วันที่ จันทร์ ตุลาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

“ตัวอย่าง การแปล ที่ยังไม่เหมือนกัน”


“ตัวอย่าง การแปล ที่ยังไม่เหมือนกัน”

ประโยคตัวอย่าง (ทดลอง)
ก่อนแปล

“เรื่องของ กฎหมาย เป็นเรื่องของหมอความ ที่อาจจะกล่าวได้ว่า เป็นตัวการ ที่ ใคร่ครวญ กระทำ นำพา ให้เกิดความดี หรือให้เกิดความสะเพร่า บกพร่องเสียหาย ได้, ในเรื่อง ส.ส. หรือพรรคการเมืองอะไรนั้นๆ พรรคใด หรือ ส.ส. คนใด ตัวใครมีทนายเป็นแค่ตัวรองบ่อนเขา ก็ย่อมจะถูกกระทำเหมือนได้ขวากมามัดไส้ ได้นำมาแต่ศึก อันที่ทำให้พรรค หรือตนเองต้องพ่ายแพ้แบบไม่รู้ตัว, อย่างนั้น จะยังไม่รู้จักประกาศ จะเปลี่ยน หรือจะหาทนาย มาแทนตัวชั่วช้า อันนั้น ที่สะเพร่าเก่ง ของพรรคนั้น อันนั้น หรือ ส.ส. นั้น, เช่นนั้น ก็ย่อมจะต้องฉิบหาย หรือต้องพ่ายแพ้แก่เขา ในทางกฎหมาย อยู่เรื่อยไป, ควรแต่ว่า จะคิดเยียวยาตนเอง ให้จบลงตรงที่ประชาชาติในบทสังคมโลก เสียบ้าง คือให้ชนะ หรือให้เสมอแก่ตนเองบ้าง ฉะนั้น จึงควรต้องหาผู้เชี่ยวชาญชำนาญกฎหมาย ตัวหมอความที่ไว้ใจได้ อันที่เป็นคน ผู้ซึ่ง ไม่ต้องตกเป็นแค่ตัวรองบ่อนแก่เขาเรื่อยไป จากทั้งหมดนั้น, ดังนั้น ถึงที่หา อันที่จะต้องใช้งานอยู่ ซึ่งทนายความผู้เชี่ยวชาญชำนาญกฎหมาย เมื่อถึงที่จะต้องใช้งานทนายความชาวต่างประเทศ บ้าง ก็ควร, ควรเต็มที่ ก็ควรแก่การว่าจ้างเข้ามา นำมาช่วงใช้ ใช้งาน ทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์เต็มที่แก่ประเทศชาติ บ้านเมือง แก่พรรค และแก่ตนเองเสียบ้างด้วย พร้อม เพื่อว่า จะได้ไม่เกิดแต่ความเสียหาย ย่อยยับ จนมากเกินไปนัก”

แปลเป็นอังกฤษ โดย
กูเกิล

"The matter of law is a matter of morality Which may be said to be a reflection of good deeds Or to be remiss Can be damaged, in regard to MPs or political parties, any parties or MPs. Whoever has a lawyer is his underdog Would naturally be treated like a thorn Brought only the battle That makes the party Or you have to lose unknowingly, so will not know the announcement to change or to find a lawyer to replace that vile, the careless of that party or that MP, that would have to woeful Or constantly losing to him in law, should but heal himself To end where the nations in the chapter of the global society are to win or to give themselves a bit, so it is necessary to find experts in law Trustworthy, the person who does not have to be just under his back. Of all that, so to find the one that will be in use In which the lawyer, expert in law When it comes to using a foreign lawyer, it should be, should be full, should be employed to bring it during use to work to the full benefit of the country, the party and to myself, too. So that it will not cause too much damage. "


แปลเป็นอังกฤษ โดย
บิง

"The subject of the law is a matter of a doctor who may be said to be a reflection of the cause of good or to cause damage to the defect, in ส.ส. or political parties, any party or ส.ส. who have a lawyer is just a child, he will be in the same way as the right thing. It will not be known to change or be able to find a lawyer who has replaced that wicked for that party or ส.ส., for example, it must be blockbusters, or must be defeated to him in a legal way, but to have a self-healing end to the nations in the World society, it is possible to win or give themselves a legal specialist. One of the trusted doctors who No need to fall to him. All of that, so to find the one that must be active, the lawyer who specializes in law. When it is required to use an international lawyer. However, it should be full of employment. It is used to provide a full range of benefits to the nation. The town houses the party and itself is also broken, and there is no disastrously of damage to the poor. "

เพื่อประโยชน์ แก่การแนะนำการแปล: หากท่านพบข้อผิดพลาด ที่ควรแก้ไขปรับปรุง หรือสิ่งที่ท่านคิดว่าอาจจะเป็นอันตราย โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ สำหรับที่มีอำนาจหน้าที่ในการรับผิดชอบ, แจ้งรายงานการละเมิด, หรือส่งจดหมายติดต่อ โดยตรงกับหน่วยงานราชการ ที่มีหน้าที่โดยตรง สำหรับแสดงคำร้องทุกข์ กล่าวโทษ ในท้องถิ่น พื้นที่ ที่เป็นที่ตั้งที่อยู่ ของท่าน

โดย kwunk-log-cabin

 

กลับไปที่ www.oknation.net