วันที่ จันทร์ ตุลาคม 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ตื่นความรู้ VS ตื่นรู้ (ตื่นรู้สู่ตื่นรวย)


 

#ตื่นความรู้_VS_ตื่นรู้ (ตื่นรู้สู่ตื่นรวย)

+++++++++++++++++++

.

-1-

มีศาสตร์ตะวันตกอยู่ศาสตร์หนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมกันอย่างบ้าคลั่งในยุคนี้ เขาได้แบ่ง “ความรู้” ออกเป็น 4 แบบ คือ

1. สิ่งที่เรารู้ดี

2. สิ่งที่เรารู้

3. สิ่งที่เราไม่รู้

4. สิ่งที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้

.

แม้จะเป็น “ข้อเท็จจริง” ที่มุ่งฝึกให้เราเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อ “ความรู้”

แต่สำหรับหลักสูตร 9C Excellent Freedom ของผมกำหนดสิ่งที่คุณต้องรู้ แตกต่างออกไป

.

เนื่องจาก #งานจะครองพื้นที่ส่วนใหญ่ในชีวิตของเราทุกคน

แต่ #เวลาในชีวิตเรามีจำกัด

ด้วยเหตุนี้ #สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคือการรู้ว่าอะไรสำคัญที่สุด

.

และหลักสูตร 9C Excellent Freedom คือตัวแทนความสุขและความสำเร็จของคุณในแบบ Limited Edition

ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงกำหนด “#สิ่งที่คุณต้องรู้” หลักๆไว้แค่ 2 เรื่องเท่านั้น คือ

1. รู้ว่าตัวเองรักที่จะ “ตื่น” ขึ้นมาทำสิ่งใดอย่างมีความสุขไปตลอดชีวิต (ตื่นเพื่อรู้)

2. รู้ว่าจะใช้สิ่งที่รักนั้นมาประกอบเป็น “อาชีพที่ใช่” ในแบบของคุณให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร (ตื่นเพื่อรวย)

.

แม้บนเส้นทาง “ความสำเร็จ” ในแบบของคุณที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญใน “อาชีพที่ใช่”

คุณอาจจะยังไม่ได้ประสบความสำเร็จจนร่ำรวยได้ในทันที

แต่ “ความสุข” จากการได้ทำสิ่งที่คุณรักจะหล่อเลี้ยงให้คุณยังคงหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางของการฝึกฝนและคงความกระตือรือร้นของการลงมือทำไว้จนกระทั่งคุณทำได้สำเร็จ (การตื่นรู้สู่การตื่นรวย)

.

เมื่อเรารู้แล้วว่าเรารักที่จะตื่นมาทำสิ่งใดทั้งชีวิต และรู้แล้วว่าเราจะนำสิ่งที่รักนั้นไปประกอบอาชีพอะไรเพื่อเลี้ยงทั้งตัวเลี้ยงทั้งใจแล้ว

เรื่องที่คุณต้องรู้อันดับต่อมาก็คือ KSA เพื่อการบรรลุ “อาชีพที่ใช่” ที่คุณตั้งเป็น “เป้าหมายสำคัญที่แน่นอน” ครับ

.

#K_nowledge : รู้ตัวเองว่าต้องไป “เรียนรู้” สิ่งใดเพิ่มเติมบ้าง

#S_kill : รู้ว่าต้องไป “ฝึกฝน” ทักษะใดเพิ่มเติมบ้าง

#A_ttitude : รู้ว่าต้องโฟกัส “ความเชื่อ” ใดเพิ่มขึ้นจึงจะทำให้ตนเองเข้าใกล้ความสำเร็จที่ต้องการ

รู้ให้ชัดเจนแค่ 3 ข้อนี้ก็เพียงพอให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จได้แล้ว

.

แต่ที่ผมเห็นและเป็นปัญหาหลักที่ผลักดันให้ผู้เรียนส่วนใหญ่ไปไม่ได้ถึงฝั่งฝัน ก็คือ

#การแสวงหาความรู้แบบไม่รู้จบ!!!

.

เรียนเพราะ “ตื่นความรู้” แทนที่จะเรียนเพื่อ “ตื่นรู้”

เรียนเพราะ “ตื่นความรู้” คนสอนเท่านั้นที่ “รวย” แต่คนเรียนส่วนใหญ่จะยัง “จน” เช่นเดิม

นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในยุคที่ผู้คนส่วนใหญ่ถูกกลไกการตลาดกระตุ้นให้ “ตื่นความรู้” ตลอดเวลาผ่านเหยื่อล่อชั้นดีที่ชื่อว่า “ความสำเร็จ”

.

