วันที่ จันทร์ ตุลาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทส. ชวนคนไทยร่วม ดูแล บำรุง รักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562


ทส. ชวนคนไทยร่วม ดูแล บำรุง รักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562  พร้อมต่อยอดเพิ่มเป้าหมายปลูกต้นไม้ตามโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (เขื่อนห้วยโสมง) อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” พ.ศ. 2562 ภายใต้ชื่องาน “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี จัดขึ้น โดยมี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวต้อนรับ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ พร้อมด้วยนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ดารานักแสดง นักเรียน ประชาชนจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่กว่า 1,000 คน เข้าร่วม

ทั้งนี้ ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมบำรุงรักษา ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ทรงปลูกที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงปลูกไว้ และบำรุงรักษาต้นพะยูง ต้นไม้ทรงปลูกที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกไว้ ณ เขื่อนห้วยโสมง พร้อมทั้งปลูกซ่อมแซมและบำรุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่ ทั้งยังได้เชิญชวนให้ประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นภายหลังประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ครบ 10 ล้านต้น ตั้งเป้าหมายปลูกต้นไม้เพิ่มสู่ 100 ล้านต้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ด้วย ค.ร.ม. มีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 กำหนดให้วันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ด้วยทรงเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ และทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้กลับคืนความสมบูรณ์ เก็บไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยในอนาคต ซึ่งจะเห็นได้จากพระราชจริยวัตรของพระองค์ ที่ทรงโปรดการปลูกต้นไม้ และดูแล บำรุงรักษา ใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาโดยตลอด นับเป็นแบบอย่างให้กับพสกนิกรในด้านการอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ และเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมแรงร่วมใจน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและน้ำพระราชหฤทัยที่มีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย ด้วยการร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ที่ได้ปลูกไว้ในช่วงฤดูฝน ตามที่อยู่อาศัยและสถานที่ต่าง ๆ นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ปลูกต้นไม้ 10 ล้านต้น ที่เปิดโครงการไปแล้วเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) โดยเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาสถิติจากผู้ที่ร่วมลงทะเบียนปลูกต้นไม้ผ่านเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ มากกว่า 10 ล้านต้น และกรมป่าไม้มีเป้าหมายรณรงค์ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นอีก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่
สีเขียวให้กับประเทศต่อไป

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงกิจกรรมที่กรมป่าไม้จัดขึ้น ณ โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (เขื่อนห้วยโสมง) ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการแก้ไขและบรรเทาความทุกข์ร้อนเรื่องน้ำของคนไทย จากแนวพระราชดำริที่พระราชทานไว้ ซึ่งโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว โดยเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนห้วยโสมง) และทรงปลูกต้นรวงผึ้ง ไว้ ณ ที่แห่งนี้ นอกจากนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมชมโครงการอ่างเก็บน้ำ นฤบดินทรจินดา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 และทรงปลูกต้นพะยูง ไว้ ณ ที่แห่งนี้เช่นกัน ในโอกาสวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติในปีนี้ กรมป่าไม้ จึงได้จัดกิจกรรมบำรุง ดูแลรักษา พร้อมทั้งใส่ปุ๋ย พรวนดินให้กับต้นไม้ทรงปลูก โดยทีมรุกขกรของกรมป่าไม้ นอกจากนี้ก็จะมีการบำรุง ดูแล รักษาต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณเขื่อนห้วยโสมง โดยมีประชาชน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ และหน่วยงานจากทุกภาคส่วน ประชาชนจิตอาสา นักเรียน ตลอดจนศิลปินนักแสดง อาทิ โบวี่-อัฐมา, โบ๊ท-ธารา, จิ๊บ-ปกฉัตร ,บอส-พุทธิพงษ์ จะได้ร่วมกันบำรุง ใส่ปุ๋ย พรวนดินต้นไม้ อีกด้วย โดยกรมป่าไม้ ได้จัดเตรียมปุ๋ยอินทรีย์ก้อนจากวัสดุธรรมชาติ Organic Fertilizer Ball (OF Ball) สำหรับวางไว้บริเวณโคนต้นไม้และจะค่อย ๆ ละลาย ลงสู่ใต้พื้นดินเป็นอาหารให้กับต้นไม้ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” เพื่อการแสดงถึงความสำเร็จจากความร่วมมือของประชาชนคนไทยทั่วประเทศที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ครบ 10 ล้านต้น และร่วมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมป่าไม้ตามโครงการ ซึ่งในวันนี้จะได้มอบโล่เกียรติคุณให้กับผู้ที่ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการฯ 2 ท่าน ที่ลงทะเบียนในลำดับที่ 101,010 ได้แก่ นางสาวพัสวี อยู่แก้ว ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุทัยธานี และผู้ที่ลงทะเบียนปลูกต้นไม้เป็นต้นที่ 10 ล้าน ซึ่งเป็นหน่วยงานจากภาครัฐ ได้แก่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำและ จ.น่าน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


“ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยประชาชน
ในท้องที่ต่างจังหวัดสามารถขอรับกล้าไม้คุณภาพดี ได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
หรือสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ส่วนเพาะชำกล้าไม้ เบอร์โทรศัพท์ 02 561 4292 ต่อ 5551 ได้อีกช่องทางหนึ่ง”
อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว

 

โดย อานานนนนน

 

กลับไปที่ www.oknation.net