วันที่ พฤหัสบดี ตุลาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก


ภาพ - สถิติประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุด

จากรายงานของ Worldatlas (น่าจะเป็นสถิติปี 2016/2559)

.....

Worldatlas รายงานว่า

ประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวดัง

หรือดึงดูดนักท่องเที่ยว(แม่เหล็ก) เช่น

 • แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
 • ศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น
 • กาสิโน
 • ชายทะเล

.....

และมีโครงสร้างพื้นฐานดี เช่น

 • ขนส่งมวลชน
 • น้ำประปา (ไหลดี อาบได้ หรือดื่มได้)
 • ไฟฟ้า
 • ความปลอดภัย

 

มีแนวโน้มจะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวสูง

.....

ภาพ - สัดส่วนรายได้นักท่องเที่ยวในประเทศต่อนอกประเทศ

.....

กลุ่มประเทศองค์การเพื่อความร่วมมือ

และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)

รายงานว่า

 

ประเทศที่มีระดับการพัฒนาสูง

หรือ ประเทศที่พัฒนาไปมากแล้ว

มักจะมี

สัดส่วนนักท่องเที่ยวในประเทศ

สูงกว่า นักท่องเที่ยวต่างประเทศ

.....

สำหรับประเทศส่วนใหญ่ในโลก

โดยเฉพาะ

ประเทศกำลังพัฒนา

 

รายได้ท่องเที่ยว

มากกว่า 50% 

มักจะมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ

..... 

นักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ส่วนใหญ่มาจากประเทศใกล้เคียง

หรือประเทศที่พูดภาษาเดียวกัน เช่น

 

สหรัฐอเมริกา

มีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจาก

 • เม็กซิโก
 • แคนาดา
 • สหราชอาณาจักร (UK)

.....

ประเทศในยุโรป

มีนักท่องเที่ยวจากยุโรปด้วยกันสูง

 

Ourworldindata รายงานว่า 

การท่องเที่ยวทั่วโลก

โตเร็วหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

 

โดยเฉพาะหลังปี 1950/2493

.....

องค์การท่องเที่ยวโลกสหประชาชาติ

(United Nations World Tourism Organization / UNWTO)

รายงานว่า 

 

ช่วงปี 1950-2018/2493-2561

หรือ 68 ปีที่ผ่านมา

การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

โตขึ้น = 56 เท่า

.....

นักท่องเที่ยวเพิ่มจาก 25 ล้านคน

เป็น 1,400 ล้านคน

 

ปี 2018/2561

ประชากรโลก = 7,500 ล้านคน

ถ้าเที่ยวทุกคน

คนละ 1 ครั้ง/ปี

 

คนบนโลก = 1 ใน 5 

หรือทุกๆ 5 คน

จะเที่ยวต่างประเทศ 1 คน

.....

ปี 2018/2561

มีนักท่องเที่ยวในเขตท่องเที่ยวต่างๆ ดังนี้

(หน่วย: ล้านคน)

(1). ยุโรป = 713

(2). เอเชีย-แปซิฟิค = 343

(3). อเมริกา = 217

(4). อาฟริกา = 67

(5). ตะวันออกกลาง = 64

.....

68 ปีที่ผ่านมา

สัดส่วนนักท่องเที่ยวทั่วโลก

ไปยุโรป = 2 ใน 3 = 67%

 

ปี 2018/2561

สัดส่วนนักท่องเที่ยวยุโรป

ลดลงเป็น = 1 ใน 2 = 50%

.....

ภาพ - สถิติประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดในปี 2017-2018/2560-2561

.....

Wikipedia รายงานจาก

สถิติองค์การท่องเที่ยวสหประชาชาติว่า

 

ประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดในปี 2560-2561 ได้แก่

 • สหรัฐอเมริกา สเปน ฝรั่งเศส ไทย สหราชอาณาจักร (UK)
 • อิตาลี ออสเตรเลีย เยอรมนี ญี่ปุ่น จีน

.....

ภาพ - สถิติประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก ปี 2017-2018/2560-2561

.....

ประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มเร็วที่สุดได้แก่

(หน่วย: ร้อยละที่เพิ่ม)

 • ตุรกี = 21.7%
 • ไทย = 7.9%
 • เม็กซิโก = 6.7%
 • อิตาลี = 5.5%
 • จีน = 3.6%

.....

ภาพรวมของการท่องเที่ยวไทย

มีจุดอ่อนจาก

 • เงินบาทแข็งค่า (แพงขึ้น)
 • ขนส่งมวลชนไม่ดี
 • อุบัติเหตุสูง
 • ความปลอดภัยต่ำ
 • สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ โดยเฉพาะ ฝุ่น PM2.5, PM10

.....

ความสำเร็จของไทยในด้านการท่องเที่ยว

น่าจะมาจาก

 

ความสามารถในงานบริการ

และ มิตรภาพของคนไทย

.....

ถ้าประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะพัฒนารายได้

จาก เมดิคัลทัวร์

 

เราคงต้องเพิ่มการผลิตพยาบาล

หมอฟัน หมอ

เพื่อ รองรับสังคมสูงอายุ

ที่เพิ่มเร็วมากในไทยไปพร้อมๆ กัน 

.....

ถึงตรงนี้... ชอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพดี

และ ขอให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในด้านดีทุกๆ ด้าน ครับ

.....

From - https://www.worldatlas.com/articles/countries-earning-the-most-from-international-tourism.html

From - https://ourworldindata.org/tourism

From - https://en.wikipedia.org/wiki/World_Tourism_rankings

จาก - ประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุด. - http://oknation.nationtv.tv/blog/health2you/2019/10/06/entry-2

โดย wullopp

 

กลับไปที่ www.oknation.net