แน่นอนว่า มหาตมะ คานธี ได้กล่าว “#หลักการสำคัญในการใช้ชีวิตให้ยอดเยี่ยม” ไว้ว่า

“จงใช้ชีวิตให้เหมือนกับว่าจะมีชีวิตอยู่เป็นวันสุดท้าย แต่จงเรียนรู้ให้เหมือนกับว่าจะมีชีวิตอยู่เป็นนิรันดร์”

.

ผู้ใดใช้ชีวิตได้ตามหลักการสำคัญนี้ ผู้นั้นย่อมใช้เวลาอยู่กับ “วันนี้” ซึ่งเป็นปัจจุบันขณะได้อย่างคุ้มค่าและยอดเยี่ยมที่สุดทั้งเพื่อประโยชน์ตนเองและผู้อื่นอย่างไม่ต้องสงสัย

.

.

-2-

แต่จากประสบการณ์การฝึกอบรม 9C มา ผู้เรียนร้อยทั้งร้อย ทำกลับขั้นตอนกัน

ส่วนใหญ่จะ “เรียนรู้ประหนึ่งจะมีชีวิตอยู่เป็นนิรันดร์” ก่อน แต่เลือกละเลยที่จะทำข้อแรก คือ “การใช้ชีวิตให้เหมือนกับว่ามันคือวันสุดท้าย”

จนหลายชีวิตแทนที่จะได้เป็น “#อายุน้อยร้อยล้าน” กลับกลายเป็น “#อายุน้อยร้อยคอร์ส” แทน

.

หากคุณไม่ใช้ชีวิตราวกับว่า...#วันนี้คือวันสุดท้าย อยู่ตลอดเวลา

คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งใดสำคัญที่สุดในชีวิต จริงมั้ยครับ?

.

การตระหนักรู้ว่าเวลาที่เรามีจำกัดคือเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยทำให้เราตัดสินใจเรื่องที่คิดว่ายากได้ง่ายมากขึ้น

สิ่งใดที่ไม่สำคัญกับคุณจริงๆ สิ่งนั้นจะถูกคุณคัดทิ้งไปโดยไม่ลังเล จริงมั้ยครับ?

.

“ความเชื่อ” ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งที่ผมฝึกสอนในหลักสูตร 9C คือ

“#ไม่มีอะไรเป็นไปไมได้สำหรับคนที่รู้ว่าตนเองต้องการอะไรและตกลงใจที่จะเอามันมาให้ได้”

.

หลักการสำคัญนี้ มีขั้นตอนปฏิบัติให้ได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการอยู่ 3 ขั้นตอน

1. การเลือก “ความเชื่อ”(Attitude) คือ

1.1) เชื่อว่าตนเองทำได้ (เชื่อมั่นในตนเอง)

1.2) เชื่อว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้

1.3) เชื่อในกฎของนิสัย (กฎของเหตุและผล)

.

2. การเลือก “ความรู้”(Knowledge)

2.1) รู้ว่าตนเองทำสิ่งใดแล้วจะมี “ความสุข”

2.2) รู้ว่าจะใช้สิ่งที่ทำแล้วมีความสุขนั้นทำให้ตนเองประสบ “ความสำเร็จ” ได้ยังไง

.

แต่ทั้ง 2 ขั้นตอนนี้จะไม่พาชีวิตคุณไปไหนได้เลย หากไม่มีขั้นตอนที่ 3 ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ทำได้ยากที่สุด

3. การเลือก “ความเชี่ยวชาญ”(Skill)

3.1) ทักษะอาชีพ >> ความเชี่ยวชาญในการทำงานให้สำเร็จ

3.2) ทักษะชีวิต ได้แก่ ความเชี่ยวชาญในการใช้ชีวิตให้มีความสุข

ซึ่ง “ทักษะชีวิต” ที่ผมเน้นในหลักสูตร 9C ซึ่งวัดผลลัพธ์สุดท้ายจากการประสบความสำเร็จใน “อาชีพที่ใช่” หมายรวมถึง “#ทักษะในการตัดสินใจเลือก” ด้วย

.

