วันที่ เสาร์ ตุลาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รถไฟความเร็วสูงที่เร็วที่สุดในโลก


ภาพ - รถไฟความเร็วสูงที่เร็วที่สุดในโลก 

(หน่วย: กิโลเมตร/ชั่วโมง - ใช้งานจริงสูงสุด แถบซ้ายมือ - ทำสถิติสูงสุด แถบขวามือ)

.....

รถไฟความเร็วสูงที่เร็วที่สุด

จากการทำสถิิติ

เป็น TGV จากฝรั่งเศส

= 575 กิโลเมตร/ชั่วโมง

 

หรือ = 2 ใน 3

ของความเร็วเฉลี่ย

เครื่องบินพาณิชย์ระยะไกล

(903 กิโลเมตร/ชั่วโมง)

..... 

.....

รถไฟความเร็วสูงที่เร็วที่สุด

จากการใช้งานจริง

เป็น CR400BF จากจีน

 

รถไฟความเร็วสูง Fuxing

ระหว่างปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้

ระยะทาง 1,318 กิโลเมตร

.....

เดิมใช้งานจริงที่ 350 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ใช้เวลาเดินทาง = 3.78 ชั่วโมง

 

หลังอุบัติเหตุในปี 2011/2554

มีการลดความเร็วเป็น 250-300 กิโลเมตร/ชั่วโมง

.....

กลุ่มประเทศที่ผลิตรถไฟความเร็วสูงใหญ่

มี 2 กลุ่มได้แก่

(1). ยุโรป

(2). ตะวันออกไกล 

(จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น) 

.....

ประเทศไทยกำลังพยายาม

ทำรถไฟความเร็วสูง

 

เชื่อมต่อสนามบิน 3 แห่ง

..... 

ซึ่งถ้าทำได้...

น่าจะช่วยขับเคลื่อน

การท่องเที่ยว-ลงทุน

 

ประหยัดพลังงาน

และ ลดอากาศเสีย

ได้มากในระยะยาว

.....

ถึงตรงนี้... ขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพดี

 

และ ขอให้ทุกๆ ประเทศที่มี

และไม่มีรถไฟความเร็วสูง

ประสบความสำเร็จในด้านดีทุกๆ ด้าน ครับ

.....

From - Niall McCarthy. Chart: The World's Fastest High-Speed Trains. Statista. Oct 2, 1029.https://www.statista.com/chart/10792/the-worlds-fastest-high-speed-trains/

From - Charlotte Edmond. Theses are the world's fastest trains. World Economic Forum. 29 Sep 2017. https://www.weforum.org/agenda/2017/09/these-are-the-world-s-fastest-trains/

 

โดย wullopp

 

กลับไปที่ www.oknation.net