่ตอนนี้เราชนะ 4-3 ได้ 3 แต้ม และได้เรียนรู้มากมาย โดย 30 นาทีแรก เราทำให้พวกเขาเจอกับงานยากสุดๆ จากนั้น ซัลซ์บวร์ก มีการเปลี่ยนระบบการเล่น ขณะเดียวกันเราเสียบอลบ่อยเกินไป เราต้องเจองานหนักมากเพื่อหาทางกลับมาสู่เกมของตัวเอง และต้องรอไปจนกระทั่งพวกเขามายิงลูกที่ 3 หลังจากนั้นเราจึงค่อยหาทางกลับมาจนได้ เราอยู่ในกลุ่มที่ยากจริงๆ แและตอนนี้เราก็ยังต้องเดินหน้ากันต่อไป"

 

กีฬา

หงส์ถูกปรับ 2 แสนปอนด์ส่งแข้งลงผิดกฎคาราบาวคัพ

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 - 11:00 น.
อีเอฟแอล,ลิเวอร์พูล,คาราบาว คัพ รอบ 3,เปโดร ชิริเบยา,ปรับเงิน

อีเอฟแอล สั่งปรับ ลิเวอร์พูล เป็นจำนวนเงิน 2 แสนปอนด์หลังส่งนักเตะลงสนามแบบผิดกฎในเกมคาราบาว คัพ รอบ 3

     โดยในเกมที่ "หงส์แดง"  บุกชนะ มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ 2-0 ในศึกราคาบาว คัพ รอบ 3 เมื่อวันพุธที่แล้ว (25 ก.ย.) ทีมดังแห่งถิ่น แอนฟิลด์ ได้ส่ง เปโดร ชิริเบยา กองกลางดาวรุ่งลงสนามในนาทีที่ 63 ทั้งๆที่ไม่มีใบระบุสัญชาติซึ่งผิดกฎของ อิงลิช ฟุตบอล ลีก (อีเอฟแอล) หน่วยงานที่ดูแลรายการดังกล่าว และได้มีการสอบสวนในเรื่องนี้ทันที

     และล่าสุดเมื่อคืนนี้ (3 ต.ค.) อีเอฟแอล ได้ออกแถลงการณ์ถึงการลงโทษ ลิเวอร์พูล หลังพบว่ามีความผิดจริง โดยไม่ใช่การปรับตกรอบซึ่งถือเป็นโทษสูงสุด แต่เป็นการปรับเงินด้วยจำนวน 200,000 ปอนด์

     "กฎของรายการคาราบาวคัพเรียกร้องให้สโมสรตรวจสอบว่านักเตะทุกคนได้รับการลงทะเบียน และพร้อมที่จะลงเล่น โดยเหตุผลที่เขาไม่ถูกลงทะเบียนเป็นเพราะสโมสรไม่มีเอกสารระบุสัญชาติ เพราะหมดอายุไปในข้อตกลงยืมตัวก่อนหน้านี้ ซึ่งบอร์ดบริหารมีมติว่าการลงโทษที่เหมาะสมที่สุดของเรื่องนี้คือการปรับเงิน" อีเอฟแอล ออกแถลงการณ์

ทั้งนี้ ลิเวอร์พูล ที่สามารถลงเล่นในรอบที่ 4 กับ อาร์เซนอล ได้ ต้องจ่ายค่าปรับทันทีเป็นเงิน 100,000 ปอนด์ ก่อนไปจ่ายในซีซั่นหน้าอีก 100,000 ปอนด์

 

 .................................................

3 ตุลาคม 2562

 

โดย นายยั้งคิด

 

กลับไปที่ www.oknation.net