วันที่ พฤหัสบดี ตุลาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กรมการขนส่งทางบก กำหนดมาตรการเร่งด่วน 7 ด้าน เร่งแก้ไขปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กP


 

 

กรมการขนส่งทางบก ขานรับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม กำหนดมาตรการเร่งด่วน 7 ด้าน เร่งแก้ไขปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ย้ำ!!! ดำเนินการเข้มงวดโดยเฉพาะรถบรรทุกและรถโดยสารที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐาน

 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึง ความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตามข้อสั่งการเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก จึงยกระดับความเข้มข้นในการดำเนินการให้ทุกมาตรการต้องดำเนินการเร่งด่วน เข้มข้น จริงจัง โดยเน้นการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการตรวจค่าควันดำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มาตรการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีดังนี้ 1) เข้มงวดกวดขันการตรวจวัดควันดำรถทุกชนิดที่มาดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ ณ กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อไม่ให้มีรถที่ค่าควันดำเกินกำหนดออกไปใช้งานบนท้องถนน 2) จัดส่งผู้ตรวจการออกกวดขันจับกุมรถบรรทุกและรถโดยสารที่ใช้งานบนท้องถนนทั่วประเทศ  โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และถนนสายหลักและสายรองที่เข้าสู่กรุงเทพมหานคร รวมถึงที่จุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ Checking Point หากตรวจพบผู้ฝ่าฝืนจะลงโทษเปรียบเทียบปรับสถานหนักและสั่งห้ามใช้รถด้วยการพ่นห้ามใช้ โดยเจ้าของรถต้องนำรถไปแก้ไขและนำมาตรวจสภาพอีกครั้งจนผ่านการตรวจวัดจึงจะนำไปใช้งานได้ 3) บูรณาการร่วมกับกรมควบคุมมลพิษในการออกตรวจวัดควันดำรถในพื้นที่ที่มีค่ามลพิษสูง  4) ควบคุมการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) เพื่อให้เข้มงวดการตรวจวัดควันดำรถยนต์ 5) กำชับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ให้เข้มงวดตรวจสอบสภาพรถโดยสารไม่ให้ปล่อยควันดำขณะนำมาใช้งานบนท้องถนน 6) เปิดช่องทางร้องเรียนให้ประชาชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน หมายเลข 1584, ทาง Facebook, Line ด้วยการส่งภาพรถควันดำเข้ามา โดยกรมการขนส่งทางบกจะตรวจสอบและลงโทษอย่างเด็ดขาดและจริงจัง 7) ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั้งรถโดยสารและรถบรรทุก เพื่อตรวจวัดควันดำรถ ณ สถานที่ประกอบการ รวมถึงได้เพิ่มจุดบริการนอกสถานที่ ในเวลาราชการ เพื่อให้บริการตรวจสภาพและดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถ ณ สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล สถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า และสถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง

 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่ากรมการขนส่งทางบกเข้มงวดจริงจังกับรถที่ปล่อยควันดำเกณฑ์เกณฑ์มาตรฐานและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้ฝ่าฝืน โดยรถที่ตรวจพบควันดำจะเปรียบเทียบปรับทันที 5,000 บาท และพ่นห้ามใช้ สำหรับรายที่ไม่เกินแต่อยู่ในเกณฑ์สูง (30-45%) จะออกใบเตือนเพื่อให้ปรับปรุงสภาพรถไม่ให้เกิดควันดำ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานตรวจวัดควันดำทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) ดำเนินการเรียกตรวจรถทั้งสิ้น 122,370  คัน พบรถที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐานจำนวน  3,520  คัน ดำเนินการตามกฎหมายเด็ดขาดทุกราย  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

 

 

------------------------------------------
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 - 6
Fax. 0-2271-8805

โดย PrDLT

 

กลับไปที่ www.oknation.net