วันที่ พุธ ตุลาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บริการ e-Service ช่วยแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นและความล่าช้าได้, การให้บริการของรัฐ, ทำ


บริการ e-Service ช่วยแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นและความล่าช้าได้ 

ผู้เขียนเคยเขียนเรื่องการให้บริการของรัฐหลายต่อหลายครั้ง โดยเฉพาะเรื่องการให้บริการล่าช้า ทั้งนี้ เพราะข้าราชการบางคนทำงานแบบไม่ซื่อสัตย์สุจริต ต้องการรับเงินจากประชาชนนอกเหนือจากเงินเดือนซึ่งเป็นเงินภาษีที่ประชาชนจ่ายให้อยู่แล้ว

ที่ผู้เขียนได้เน้นมากๆ เพราะทนไม่ได้ ก็คือเรื่อง “กินหัวคิวยังไม่พอ ยังขอกินต่อเป็นรายเดือน” อ่านรายละเอียดได้ที่ http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2019/02/18/entry-1  ครับ

แม้มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งบัญญัติให้ทุกส่วนราชการ โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการอนุมัติอนุญาตได้กำหนดระยะทำงานไว้ โดยให้นับเวลาตั้งแต่วันรับเรื่อง และประกาศให้ประชาชนได้ทราบทั่วกัน

แต่หน่วยงานบางแห่งเหลี่ยมจัดครับ พระราชกฤษฎีกาบัญญัติไว้ก็บัญญัติไป เพราะมีวิธีการหลบเลี่ยงอยู่แล้ว วิธีการเลี่ยงนั้นเขารู้กันทั้งบาง แต่อธิบดีของหน่วยงานนั้นกลับไม่เห็นหรือไม่ทราบ แล้วก็ไม่ได้ทำอะไร

ใหญ่ครับ...เขายิ่งใหญ่จริงๆ

วิธีการเลี่ยงพระราชกฤษฎีกานั่นหรือครับ สำหรับท่านที่ไม่เคยอ่าน การเลี่ยงกระทำกันเริ่มตั้งแต่ประชาชนไปยื่นเรื่องในครั้งแรกแล้วละครับ ยื่นนะยื่นได้ แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ลงทะเบียนรับเรื่องเข้าไว้ในระบบหรอกครับ

ใช้เวลาในตอนที่ยังไม่ลงทะเบียนรับเรื่องเข้าระบบนี่แหละ สำหรับข้าราชการบางคนเป็นเวลาในการหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง เพราะเอกสารที่ยื่นไป ทั้งๆ ที่เคยยื่นกันแล้วนับครั้งไม่ถ้วน แต่ก็ยังแก้แล้ว...และแก้อีก

การแก้เอกสารนั้น เจ้าหน้าที่บางคนไม่แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไขในคราวเดียวกันทั้งหมดหรอกครับ แก้จุดนี้แล้วอาจต้องไปแก้ที่จุดอื่นอีก แก้จนกระทั่งผู้ยื่นคำขอทนไม่ไหว เอาเงินเข้าไปช่วยแก้ก็เสร็จเรียบร้อย แล้วจึงให้ไปยื่นคำขอเพื่อลงทะเบียนรับเรื่องเข้าไว้ในระบบ


เวลาที่ใช้ในช่วงการเจรจากันนั้นยาวนานพอควร กำหนดไม่ได้หรอกครับว่านานเท่าไร แต่ทราบว่าการขอยื่นจดทะเบียนบางรายการอย่างน้อยๆ ก็ไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน

อธิบดีที่ไม่เอาใจใส่ในงานที่ส่วนราชการรับผิดชอบอาจตอบว่าไม่ทราบก็ได้ แต่ถ้าจะให้บริการประชาชนจริงๆ ก็คงไม่ยากในการตรวจสอบหรอกครับ

เคยเขียนฝากรัฐบาลชุดใหม่นี้ให้ช่วยไขลานเจ้าหน้าที่ และกำชับให้ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้วข้างต้นด้วย โดยลงทะเบียนรับเรื่องเข้าระบบตั้งแต่วันที่ผู้ประกอบการส่งเรื่องในครั้งแรก

