วันที่ พฤหัสบดี ตุลาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แปลเพลง Without You เป็นกลอน


No, I can't forget this evening - ฉันไม่อาจลืมสายัณห์ของวันนี้
Or your face as you were leaving - ขณะที่เธอจะไปไกลจากฉัน
But I guess that's just the way the story goes - แต่คิดว่ามันต้องเป็นไปเช่นนั้น
You always smile but in your eyes your sorrow shows - เธอยิ้มยันแต่เศร้าซึ้งถึงดวงตา
Yes, it shows

No, I can't forget tomorrow - ฉันไม่อาจลืมรุ่งวันพรุ่งนี้
When I think of all my sorrows - เมื่อจะมีเสียงโอดโอยหวนโหยหา
When I had you there but then I let you go - เมื่อเคยมีเธอใกล้...ไม่นำพา
And now it's only fair that I should let you know - ถึงเวลาจะบอกให้ เธอได้รู้
What you should know

I can't live, if living is without you - ฉันจะอยู่ไม่ได้ถ้าไร้เธอ
I can't live, I can't give any more - ฉันเสนอให้มากจนยากอยู่
Can't live, if living is without you - อยู่ไม่ได้เธอไม่คืนมาชื่นชู
I can't give, I can't give any more - ชีพฉันดูใกล้จะดับลงกับกาล

Well, I can't forget this evening - ฉันไม่อาจลืมสายัณห์ของวันนี้
Or your face as you were leaving - ขณะที่เธอทิ้งฉันและผันผ่าน
But I guess that's just the way the story goes - แต่คิดว่าเป็นเรื่องราวความร้าวราน
You always smile but in your eyes your sorrow shows - เธอยิ้มหวานแต่น้ำใสคลอในตา
Yes, it shows

Can't live, if living is without you - ฉันจะอยู่ไม่ได้ถ้าไร้เธอ
I can't live, I can't give anymore - ฉันเสนอเกินที่อาจปรารถนา
I can't live, if living is without you - อยู่ไม่ได้เมื่อเธอลับไม่กลับมา
I can't live, I can't give anymore - หมดปัญญาที่จะอยู่เพียงผู้เดียว
(Living is without you)

--

Without You (Top 12):

 

โดย อิสรทัศน์

 

กลับไปที่ www.oknation.net