วันที่ พุธ ตุลาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ข้อคิดดีๆ เรื่องต้นทุนมนุษย์ ที่เราควรหมั่นพัฒนา ดูแล ตลอดเวลา !!


ข้อคิดดีๆ เรื่องต้นทุนมนุษย์ ที่เราควรหมั่นพัฒนา ดูแล ตลอดเวลา !!
 
 
 
 
 

"ต้นทุนมนุษย์" คือ สิ่งที่อยู่ในตัวเรา

เป็นสิ่งสำคัญ ที่ทำให้เราสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆ

สิ่งที่มีประโยชน์ให้กับครอบครัว องค์กร สังคม

ประเทศ และโลก
 
 
 
"ต้นทุนมนุษย์" มี 4 อย่าง คือ

ความรู้ ทักษะ (ในการปฏิบัติงานและดำรงชีพ)

สุขภาพ และคุณธรรม จริยธรรม
 
 
 
หมั่นพัฒนา ดูแล "ต้นทุนมนุษย์" ในตัวเราตลอดเวลา
 
เพื่อให้เรามีส่วนสำคัญ ในการสร้างครอบครัวที่ดี 
 
พัฒนาองค์กร และสังคม พัฒนาประเทศ
 
รวมทั้งทำให้โลกใบนี้ น่าอยู่มากยิ่งขึ้น 
 
 
 

ข้อคิดดีๆ ข้างต้นนี้  เป็นข้อคิดของ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์

วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018

ด้านสาธารณสุข ที่ท่านกรุณาเผยแพร่ข้อคิดนี้

เมื่อ พฤษภาคม 2562 เมื่อไม่นานมานี้เอง 
 
 
 
เป็นข้อคิดดีๆ ที่เราทุกคนควรจะได้นำมาไตร่ตรองและ

ปฏิบัติตามเป็นอย่างยิ่ง  จึงใคร่ขอนำมาเผยแพร่ต่อและ

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ณ ที่นี้
 

***

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

ขอขอบคุณ

โดย สุรศักดิ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net