วันที่ อาทิตย์ ตุลาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุด


ภาพ - สถิติรายได้รวมจากการท่องเที่ยว ปี 2016/2559

จากรายงานองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD ENV)

ซึ่งประเทศสมาชิกส่วนใหญ่เป็นประเทศพัฒนาแล้ว

(ไม่รวมจีน อินเดีย)

.....

ประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุด

ส่วนใหญ่เป็นประเทศพัฒนาแล้ว

มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่

 

รองลงไป

เป็นประเทศที่อยู่ใกล้

ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่

หรือมีต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมสูง

เช่น สเปน เม็กซิโก

.....

ประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดได้แก่ 

(1). สหรัฐอเมริกา

(2). เยอรมนี

(3). สหราชอาณาจักร (UK)

(4). ญี่ปุ่น

(5). สเปน

 

(6). อิตาลี

(7). ฝรั่งเศส

(8). เม็กซิโก

(9). ออสเตรเลีย

(10). เนเธอร์แลนด์

.....

การท่องเที่ยวในอาเซียนหลายประเทศ

เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย

โตค่อนข้างเร็ว

ทั้งๆ ที่ขนาดเศรษฐกิจไม่ใหญ่มาก

 

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ

ที่ตั้ง "อยู่ตรงกลาง (อยู่ใกล้)"

ระหว่างประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ เช่น

  • จีน
  • อินเดีย
  • อินโดนีเซีย

.....

ภาพ - สถิติรายการใช้เงินท่องเที่ยวปี 2016/2559

จากรายงานองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD ENV)

.....

การท่องเที่ยวทั่วโลก

โตต่อเนื่องมานานกว่า 60 ปี

 

ยอดรวมคนท่องเที่ยว

= 1,200 ล้าน ในปี 2016/2559

 

และคาดว่า จะเพิ่ม(50%)ใน 14 ปีเป็น

= 1,800 ล้าน ในปี 2030/2573

.....

ยอดรวมค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว

ในช่วงปี 2000-2016/2543-2559

เพิ่มมากกว่า 2 เท่า

จาก 13.96 ล้านล้านบาท

เป็น 36.51 ล้านล้านบาท

.....

การท่องเที่ยวไทย

น่าจะดีขึ้นได้มาก

 

ถ้าพัฒนาระบบขนส่งให้ดีขึ้น

ลดอุบัติเหตุ

และเพิ่มระดับความปลอดภัย

ให้นักท่องเที่ยวได้

.....

ถึงตรงนี้... ขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพดี

และ ขอให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในด้านดีทุกๆ ด้าน ครับ

.....

From - OECD ENV - https://twitter.com/OECD_ENV - https://twitter.com/OECD_ENV/status/1035439953495449601/photo/1

From - OECD Tourism Trends & Policies 2018. https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/oecd-tourism-trends-and-policies_20767773

โดย wullopp

 

กลับไปที่ www.oknation.net