แต่ท่านอาจไม่มีเวลาอ่านบทความของผู้เขียน หรืออ่านแล้วแต่ไม่สนใจก็อาจเป็นได้ ส่วนราชการไหนที่ทำแบบนี้ จึงปรากฏให้เห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความมืดมนในการแก้ปัญหาความล่าช้าและปัญหาคอร์รัปชั่นของราชการไทย มีหน่วยงานหนึ่งได้พยายามแก้ปัญหานี้แล้ว ทำความดีแล้วต้องชมให้ปรากฎครับ หน่วยงานนั้นคือกรมปศุสัตว์

 

ทราบในตอนนี้ว่ากรมปศุสัตว์ได้ใช้ระบบบริการอิเลคทรอนิกส์ (e-Service) มาประมาณ ๒ ปี แล้ว แต่ผู้เขียนเพิ่งทราบ เข้าใจว่าได้ใช้ระบบบริการอิเลคทรอนิกส์ในเกือบทุกกรณีแล้ว เช่น

 

การขออนุญาตนำเข้าและการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ครับ เข้าไปชมได้ที่ http://eservice.afvc.dld.go.th/dld-portal/doLogin.do

นอกจากนี้ ยังมีการขอรับบริการ ขอใบอนุญาต ใบรับรอง ใบสำคัญ หรือใบเคลื่อนย้ายสัตว์ และใบอนุญาตด้านปศุสัตว์อื่นๆ ของกรมปศุสัตว์ด้วย

ดูรายละเอียดซิครับ http://ict.dld.go.th/eservice/permit31.html

การให้บริการด้วยระบบบริการอิเลคทรอนิกส์นั้น ผู้ยื่นคำขอและเจ้าหน้าที่ไม่ต้องพบหน้าค่าตากันหรอกครับ  ดังนั้น ปัญหาเรื่องการเรียกร้องเงินทองหรือปัญหาคอร์รัปชั่นก็ไม่น่าเกิดขึ้น

ระบบบริการอิเลคทรอนิกส์ลงทะเบียนในระบบให้ทันทีที่ได้ยื่นคำขอ ไม่ใช่กั๊กไว้ลงทะเบียนทีหลัง หลังจากมีอะไรกันเรียบร้อยแล้ว

ผู้เขียนจึงขอคารวะและขอชมเชยกรมปศุสัตว์ที่ได้นำระบบบริการอิเลคทรอนิกส์มาใช้ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

อย่างไรก็ตาม ทราบว่าการบริการยังไม่รวดเร็วสมชื่อ e-Service นะครับท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบนี้ขึ้นเอง จึงทำให้เร็วกว่านี้ไม่ได้ ก็ขอฝากท่านอธิบดีให้ช่วยปรับปรุงระบบนี้ให้รวดเร็วสมจริง จ้างผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบเถิดครับ

ขาดงบประมาณก็รีบขอท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านน่าจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพราะท่านเน้นเรื่อง Thailand 4.0 อยู่

ตัวอย่างดีๆ อย่างนี้ รัฐบาลน่าจะหาทางแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นและปัญหาระบบราชการล่าช้า โดยมีนโยบายให้ทุกส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่อนุมัติ อนุญาต ได้เร่งพัฒนาใช้ระบบบริการอิเลคทรอนิกส์กันโดยเร็ว

นอกจากทำให้การบริการของภาครัฐรวดเร็วขึ้นแล้ว ยังทำให้ข้าราชการที่ชอบหาเศษหาเลยกับประชาชนไม่มีทางหากินกันต่อไป ราชการไทยจะได้ใสสะอาดมากยิ่งขึ้น

หัวหน้าส่วนราชการใดที่ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงน่ารีบเร่งให้บริการออนไลน์

แล้วจะคอยดูว่าส่วนราชการไหนได้ดำเนินการไปก่อนที่รัฐบาลจะมีนโยบายบ้าง จะได้นำมาเผยแพร่ในคอลัมน์นี้กันต่อไป

พุธทรัพย์ มณีศรี

โดย พุธทรัพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net