การที่ผมให้ผู้เรียนในหลักสูตร “ตัดสินใจเลือก” สิ่งที่ตนเองรักที่จะตื่นมาทำตลอดชีวิตมาออกแบบเป็น “อาชีพที่ใช่” ของตนเอง คือการฝึกให้พวกเขาเปลี่ยนสิ่งที่เป็นเพียง ความอยากได้, อยากมี, อยากเป็น ที่ฟุ้งซ่านกระจัดกระจายตามกลไกการตลาด ทำให้กลายเป็น “เป้าหมายสำคัญที่แน่นอน”

.

การกำหนด “อาชีพที่ใช่” เป็น “เป้าหมายสำคัญที่แน่นอน” นอกจากคุณจะใช้ “กฎแรงดึงดูด” ให้ทำงานรับใช้คุณผ่านการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอได้แล้ว มันยังช่วยให้การเรียนรู้และการฝึกฝนของคุณไม่สะเปะสะปะ เพราะคุณมีเวลาจำกัดในการทำงานความฝันให้เป็นจริง ดังนั้น สิ่งใดที่ไม่ตอบโจทย์ ก็จะถูกคุณคัดทิ้งไปโดยไม่ลังเล

.

แต่มันจะไม่เป็นเช่นที่ผมบอกมาหรอก

หากคุณยังไม่ได้ความสำคัญกับ “เวลา” ที่ได้มาฟรีในแต่ละวันอย่างแท้จริง

.

.

-3.-

แน่นอนว่า “เวลา” คือสิ่งที่ทุกคนได้มาฟรี

แต่ “ชีวิต” คุณจะ “กำไร” หรือ “ขาดทุน”

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า “ปริมาณ” ของเวลาว่าได้มามากหรือน้อย

แต่ขึ้นอยู่กับ “คุณภาพ” ในการใช้เวลาในชีวิตของคุณในแต่ละวัน

.

#คนที่เห็นคุณค่าของเวลาคือคนที่เห็นคุณค่าของชีวิต

#วิธีใช้เวลาของคุณจึงสะท้อนวิธีใช้ชีวิตของคุณด้วย

และคนที่ใช้เวลาได้อย่างมีคุณค่าเท่านั้นแหละที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่าจริงๆ

.

เพราะฉะนั้น คำปฏิญาณข้อแรกเพื่อการมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมในหลักสูตร 9C จึงเป็นการนำคำกล่าวของ มหาตมะคานธี ที่ผมยกมาเอ่ยถึงข้างต้นมาอยู่ในรูปของสิ่งที่ต้องยึดถือปฏิบัติให้เป็น “นิสัย” นั่นคือ

“ข้าพเจ้าจะใช้ชีวิตให้เหมือนกับว่ามันคือวันสุดท้าย แต่จะเรียนรู้ให้เหมือนกับว่าจะมีชีวิตอยู่เป็นนิรันดร์”

.

และถ้าคุณจะพยายามทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของบทความตอนนี้ให้ตรงกันเพื่อการได้รับประโยชน์แท้จริงของคำปฏิญาณข้อนี้ คุณก็ต้องนำคำปฏิญาณข้อแรกนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันแบบตรงไปตรงมาตามลำดับ นั่นคือ

จงใช้ชีวิตให้เหมือนกับว่ามันคือวันสุดท้ายให้ได้เสียก่อน

.

#ใช้ชีวิตทุกวันราวกับว่ามันคือวันสุดท้าย ได้เมื่อใด คุณจะตระหนักได้เองว่า

ด้วยเวลาจำกัดที่คุณเหลืออยู่ คุณควรเอามันไปเรียนรู้และฝึกฝนอะไร ชีวิตจึงจะมีความสุขและประสบความสำเร็จตาม “อาชีพที่ใช่” ซึ่งเป็น “เป้าหมายสำคัญที่แน่นอน” ที่คุณตั้งความปรารถนาไว้

ทำได้เช่นนี้ จึงจะได้ชื่อว่าเป็น “การตื่นรู้...สู่...การตื่นรวย” อย่างแท้จริง

.

.

มาติดตามกันว่า ความรู้และทักษะชีวิตในหลักสูตร “9C Excellent Freedom” จะช่วยทำให้คุณ “ตื่นรู้...สู่...ตื่นรวย” ได้อย่างไร

.

#โค้ชธนา

#Excellent_Habit_Coach

#Rakdee_Training

โดย แมวเหมียวสิบชีวิต

 

กลับไปที่ www.oknation.net